Svaly dolnej končatiny: Rozdiel medzi revíziami

=== Predná skupina ===
M. iliopsoas - zložený z dvoch svalov, ktoré sa v priebehu spájajú a spoločne upínajú:
-* M. psoas major
* O:Priečne výbežky posledného hrudného a lumbálneho stavca
* U:trochanter minor
* F:flexia v bedrovom kĺbe,prehlbuje lumbálnu lordózu chrbtice,
-* M. iliacus
* O:fossa iliaca
* U:trochanter minor
* F:ventrálna flexia v bedrovom kĺbe (bez fungujúceho m iliopsoas nie je možná chôdza, chýba vykročenie)
*M. psoas minor
Leží v entromediálnej strane m. psoas major. Často je len zachovaná ako lesklá plochá šľacha.
Anonymný používateľ