Zamestnanec: Rozdiel medzi revíziami

 
''Výkon ľahkých prác uvedených v odseku 4 povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva .... V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané.''
 
Termín zamestnanec bol zavedený do slovenského Zákonníka práce (vtedy zákon č. 65/1965 Zb.) novelou účinnou od septembra 1996. Predtým tento zákonník z roku 1965 používal termín [[pracovník]].
 
==Zamestnanec podľa slovenského Zákona o zdravotnom poistení ==
131 806

úprav