Peňažná sústava (jedna ekonomika): Rozdiel medzi revíziami

*Peňažný systém je ''systém hodnotových jednotiek'' (t.j. peňazí)'', používaných ako všeobecný prostriedok výmeny v rámci určitého stykového okruhu'' (t.j. ide o uzavretý systém)'', a systém ich tvorby''. Mena je (podľa autora) ''stelesnenie – pojmovo nie nevyhnutne štátnej – úpravy [regulácie] peňažnej sústavy'', čiže organizovaný (a uzavretý) peňažný systém. V časti, kde autor zhŕňa definície vyskytujúce sa v literatúre, uvádza nasledujúcu definíciu meny: mena ''celok štátnych úprav peňažníctva, [čiže] peňažné zriadenie alebo monetárna konštitúcia. <ref>Herrmann, Ch.: Währungshoheit, Währungsverfassung und subjektive Rechte, 2010</ref>
*Peňažné zriadenie (menové zriadenie) je ''časť hospodárskeho zriadenia, ktorá zahŕňa všetky inštitúcie a pravidlá peňažníctva ekonomiky''. Monetárna konštitúcia je jej právna fixácia. Peňažné systémy sú ''druhy tvorby a ničenia peňazí a pôsobenie peňazí na ekonomiku.'' <ref>Woll, A.: Wirtschaftslexikon, 1992</ref>
*(Tento autor má trochu špecifickú - hoci inak pomerne trefnú - definíciu meny. O jeho interpretácii menovej sústavy atď. pozri aj nižšie.) Mena je ''[pomyselné] stelesnenie peňazí jedného štátu alebo určitej skupiny štátov, poňaté ako jednota [t.j. ako jeden celok].'' Menový systém je jedna z možných ''kategórií'' pri rozlišovaní mien určených jednak z národohospodárskeho hľadiska ''podmienenosťou a správaním hodnoty peňazí'' a jednak z právneho hľadiska ''formálnymi znakmi monetárnej konštitúcie''. Peňažná sústava je jednak menová sústava a jednak – ''z hľadiska vnútornej organizácie peňažnej sústavy'' – ''plánovito uskutočnené usporiadanie [štruktúra] viacerých druhov [konkrétnych] peňazí predstavujúcich rôzne veľké hodnoty.'' <ref>Helfferich, K.: Das Geld, 1923 (presnejšie: Hand- und Lehrbuch der Staatswisseschaften in selbständigen Bänden - Erste Abteilung: Volkswirtschaftslehre - VIII. Band: Geld un Banken - 1. Teil: Das Geld)</ref>
 
==Charakteristika ==
131 809

úprav