Peňažná sústava (jedna ekonomika): Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
{{pracuje sa}}
'''Peňažná sústava''' (iné názvy: '''peňažný systém, menová sústava, menový systém, monetárna sústava, monetárny systémsystem, národná peňažná sústava/menová sústava/monetárna sústava, národný peňažný systém/menový systém/monetárny systém, sústava peňažného obehu''') je<ref>Woll,môže A. et al.: Wirtschaftslexikon, 1992</ref><ref>{{filit|fvs/sustava_penazna.html}}</ref>byť:
*v širšom zmysle: časť hospodárskeho systému pozostávajúca z pravidiel a inštitúcií peňažníctva jedného štátu (resp. určitého zoskupenia štátov),
*a) časť [[hospodárske zriadenie|hospodárskeho zriadenia]], ktorá zahŕňa všetky pravidlá a inštitúcie peňažníctva (definovaného ako záležitosti súvisiace s peniazmi) jednej ekonomiky (t.j. vrátane napríklad rôznych pravidiel, ktoré nie sú priamo napísané v zákonoch)
*v užšom (častejšom) zmysle (synonymum je '''mena'''): len právna fixácia tejto časti hospodárskeho systému, teda právnymi predpismi štátu (a/alebo medzinárodnými dohodami) stanovená sústava vydávania, krytia a obehu [[peniaze|peňazí]] v danom [[štát|štáte]] (resp. zoskupení štátov).
*v užšom zmysle:
**b) časť hospodárskeho zriadenia uvedeného v bode a, ktorá je právne fixovaná (najmä štátom) (t.j. na rozdiel od bodu c vrátane napr. bankového dohľadu, bankového a ostatného finančného sektora, devízových predpisov a zabezpečenia vkladov)
**c) právnymi (najmä štátnymi) predpismi stanovená sústava peňažných jednotiek (vrátane stanovenia ich hmotných foriem) a ich tvorby (vrátane otázky, či a ako majú hodnotu viazanú na iný predmet) a ničenia v jednom štáte (resp. určitej skupine štátov), t.j. právnymi (najmä štátnymi) predpismi stanovená peňažná sústava v zmysle e
**d) zákonom upravený spôsob vydávania (emisie) a organizácie obehu peňazí platný v jednom štáte (táto definícia je prakticky zhodná s definíciou b alebo c)
 
'''Peňažná sústava''' alebo '''peňažný systém''' môže byť aj:
*e) (nejakým spôsobom jednotu tvoriaca) sústava peňažných jednotiek a ich hmotných foriem a ich tvorby (vrátane otázky, či a ako majú hodnotu viazanú na iný predmet) a ničenia v určitom okruhu, napríklad štáte
*f) spôsob tvorby (vrátane otázky, či a ako má hodnotu viazanú na iný predmet) a ničenia peňazí
 
Vo významoch b až d je synonymum mena. Vo významoch a až d sú zriedkavé synonymá peňažné zriadenie, menové/monetárne/peňažné usporiadanie, menová/monetárna štruktúra, alebo (najmä vo významoch b až d) aj menová/monetárna konštitúcia. Približné synonymum definície d a podobných definícií je systém/sústava peňažného obehu (tento termín sa ale nemusí týkať len zákonom ustanoveného obehu).
 
 
 
 
 
Peňažná sústava v užšom zmysle zahŕňa <ref>Volkov, M. I.: Ekonomický slovník, 1986</ref>:
131 809

úprav