Pracovný pomer: Rozdiel medzi revíziami

''(4) Zamestnávateľ je povinný predkladať zástupcom zamestnancov správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehotách, ktoré s ním dohodol.''
 
== DruhyŠpecifické druhy pracovných pomerov (§48 a nasl.) ==
Rozlišuje sa:
*[[pracovný pomer na neurčitý čas]]
*[[domácka práca]]
*[[telepráca]]
 
''§52a Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť, sa nevzťahujú ustanovenia o pracovnom čase a o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch.''
 
''
 
== Skončenie pracovného pomeru (§ 59 - § 80) ==
131 809

úprav