Doktor filozofie: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 037 bajtov ,  pred 8 rokmi
rozšírenie, wikilinky
(rozšírenie, wikilinky)
{{pozri|titule PhD.|doktor (PhD.)}}
'''Doktor filozofie''', skratka '''PhDr.''' (''philosophiae doctor''), je vysokoškolský titul, ktorý (napríklad na Slovensku) po absolvovaní rigoróznej skúšky získa absolvent v spoločenskovedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch<ref>[http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/z131_2002.pdf §53 ods. 9c)zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov]</ref> konkrétnej univerzity.
 
Na Slovensku spadá činosť psychológov do rezortov [[Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky|Ministerstva zdravotníctva]], [[Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky|Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny]] a [[Ministerstvo školstva Slovenskej republiky|Ministerstva školstva]].
 
Licencie na činnosť psychológov v rezorte zdravotníctva vydáva Slovenská komora psychológov<sup>®</sup> na základe zákona číslo 578/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Komora okrem iného dohliada na vzdelávanie zaregistrovaných psychológov a vyžaduje, aby dodržiavali Etický kódex Slovenskej komory psychológov.
 
Akreditácie pre subjekty poskytujúce psychologické služby v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny udeľuje toto ministertvo na základe zákona číslo 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. V tomto rezorte neexistuje etický kódex pre prácu psychológov, ktorým by sa museli pri svojej činnosti riadiť.
{{Akademické tituly}}
2

úpravy