Asymmetric Digital Subscriber Line: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
 
Ide o vysokorýchlostnú („širokopásmovú“) technológiu, takže prenos dát prostredníctvom ADSL v porovnaní s prenosom analógovou prípojkou alebo základným prístupom [[ISDN]] je niekoľkonásobne vyšší. Umožňuje trvalý a časovo neobmedzený prenos dát nezávisle spolu s telefónnou hlasovou službou (analógovou alebo základným prístupom ISDN) na bežných medených telefónnych linkách, čiže užívateľ môže napr. telefonovať alebo faxovať a súčasne sťahovať dáta z [[internet]]u.
 
Pre konvenčné ADSL sa rýchlosti downloadu začínajú na 128  [[kbit/s]] (hoci je bežnejšie ponúkať minimálne 512 [[kbit/s]]) a zvyčajne dosahujú 8  [[Mbit/s]] do {{km|1.5|m}} od centrály či terminálu vybaveného [[DSLAM]]. Rýchlosti uploadu začínajú na 64  [[kbit/s]] a zvyčajne dosahujú 128  [[kbit/s]] alebo 256  [[kbit/s]], ale môžu ísť až do 1024  [[kbit/s]]. Názov [[ADSL Lite]] sa niekedy používa na označenie pomalších verzií.
 
Novší variant zvaný ADSL2 poskytuje vyššie rýchlosti pre download    až do 12  [[Mbit/s]] a pre upload do 3.5 [[Mbit/s]] pre vzdialenosti do {{km|2.5|m}}. Za tieto zvýšené rýchlosti vďačí flexibilnejším rámcom a oprave chýb. ADSL2+, tiež (označovaný aj ako [[ITU G.992.5]], ďalej) zvyšuje tietorýchlosť rýchlostidownloadu na 24  [[Mbit/s]] pre vzdialenosti do {{km|1.5|m}} tým, že zdvojnásobuje horný limit download spektra na 2.2[[MHz]]. ADSL2/2+ tiež ponúka možnosti transparentného spájania, čo umožňuje tvorbu liniek s vyšším útlmom alebo nižším [[pomer signálu k šumu|pomerom signálu k šumu]] (SNR) spojiť do jedného a tak dosiahnuť teoreticky rýchlosť súčtu rýchlostí všetkých použitých liniek (t. j., do 50  [[Mbit/s]] pre dve linky, atď.), ako aj možnosti správy napájania a transparentnú [[Rate-Adaptive Digital Subscriber Line|adaptáciu rýchlosti]] bez nutnosti resynchronizácie.
 
ADSL umožňuje rýchlejšie dátové prenosy po [[medených]] [[telefónnych]] linkách ako je možné dosiahnuť pomocou konvenčných [[modem]]ov. To sa dosahuje použitím frekvencií, ktoré sa bežne nepoužívajú pri hlasových [[telefonický hovor|telefonických hovoroch]], obzvlášť frekvencie vyššie ako je schopné zachytiť ľudské ucho. Takýto signál nebude po bežných telefónnych linkách cestovať veľmi ďaleko, preto je ADSL možné využiť iba na krátke vzdialenosti, zvyčajne menšie ako {{km|5|m}}. Keď signál dosiahne miestnu ústredňu telefonickej spoločnosti, ADSL signál sa odfiltruje a okamžite presmeruje do konvenčnej internetovej siete, kým akýkoľvek signál na hlasovej frekvencii sa prepne do konvenčnej telefonickej siete. To umožňuje, aby bolo jediné telefonické spojenie využívané pre ADSL aj hlasové hovory naraz.
 
Existujú technické aj marketingové dôvody, prečo je ADSL často najviac ponúkaným typom pripojenia pre domácich používateľov. Z technického uhla pohľadu je vyššia pravdepodobnosť [[presluch]]u z iných obvodov na [[Digital subscriber line access multiplexer|DSLAM]] konci (kde sa drôty z mnohých lokálnych okruhov stretávajú) ako u zákazníka. Preto je signál uploadu najslabší na najhlučnejšej časti lokálneho obvodu kým download signál je najsilnejší v najhlučnejšej časti lokálneho okruhu. Preto je technicky rozumnejšie, aby [[DSLAM]] prenášalo vyššou rýchlosťou ako modem na zákazníkovom konci. Keďže bežný domáci používateľ v skutočnosti uprednostňuje vyššie rýchlosti sťahovania, telefonické spoločnosti robia z núdze cnosť a využívajú ADSL.
 
Pre konvenčné ADSL sa rýchlosti downloadu začínajú na 128 [[kbit/s]] (hoci je bežnejšie ponúkať minimálne 512 [[kbit/s]]) a zvyčajne dosahujú 8 [[Mbit/s]] do {{km|1.5|m}} od centrály či terminálu vybaveného [[DSLAM]]. Rýchlosti uploadu začínajú na 64 [[kbit/s]] a zvyčajne dosahujú 128 [[kbit/s]] alebo 256 [[kbit/s]], ale môžu ísť až do 1024 [[kbit/s]]. Názov [[ADSL Lite]] sa niekedy používa na označenie pomalších verzií.
 
Uvádzané vzdialenosti sú iba aproximáciami určenými pre používateľov ADSL služieb. [[Útlm]] signálu a [[pomer signálu k šumu]] sú určujúcimi charakteristikami a môžu sa meniť úplne nezávisle na vzdialenosti (napr., využitie iného ako medeného kábla, priemer kábla). Výkon v skutočnom svete tiež závisí od [[impedancia|impedancie]] linky, ktorá sa môže dynamicky meniť v závislosti buď od počasia (veľmi časté pri starých nadzemných vedeniach) alebo od počtu a kvality spojov na danom úseku kábla.
 
Novší variant zvaný ADSL2 poskytuje vyššie rýchlosti pre download – až do 12 [[Mbit/s]] pre vzdialenosti do {{km|2.5|m}}. Za tieto zvýšené rýchlosti vďačí flexibilnejším rámcom a oprave chýb. ADSL2+, tiež označovaný ako [[ITU G.992.5]], ďalej zvyšuje tieto rýchlosti na 24 [[Mbit/s]] pre vzdialenosti do {{km|1.5|m}} tým, že zdvojnásobuje horný limit download spektra na 2.2[[MHz]]. ADSL2/2+ tiež ponúka možnosti transparentného spájania, čo umožňuje tvorbu liniek s vyšším útlmom alebo nižším [[pomer signálu k šumu|pomerom signálu k šumu]] (SNR) spojiť do jedného a tak dosiahnuť teoreticky rýchlosť súčtu rýchlostí všetkých použitých liniek (t. j., do 50 [[Mbit/s]] pre dve linky, atď.), ako aj možnosti správy napájania a transparentnú [[Rate-Adaptive Digital Subscriber Line|adaptáciu rýchlosti]] bez nutnosti resynchronizácie.
 
Z dôvodu pomerne nízkej prenosovej rýchlosti (v porovaní s optickými chrbticovými sieťami), [[Asynchronous Transfer Mode|ATM]] je vhodná technológia pre [[multiplexer|multiplexovanie]] dát citlivých na latenciu ako digitálny hlas s menej citlivými dátami ako [[webová premávka]]; ADSL sa bežne nasadzuje v spojení s [[Asynchronous Transfer Mode|ATM]], čo zaručuje, že takáto možnosť zostáva. Vo variante [[triple play]] môžu byť rozličné [[Asynchronous Transfer Mode|ATM]] [[virtuálny okruh|virtuálne okruhy]] alokované rozličným službám.
2 073

úprav