Zamestnanec: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 458 bajtov ,  pred 7 rokmi
chýba zhrnutie úprav
Značka: Ukliknutie
Značka: Ukliknutie
 
==Zamestnanec podľa slovenského Zákona o zdravotnom poistení ==
''Zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a)<ref></ref> a odst.j. 2 <ref></ref> a 3 <ref></ref> a má nárok''právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu [§ 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov] okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu [§ 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov], poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku a, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu [§ 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov], poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku. Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažuje za zamestnanca v, dňochodchodného, vvýsluhového ktorýchpríspevkualebo nepoberárekreačnej príjemstarostlivosti zopodľa zárobkovejosobitného činnosti podľapredpisu [§ 10b1 ods. 1 písm.2 a) alebo v ktorých nie je fyzickou osobou podľa odseku 7 písm. m)<ref>t.j. ''fyzická osoba3, 1. ktorá poberá náhradu§ príjmu31, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu, 2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu42)33 a ktorej69 trvázákona dočasná pracovná neschopnosť, alebo 3č. ktorej328/2002 zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu) a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu aj po tomto dniZ.</ref> a s)'' <ref>t.jz. ''fyzickáo osoba,sociálnom ktorázabezpečení jepolicajtov nemocenskya zabezpečenávojakov a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnejo službyzmene a náhradudoplnení služobnéhoniektorých príjmuzákonov profesionálnehov vojaka,znení ktorýneskorších nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisupredpisov].''</ref>.
a ods. 2 <ref></ref>
a 3 <ref></ref>
a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu [§ 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov] okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu [§ 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov], poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku a dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu [§ 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov], poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku. Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) alebo v ktorých nie je fyzickou osobou podľa odseku 7 písm. m)<ref>t.j. ''fyzická osoba, 1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu, 2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu42) a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, alebo 3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu) a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu aj po tomto dni.</ref> a s)'' <ref>t.j. ''fyzická osoba, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu.''</ref>.
 
 
 
== Referencie a poznámky ==
{{referencie}}
 
131 806

úprav