Obdobie Azuči-Momojama: Rozdiel medzi revíziami

formulácia
(formulácia)
(formulácia)
 
==História==
Obdobie Azuči - Monojama je nazvané podľa opevnených miest, ktoré slúžili pre Nobunagu a Hidejošiho ako centrá moci, predtým než dosiahli najvyššiu moc v krajine. Obdobie Azuči-Momojama začína vojenskou výpravou veliteľa Ody Nobunagy do hlavného mesta Kjóta s úmyslom stať sa novým vládcom krajiny.
Nobunaga na čele svojich armád čoskoro porazil vládnucého šogúna, umlčal cisárove námietky voči svojmu uchopeniu moci a izoloval a roztrieštilpodmanil si najdôležitejšie nepriateľské kniežatá, ďalej skonfiškoval zbrane obyvateľstvu, dal vykonať katastrálny súpis všetkej pôdy v krajine. Ďalším prostriedkom na upevnenie moci pre Nobunagu predstavovalo presídlenie vzpurných kniežat do ďalekých severných provincií.
 
Nobunaga nemal rád budhistické kňažstvo a s podozrením sa pozeral na moc budhistických chrámov, pretože počas obdobia Sengoku vytvorili kláštory vlastné súkromné armády, ktoré sa počas nepokojov v období Sengoku výrazne zúčastniliangažovali vojenvo vojnách na strane Nobunagových protivníkov, čo čiastočne vysvetľuje jeho mimoriadne kladný vzťah ku kresťanským misionárom, ktorí v Japonsku začali pôsobiť v polovici 16. storočia, čoskoro potom, kedyčo portugalskí obchodníci roku 1543 pristáli pri Japonských brehoch. V roku 1582 bol Nobunaga zavraždený jedným zo svojich generálov a v jeho odkaze zjednotiť Japonsko pokračoval jeho najbližší spolupracovník Hidejoši.
 
 
Jeho nástupca, Tojotomi Hidejoši, pokračoval v zjednotení krajiny a pod svoju kontrolu dostal aj dovtedy vládnemu vplyvu odolávajúce západné provincie. Hidejoši po získaní rozhodujúcej moci odmietol prijať zdiskreditovaný titul šogúna a namiesto toho vládol ako regent Kampaku. Roku 1587 vydal edikt, ktorým sa kresťanstvo vyhlasovalo za zakázané a misionárom nariaďovalo, aby do dvadsiatich dní opustili krajinu. Toto nariadenie, ale nebolo nijako prísne presadzované, zrejme z obavy, aby nebol ohrozený obchod s Portugalcami.
 
V roku 1591 Hidejoši zlikvidoval posledné centrum odporu na severe Honšú, a tým dokončil zjednotenie krajiny, zároveň s tým obnovil pevný režim, založený na prísnej feudálnej disciplíne a vzťahu podriadenosti a nadradenosti. Nechal vykonať všeobecný súpis pôdy, ktorého zmyslom bolo, aby sa aj obyčajný roľník stal súkromným vlastníkom vlastného kúska pôdypozemku a bol zodpovedný za platenie dávok z jej výnosu, čím mali narásť daňové príjmy štátu.
 
Ku koncu svojho života ustanovil Hidejoši regentskú radu piatich starších, ktorá sa skladala z najmocnejší kniežat a všetkých jej členov pred smrťou zaviazal prísahou, že budú verní jeho synovi Hidejorimu, budú dodržiavať Hidejošiho zákony a nebudú sebecky sledovať svoje vlastné ciele. Hidejoši zomrel roku 1598.