Pracovný pomer: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
 
Zákon sa následne zaoberá skutočnosťou, že zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.
 
 
== Pracovný poriadok (§ 84) ==
Zákon rozoberá aj [[pracovný poriadok]], ktorý môže vydať zamestnávateľ.
 
== Ďalšie témy (§ 85 a nasl.) ==
Zákonník práce okrem toho pokiaľ ide o pracovný pomer ustanovuje záležitosti k témam:
*[[pracovný čas]]
*[[čas odpočinku]]
*[[dovolenka]]
*[[mzda]]
*[[priemerný zárobok]]
*[[náhrada mzdy]]
*[[náhrada výdavkov]]
*[[prekážky v práci]]
*[[ochrana práce]]
*podniková sociálna politika (napr. [[stravovanie zamestnancov]], [[vzdelávanie zamestnancov]], [[zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou]], [[materská dovolenka]], [[rodičovská dovolenka]], [[zákaz práce nadčas]], [[zákaz práce v noci]] atď.)
*predchádzanie škodám a náhrada škody v súvislosti s pracovným pomerom
 
 
==Referencie a poznámky ==
{{referencie}}
 
==Zdroj ==
*Zákonník práce 311/2001 Z.z. v znení účinnom k 1.1.2013
 
[[Kategória:Pracovné právo]]
131 809

úprav