Obdobie Azuči-Momojama: Rozdiel medzi revíziami

formulácia
(formulácia)
(formulácia)
 
 
Jeho nástupca, Tojotomi Hidejoši, pokračoval v zjednotení krajiny a pod svoju kontrolu dostal aj dovtedy vládnemu vplyvu odolávajúce západné provincie. Hidejoši po získaní rozhodujúcej moci odmietol prijať všeobecne zdiskreditovaný titul šogúna a namiesto tohoneho vládol ako titulárny regent Kampaku. Roku 1587 vydal edikt, ktorým sa kresťanstvozakazovalo vyhlasovalona zaúzemí zakázanéJaponska vyznávať kresťanstvo a kresťanským misionárom nariaďovalobolo nariadené, aby do dvadsiatich dní opustili krajinu. Toto nariadenie, ale nebolo nijako prísne presadzované, zrejme z obavy, aby nebol ohrozený výhodný zahraničný obchod s Portugalcami.
 
V roku 1591 Hidejoši zlikvidoval posledné centrum odporu na severe ostrova Honšú, a týmčím dokončil zjednotenie krajiny do jedného štátneho celku, zároveň s tým obnovil pevný vládny režim, založený na prísnej feudálnej disciplíne a vzťahu podriadenosti a nadradenosti medzi členmi spoločnosti. Nechal vykonať všeobecný súpis pôdy, ktorého zmyslom bolo, aby sa aj obyčajný roľník stal súkromným vlastníkom vlastného kúska pozemku a bol tak zodpovedný za platenie dávok z jej výnosu, čím mali narásť daňové príjmy štátu a oslabiť hospodárska moc miestnych zemepánov.
 
Ku koncu svojho života ustanovil Hidejoši regentskú radu piatich starších, ktorá sa skladala z najmocnejší kniežat a všetkých jej členov pred smrťou zaviazal prísahou, že budú verní jeho synovi Hidejorimu, budú dodržiavať Hidejošiho zákony a nebudú sebecky sledovať svoje vlastné ciele. Hidejoši zomrel roku 1598.