Organizácia Spojených národov pre priemyselný rozvoj: Rozdiel medzi revíziami