Geomorfologické členenie: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
'''Geomorfologické členenie povrchu Zeme''' je systematické a hierarchické usporiadanie [[Geomorfologický celok|geomorfologických celkov]] (pohoria, vrchoviny, nížiny) na základe ich geomorfologickej príbuznosti a blízkosti.
 
Vodítkom pri zoskupovaní príbuzných celkov je do značnej miery spoločná geologická minulosť, no prihliada sa iaj ku geografickým faktorom. Príkladom môže byť oblasť Českej vysočiny, ktorá patrí do systémusústavy pohorí, ktorých vznik začal [[Hercýnske vrásnenie|hercýnskym vrásnením]] a je takpreto na základe geologických hľadísk vedená oddelene od horstiev [[Alpsko-himalájska sústava|Alpsko-himalájskehohimalájskej systémusústavy]].
 
Geomorfológovia z rôznych krajínštátov majú odlišný pohľad na množstvo a druh úrovní, do ktorých by sa geomorfologické celky tejtoho-ktorého ktorej zemeštátu mali členiť. Tieto systémy sú do určitej miery vzájomne kompatibilné, no nikdy nie úplne. Môžeme tak hovoriť o de facto štandardnom členení povrchu, navrhnutom tak, aby bolo možné podľa neho rozčleniť celý povrch Zeme.
 
Slovenské (čiastočne aj české) členenie používa nasledujúce taxonomické úrovne:
131 809

úprav