Pevnosť: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
**nemennosť (ceny a pod.)
**ráznosť
* vo fyzike: schopnosť materiálu odolať vonajšejvonkajšej alebo vnútronejvnútornej sile, bez toho aby bol porušený, pozri [[Materiálová pevnosť (materiál)]]
* opevnený objekt vojenskej dôležitosti, vybavený pre dlhodobú bojovú činnosť osádky, pozri [[pevnosť (stavba)]]
 
131 809

úprav