Peňažná sústava (jedna ekonomika): Rozdiel medzi revíziami

*Peňažná sústava je ''forma peňažného obehu v krajine potvrdená zákonom tak, aby zodpovedala sústave peňažných vzťahov, ktoré sa vytvárajú v súvislosti so vznikom a pohybom peňazí...''[Historicky išlo] ''jednak o uvádzanie peňazí do obehu a jednak o ich pohyb podľa daných ekonomických a iných potrieb určitej vývojovej etapy. Popri emisnej činnosti išlo najmä o sprostredkovanie platieb, sústreďovanie a úschovu peňažných prostriedkov a ich rozdeľovanie formou úveru. V priebehu historického vývoja sa vytvárala v rámci peňažnej sústavy banková alebo úverová sústava.'' Mena je ''zákonom upravená sústava peňažných znakov, platná v určitej krajine. Je určená súhrnom zákonných nariadení, ktoré stanovujú drahý kov slúžiaci za základ príslušnej menovej jednotky, peňažnú jednotku alebo meradlo cien, spôsob razenia peňazí, emisiu bankoviek a papierových peňazí a iné náležitosti (vymeniteľnosť bankoviek za zlato a pod.).'' <ref>heslá peňažná sústava a mena in: [[Encyklopédia Slovenska]]</ref>
*Mena je ''štátna peňažná sústava založená na normatívne určenej (pomyselnej) početnej jednotke, inými slovami monetárna konštitúcia uvedená do platnosti zvrchovanou mocou [t.j. štátom] pre nejaké (menové) územie.'' Inak povedané ''meradlový systém pre hospodársku hodnotu, založený na pomyselnej základnej jednotke, ktorej násobkom či zlomkom sa táto hodnota javí.''<ref>Grothe, H.: Fremdwährungsverbindlichkeiten: Das Recht der Geldschulden mit Auslandsberührung. Kollisionsrecht - Materielles Recht - Verfahrensrecht, 1999</ref>
*Peňažný systém je ''systém hodnotových jednotiek'' (t.j. peňazí)'', používaných ako všeobecný prostriedok výmeny v rámci určitého stykového okruhu'' (t.j. ide o uzavretý systém)'', a systém ich tvorby''. Mena je (podľa autora) ''stelesnenie – pojmovo nie nevyhnutne štátnej – úpravy ([regulácie)] peňažnej sústavy'', čiže organizovaný (a uzavretý) peňažný systém. PodľaV časti, kde autor zhŕňa definície vyskytujúce sa v literatúre, uvádza súčasnejnasledujúcu literatúrydefiníciu jemeny: mena ''celok štátnych úprav peňažníctva, [čiže] peňažné zriadenie alebo monetárna konštitúcia. <ref>Herrmann, Ch.: Währungshoheit, Währungsverfassung und subjektive Rechte, 2010</ref>
*Peňažné zriadenie (menové zriadenie) je ''časť hospodárskeho zriadenia, ktorá zahŕňa všetky inštitúcie a pravidlá peňažníctva ekonomiky''. Monetárna konštitúcia je jej právna fixácia. Peňažné systémy sú ''druhy tvorby a ničenia peňazí a pôsobenie peňazí na ekonomiku.'' <ref>Woll, A.: Wirtschaftslexikon, 1992</ref>
*(Tento autor má trochu špecifickú - hoci inak pomerne trefnú - definíciu meny. O jeho interpretácii menovej sústavy atď. pozri aj nižšie.) Mena je ''stelesnenie peňazí jedného štátu alebo určitej skupiny štátov, poňaté ako jednota [t.j. ako jeden celok].'' Menový systém je jedna z možných ''kategórií'' pri rozlišovaní mien určených jednak z národohospodárskeho hľadiska ''podmienenosťou a správaním hodnoty peňazí'' a jednak z právneho hľadiska ''formálnymi znakmi monetárnej konštitúcie''. Peňažná sústava je jednak menová sústava a jednak – ''z hľadiska vnútornej organizácie peňažnej sústavy'' – ''plánovito uskutočnené usporiadanie [štruktúra] viacerých druhov [konkrétnych] peňazí predstavujúcich rôzne veľké hodnoty.'' <ref>Helfferich, K.: Das Geld, 1923 (presnejšie: Hand- und Lehrbuch der Staatswisseschaften in selbständigen Bänden - Erste Abteilung: Volkswirtschaftslehre - VIII. Band: Geld un Banken - 1. Teil: Das Geld)</ref>
*(O tejto definícii pozri aj nižšie.)
 
==Charakteristika ==
131 809

úprav