Obdobie Azuči-Momojama: Rozdiel medzi revíziami

formulácia
(preklepy)
(formulácia)
 
==História==
Obdobie Azuči - Monojama je nazvané podľa miest, ktoré slúžili pre Nobunagu a Hidejošiho ako centrá moci, predtým než dosiahli najvyššiu moc v krajine. Obdobie Azuči-Momojama začína vojenskou výpravou veliteľa Ody Nobunagy do hlavného mesta Kjóta s úmyslom stať sa novým vládcom krajiny.
Nobunaga na čele svojich armád čoskoro porazil vládnucého šogúna, spacifikovalumlčal cisárove námietky voči svojmu uchopeniu moci a izoloval a roztrieštil rivalskénepriateľské kniežatá, ďalej skonfiškoval zbrane obyvateľstvu, dal vykonať katastrálny súpis všetkej pôdy v krajine. Ďalším prostriedkom na upevnenie moci pre Nobunagu predstavovalo presídlenie vzpurných kniežat do ďalekých severných provincií.
 
Nobunaga nenávidelnemal rád budhistické kňažstvo a s podozrením sa pozeral na moc budhistických chrámov, pretože počas obdobia Sengoku vytvorili vlastné súkromné armády, ktoré sa počas nepokojov výdatnevýrazne zúčastnili vojen na strane Nobunagových protivníkov, čo čiastočne vysvetľuje jeho kladný vzťah ku kresťanským misionárom, ktorí v Japonsku začali pôsobiť v polovici 16. storočia, čoskoro potom, kedy portugalskí obchodníci roku 1543 pristáli pri Japonských brehoch. V roku 1582 bol Nobunaga zavraždený jedným zo svojich generálov a v jeho odkaze zjednostiťzjednotiť Japonsko pokračoval jeho najbližší spolupracovník Hidejoši..
Obdobie Azuči-Momojama začína vojenskou výpravou veliteľa Ody Nobunagy do hlavného mesta krajiny Kjóta. Obdobie Azuči - Monojama je nazvané podľa miest, ktoré slúžili pre Nobunagu a Hidejošiho ako centrá moci, predtým než dosiahli najvyššiu moc v krajine.
 
Nobunaga na čele svojich armád čoskoro porazil vládnucého šogúna, spacifikoval cisárove námietky a izoloval a roztrieštil rivalské kniežatá, ďalej skonfiškoval zbrane obyvateľstvu, dal vykonať katastrálny súpis všetkej pôdy v krajine. Ďalším prostriedkom na upevnenie moci pre Nobunagu predstavovalo presídlenie vzpurných kniežat do ďalekých severných provincií.
 
Jeho nástupca, Tojotomi Hidejoši, pokračoval v zjednocovanízjednotení krajiny a pod svoju kontrolu dostal aj dovtedy vládnemu vplyvu odolávajúce západné provincie. Hidejoši po získaní rozhodujúcej moci odmietol prijať zdiskreditovaný titul šogúna a namiesto toho vládol ako regent Kampaku. Roku 1587 vydal edikt, ktorým sa kresťanstvo vyhlasovalo za zakázané a misionárom nariaďovalo, aby do dvadsiatich dní opustili krajinu. Toto nariadenie, ale nebolo nijako prísne presadzované, zrejme z obavy, aby nebol ohrozený obchod s Portugalcami.
Nobunaga nenávidel budhistické kňažstvo a s podozrením sa pozeral na moc budhistických chrámov, pretože počas obdobia Sengoku vytvorili vlastné súkromné armády, ktoré sa počas nepokojov výdatne zúčastnili vojen na strane Nobunagových protivníkov, čo čiastočne vysvetľuje jeho kladný vzťah ku kresťanským misionárom, ktorí v Japonsku začali pôsobiť v polovici 16. storočia, čoskoro potom, kedy portugalskí obchodníci roku 1543 pristáli pri Japonských brehoch. V roku 1582 bol Nobunaga zavraždený jedným zo svojich generálov a v jeho odkaze zjednostiť Japonsko pokračoval jeho najbližší spolupracovník Hidejoši..
 
V roku 1591 Hidejoši zlikvidoval posledné centrum odporu na severe Honšú, a tým dokončil zjednotenie krajiny, zároveň s tým obnovil pevný režim, založený na prísnej feudálnej disciplíne a vzťahu podradenostipodriadenosti a nadradenosti. Nechal vykonať všeobecný súpis pôdy, ktorého zmyslom bolo, aby sa obyčajný roľník stal súkromným vlastníkom vlastného kúska pôdy a bol zodpovedný za platenie dávok z jej výnosu, čím mali narásť daňové príjmy štátu.
 
Jeho nástupca, Tojotomi Hidejoši, pokračoval v zjednocovaní krajiny a pod svoju kontrolu dostal aj dovtedy odolávajúce západné provincie. Hidejoši po získaní rozhodujúcej moci odmietol prijať zdiskreditovaný titul šogúna a namiesto toho vládol ako regent Kampaku. Roku 1587 vydal edikt, ktorým sa kresťanstvo vyhlasovalo za zakázané a misionárom nariaďovalo, aby do dvadsiatich dní opustili krajinu. Toto nariadenie, ale nebolo nijako prísne presadzované, zrejme z obavy, aby nebol ohrozený obchod s Portugalcami.
 
V roku 1591 Hidejoši zlikvidoval posledné centrum odporu na severe Honšú, a tým dokončil zjednotenie krajiny, zároveň s tým obnovil pevný režim, založený na prísnej feudálnej disciplíne a vzťahu podradenosti a nadradenosti. Nechal vykonať všeobecný súpis pôdy, ktorého zmyslom bolo, aby sa obyčajný roľník stal súkromným vlastníkom vlastného kúska pôdy a bol zodpovedný za platenie dávok z jej výnosu, čím mali narásť daňové príjmy štátu.
 
Ku koncu svojho života ustanovil Hidejoši regentskú radu piatich starších, ktorá sa skladala z najmocnejší kniežat a všetkých jej členov pred smrťou zaviazal prísahou, že budú verní jeho synovi Hidejorimu, budú dodržiavať Hidejošiho zákony a nebudú sebecky sledovať svoje vlastné ciele. Hidejoši zomrel roku 1598.