Pôžička: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 784 bajtov ,  pred 7 rokmi
chýba zhrnutie úprav
{{pracuje sa}}
'''Pôžička''' je záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je prenechanie veci určenej podľa druhu (napríklad peňazí) [[veriteľ]]om [[dlžník]]ovi, pri ktorom sa dlžník zaväzuje vrátiť veci rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára '''zmluva o pôžičke''', ktorú upravuje Občiansky zákonník v § 657 a 658<ref>§ 657 a § 563 Občianskeho zákonníka (stav 2013)</ref><ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref>
 
==Vlastníctvo a nakladanie s požičanou vecou ==
Požičaná vec (peniaze) prechádza do vlastníctva dlžníka. <ref>http://webpravo.eu/clanky/zmluva-o-pozicke-%C2%A7-659-obcianskeho-zakonnika</ref>
 
S požičanou vecou (peniazmi) môže dlžník voľne nakladať príp. ju (ich) aj spotrebovať. <ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref>
 
==Čo sa požičiava (predmet pôžičky) ==
 
 
==Čo treba vrátiť ==
Dlžník nevracia (nemusí vrátiť) ''tú istú'' vec (peniaze), ktorú si požičal, ale len vec (peniaze) toho istého druhu (t.j. len ''rovnakú'' vec). Ak by musel vrátiť tú istú vec, nešlo by o pôžičku, ale o tzv. [[výpožička|výpožičku]] (§ 659 Občianskeho zákonníka); ak by musel vrátiť inú konkrétnu vec, nešlo by o pôžičku, ale o [[zmluva zámenná|zmluvu zámennú]] (§ 611 Občianskeho zákonníka).<ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref><ref>Občiansky zákonník (stav 2013)</ref>
 
==Čas vzniku zmluvy ==
Zmluva o pôžičke je [[reálna zmluva]] (nie je to teda [[konsenzuálna zmluva]]). To znamená, že zmluva vznikne až faktickým odovzdaním požičanej veci (peňazí). <ref>[http://webpravo.eu/clanky/zmluva-o-pozicke-%C2%A7-659-obcianskeho-zakonnika#sthash.tC4mYov7.dpuf]</ref>
 
==Odplata ==
Pri peňažnej pôžičke sa môžemôžu (ale nemusínemusia) dohodnúť úroky[[úrok]]y. Pri nepeňažnej pôžičke (t.j. pri pôžičke veci) sa (prípadná) odplata nazýva úroky alebo pôžičovné (prípadne nájomné, tento výraz sa ale obyčajne používa v súvislosti s nájomnou zmluvou); namiesto úrokov možno pri nepeňažnej pôžičke dohodnúť poskytnutie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu. <ref>§ 658 Občianskeho zákonníka</ref><ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref>
 
==Čas vrátanie požičaného ==
Ak sa veriteľ s dlžníkom dohodli na termíne, požičanú vec (peniaze) treba vrátiť v dohodnutom termíne. Ak sa na termíne nedohodli, požičanú vec (peniaze) treba vrátiť na požiadanie veriteľa. <ref>§ 657 a § 563 Občianskeho zákonníka (stav 2013)</ref><ref>[http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr]</ref><ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref>
 
 
V rámci pôžičky dlžník dostane určité množstvo peňazí, nazývané [[istina]] od veriteľa a je povinný mu túto sumu do určitého dátumu v budúcnosti splatiť. Väčšinou sú peniaze splácajú v pravidelných sumách, najčastejšie raz za mesiac. Pôžička je väčšinou poskytovaná za poplatok, ktorý sa nazýva [[úrok]]. Ak sa pôžička uzatvára ako právny akt, potom je dlžník viazaný aj ďalšími obmedzeniami.
 
 
{{Ekonomický výhonok}}
V rámci pôžičky dlžník dostane určité množstvo peňazí, nazývané [[istina]] od veriteľa a je povinný mu túto sumu do určitého dátumu v budúcnosti splatiť. Väčšinou sú peniaze splácajú v pravidelných sumách, najčastejšie raz za mesiac. Pôžička je väčšinou poskytovaná za poplatok, ktorý sa nazýva [[úrok]]. Ak sa pôžička uzatvára ako právny akt, potom je dlžník viazaný aj ďalšími obmedzeniami.
 
[[Kategória:Financie]]
[[Kategória:Obchodné právo]]
 
[[de:Darlehen]]
131 806

úprav