Globálny lokalizačný systém: Rozdiel medzi revíziami

 
== Technické údaje o systéme ==
Signály GPS družíc sú vysielané na dvoch nosných frekvenciách:
L1 (1575,42 [[MHz]], vlnová dĺžka 19 [[cm]]) - štandardný polohový systém
L2 (1227,60 MHz, vlnová dĺžka 24 cm) - presný polohový systém
 
[[Frekvencia|Frekvencie]] sú [[modulácia|modulované]] týmito navigačnými [[kód]]mi:
L1 je modulovaná dvoma pseudonáhodnými šumami (PRN - Pseudo Random Noise).
* hrubý/dostupný (C/A - Coarse/Acquistions code) určený je pre civilné prijímače a má frekvenciu 1,023 MHz. Do tohto kódu je umelo vnášaná chyba v dôsledku opatrenia označovaného ako selektívny prístup (SA - Selective Availability). Bližšie spomenutom v ďalšej kapitole.
* presný (P - Precision code) určený je pre civilné a vojenské prijímače a má frekvenciu 10,23 MHz.
L2 je modulovaná jedným šifrovaným kódom:
* Y-code určený je len pre vojenské prijímače. Je to vlastne šifrovaný Precision code.
 
== Služby SA, SPS a PPS ==
Anonymný používateľ