Jozef Tiso: Rozdiel medzi revíziami

=== ČSR ===
==== Prelomové obdobie 1918 – 1919 ====
Začiatkom novembra [[1918]] (po vzniku Česko-Slovenska) sa stal jedným zo štyroch slovenských zástupcov v miestnej Maďarskej národnej rade v [[Nitra|Nitre]] <ref>Ďurica, M. ''Jozef Tiso, slovenský kňaz a štátnik. [Zv.] 1…'', str. 70.</ref>. [[17. november|17. novembra]] [[1918]] začal Kresťansko sociálny spolok (Keresztény szociális egysület), ktorého bol tajomníkom, vydávať slovensko-maďarský týždenník [[Nitra-Nyitra]]. Tiso časopis redigoval a pravidelne doň prispieval článkami <ref>Kamenec, I. ''Tragédia politika, kňaza a človeka…'', str. 27.</ref>. Na konci roka [[1918]] publikoval anonymne v slovenčine aj maďarčine článok ''Účtujme'', v ktorom pragmaticky konštatoval, že staré štátne útvary a spoločenské poriadky už ďalej nemôžu existovať. [[8. decembra]] [[1918]] sa zúčastnil na rokovaní Maďarskej národnej rady, ktorá sa vzhľadom na rozvrat hospodárskych pomerov a verejného poriadku rozhodla požiadať veliteľa česko-slovenského vojska o urýchlený príchod do mesta. Na ďalší deň bol jedným z členov delegácie, ktorá viedla vyjednávania v blízkych [[Rišňovce|Rišňovciach]]. Veliteľ česko-slovenského vojska vymenoval Slovenskú národnú radu, v ktorej bol Tiso zapisovateľom. [[19. december|19. decembra]] sa zúčastnil zakladajúceho zhromaždenia [[Hlinkova slovenská ľudová strana|Slovenskej ľudovej strany]] v [[Žilina|Žiline]], kde ho zvolili za člena výboru strany. Neskôr v Nitre založil miestnu pobočku strany a jej mládežnícku organizáciu Orol. Po príchode nového župana (január 1919) menovaného česko-slovenskou vládou sa stal členom správneho výboru župy. V prelomovom období sa ako kňaz dovolával dodržiavania kresťanských zásad a vyzýval za zachovanie poriadku a disciplíny..
 
==== Politikom 1918 – 1938 ====
Anonymný používateľ