Peňažná sústava (jedna ekonomika): Rozdiel medzi revíziami

*''Menovou alebo peňažnou sústavou sa rozumie spôsob vydávania a organizácie obehu peňazí platný v určitej krajine, upravený zákonom.'' <ref>mena in: Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka, č. 98, 1979</ref> Podobne: Menová alebo peňažná sústava je ''zákonodarstvom upravený spôsob vydávania a obehu peňazí, kde je riešený najmä vzťah menového kovu a peňazí.'' <ref>Paulík, D.:Základy financií a meny, 2012</ref>
*Mena je ''zákonom upravený systém peňažnej jednotky, jej foriem (znakov) a jej obehu v určitej krajine''. <ref>Cinkl, J.: Encyklopedie zahraničného obchodu, 1982 (vo vydaní z roku 1986 je definícia upravená nasledovne: ''národná a medzinárodná forma peňazí,zákonom upravený systém peňažnej jednotky, jej foriem (znakov) a jej obehu v určitej krajine'')</ref>
*Peňažná sústava je ''forma organizácie peňažného obehu uzákonená v jednotlivých krajinách.'' <ref>Pancák, M.: FinačnýFinančný slovník, 1967 (podobne: peněžná soustava in: Malá československá encyklopedie)</ref>
*Peňažná sústava je ''forma peňažného obehu v krajine potvrdená zákonom tak, aby zodpovedala sústave peňažných vzťahov, ktoré sa vytvárajú v súvislosti so vznikom a pohybom peňazí...''[Historicky išlo] ''jednak o uvádzanie peňazí do obehu a jednak o ich pohyb podľa daných ekonomických a iných potrieb určitej vývojovej etapy. Popri emisnej činnosti išlo najmä o sprostredkovanie platieb, sústreďovanie a úschovu peňažných prostriedkov a ich rozdeľovanie formou úveru. V priebehu historického vývoja sa vytvárala v rámci peňažnej sústavy banková alebo úverová sústava.'' Mena je ''zákonom upravená sústava peňažných znakov, platná v určitej krajine. Je určená súhrnom zákonných nariadení, ktoré stanovujú drahý kov slúžiaci za základ príslušnej menovej jednotky, peňažnú jednotku alebo meradlo cien, spôsob razenia peňazí, emisiu bankoviek a papierových peňazí a iné náležitosti (vymeniteľnosť bankoviek za zlato a pod.).'' <ref>heslá peňažná sústava a mena in: [[Encyklopédia Slovenska]]</ref>
*Mena je ''štátna peňažná sústava založená na normatívne určenej (pomyselnej) početnej jednotke, inými slovami monetárna konštitúcia uvedená do platnosti zvrchovanou mocou [t.j. štátom] pre nejaké (menové) územie.'' Inak povedané ''meradlový systém pre hospodársku hodnotu, založený na pomyselnej základnej jednotke, ktorej násobkom či zlomkom sa táto hodnota javí.''<ref>Grothe, H.: Fremdwährungsverbindlichkeiten: Das Recht der Geldschulden mit Auslandsberührung. Kollisionsrecht - Materielles Recht - Verfahrensrecht, 1999</ref>
*Peňažný systém je ''systém hodnotových jednotiek'' (t.j. peňazí)'', používaných ako všeobecný prostriedok výmeny v rámci určitého stykového okruhu'' (t.j. ide o uzavretý systém)'', a systém ich tvorby''. Mena je (podľa autora) ''stelesnenie – pojmovo nie nevyhnutne štátnej – úpravy (regulácie) peňažnej sústavy'', čiže organizovaný (a uzavretý) peňažný systém. Podľa súčasnej literatúry je mena ''celok štátnych úprav peňažníctva, [čiže] peňažné zriadenie alebo monetárna konštitúcia. <ref>Herrmann, Ch.: Währungshoheit, Währungsverfassung und subjektive Rechte, 2010</ref>
*Peňažné zriadenie (menové zriadenie) je ''časť hospodárskeho zriadenia, ktorá zahŕňa všetky inštitúcie a pravidlá peňažníctva ekonomiky''. Monetárna konštitúcia je jej právna fixácia. Peňažné systémy sú ''druhy tvorby a ničenia peňazí a pôsobenie peňazí na ekonomiku.'' <ref>Woll, A.: Wirtschaftslexikon, 1992</ref>
*(O tejto definícii pozri aj nižšie.)
 
==Charakteristika ==
131 809

úprav