Peňažná sústava (jedna ekonomika): Rozdiel medzi revíziami

d
wikilinky
Bez shrnutí editace
d (wikilinky)
 
 
== Ukážky definícií z literatúry ==
*''Menovou alebo peňažnou sústavou sa rozumie spôsob vydávania a organizácie obehu peňazí platný v určitej krajine, upravený zákonom.'' <ref>mena in: ''[[Pyramída (encyklopedický časopis)|Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka]]'', č. 98, 1979</ref> Podobne: Menová alebo peňažná sústava je ''zákonodarstvom upravený spôsob vydávania a obehu peňazí, kde je riešený najmä vzťah menového kovu a peňazí.'' <ref>Paulík, D.: ''Základy financií a meny'', 2012</ref>
*Mena je ''zákonom upravený systém peňažnej jednotky, jej foriem (znakov) a jej obehu v určitej krajine''. <ref>Cinkl, J.: ''Encyklopedie zahraničného obchodu'', 1982 (vo vydaní z roku 1986 je definícia upravená nasledovne: ''národná a medzinárodná forma peňazí,zákonom upravený systém peňažnej jednotky, jej foriem (znakov) a jej obehu v určitej krajine'')</ref>
*Peňažná sústava je ''forma organizácie peňažného obehu uzákonená v jednotlivých krajinách.'' <ref>Pancák, M.: ''[[Finančný slovník]]'', 1967 (podobne: peněžná soustava in: ''[[Malá československá encyklopedie]]'')</ref>
*Peňažná sústava (alebo menová sústava, sústava peňažného obehu) je ''právnymi predpismi stanovená sústava vydávania, krytia a obehu peňazí v danej krajine.'' <ref>{{filit|fvs/sustava_penazna.html}}</ref>
*Peňažná sústava je ''forma peňažného obehu v krajine potvrdená zákonom tak, aby zodpovedala sústave peňažných vzťahov, ktoré sa vytvárajú v súvislosti so vznikom a pohybom peňazí...''[Historicky išlo] ''jednak o uvádzanie peňazí do obehu a jednak o ich pohyb podľa daných ekonomických a iných potrieb určitej vývojovej etapy. Popri emisnej činnosti išlo najmä o sprostredkovanie platieb, sústreďovanie a úschovu peňažných prostriedkov a ich rozdeľovanie formou úveru. V priebehu historického vývoja sa vytvárala v rámci peňažnej sústavy banková alebo úverová sústava.'' Mena je ''zákonom upravená sústava peňažných znakov, platná v určitej krajine. Je určená súhrnom zákonných nariadení, ktoré stanovujú drahý kov slúžiaci za základ príslušnej menovej jednotky, peňažnú jednotku alebo meradlo cien, spôsob razenia peňazí, emisiu bankoviek a papierových peňazí a iné náležitosti (vymeniteľnosť bankoviek za zlato a pod.).'' <ref>heslá peňažná sústava a mena in: ''[[Encyklopédia Slovenska]]''</ref>
*Mena je v širšom zmysle ''zákonné usporiadanie [poriadok, zriadenie] peňažníctva jednej krajiny (peňažné zriadenie [peňažný systém], monetárna konštitúcia), najmä stanovenie mincovej sústavy, určenie zákonných platidiel, u ktorých existuje povinnosť ich akceptovať, a stanovenie ich výmenného pomeru voči zahraničným menám (menová parita, menový kurz)'', v užšom zmysle.... Národná menová sústava (menové zriadenie) je ''existujúca úprava "menovníctva" jedného štátu a menové deje, ktoré sa v tomto rámci odohrávajú.'' <ref>Währung in: Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden. 2005-2006</ref>
*Mena je jednak ... a jednak ''štátom formované peňažníctvo, čiže monetárna konštitúcia jednej krajiny.'' Termín peňažný systém autor používa bez uvedenia definície ako nadpis kapitoly o druhoch kovových a papierových mien a o monopolnom vs. nemonopolnom postavení centrálnej banky. <ref>Issing, O.: Einführung in die Geldpolitik, 1996</ref>
 
==Charakteristika ==
Peňažná sústava podľa definície z bodu c či d zahŕňa úpravu nasledujúcich bodov <ref>Volkov, M. I.: ''[[Ekonomický slovník]]'', 1986</ref><ref>Pancák, M.: Finačný slovník, 1967</ref>:
 
 
Peňažná sústava podľa definície z bodu c či d zahŕňa úpravu nasledujúcich bodov <ref>Volkov, M. I.: Ekonomický slovník, 1986</ref><ref>Pancák, M.: Finačný slovník, 1967</ref>:
*tovar, ktorý tvorí funkciu všeobecného ekvivalentu (toto je marxistická formulácia definície [[peniaze|peňazí]], tu sa ňou konkrétnejšie myslí menový kov, napr. zlato)
*peňažnú jednotku (meradla cien), čiže [[menová jednotka|menovej jednotky]]
*reguláciu obehu peňazí, a to spravidla centrálnou bankou (t.j. monitoring a regulácia zahraničných vzťahov peňažníctva, udržiavanie rovnováhy medzi obehom peňazí a potrebou peňazí, a lokálna regulácia obehu peňazí).
 
== Druhy menových sústav ==
Z historického hľadiska (resp. na základe používaného menového štandardu) rozlišujeme tieto menové sústavy <ref>Paulík, D.: Základy financií a meny, 2012 (bez tovarových peňazí a trimetalizmu)</ref>:
*[[tovarové peniaze|tovarová menová sústava]] (platenie mušľami, plátnom a podobne)
**bimetalická - pozri [[bimetalizmus]]
**trimetalická - pozri [[trimetalizmus]]
*[[úverové peniaze|úverová menová sústava]] (platenie bankovkami v užšom zmysle, t.j. konvertibilnými bankovkami, a prípadne - ak ich vôbec považujeme za peniaze - aj zmenkami, šekmi a podobnými písomnými úverovými záväzkami) - v súčasnej svetovej literatúre sa väčšinou považuje za podformu kovovej peňažnej sústavy (keďže bankovky atď. sú tu konvertibilné za kov), oddelene sa uvádzala napr. v marxistickej literatúre <ref>Pozri napr. knihu ''Politická ekonómia - učebnica'', Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1959</ref> a staršej literatúre
*[[papierové peniaze|papierová menová sústava]] (platenie papierovými peniazmi v užšom zmysle, t.j. nekonvertibilnými papierovými peniazmi)
 
Uvedené druhy menových sústav sa spravidla ešte ďalej delia na rôzne poddruhy.
 
== Referencie ==
{{referencie}}