Pôžička: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 2 108 bajtov ,  pred 7 rokmi
chýba zhrnutie úprav
{{pracuje sa}}
'''Pôžička''' je záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je prenechanie veci určenej podľa druhu (napríklad peňazí) [[veriteľ]]om [[dlžník]]ovi, pri ktorom sa dlžník zaväzuje vrátiť veci rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára '''zmluva o pôžičke''', ktorú upravuje Občiansky zákonník v § 657 a 658<ref>§ 657 a § 563 Občianskeho zákonníka (stav 2013)</ref><ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref>
 
==Forma zmluvy ==
Text Občianskeho zákonníka pre zmluvu o pôžičke nepredpisuje žiadnu konkrétnu formu, z toho vyplýva, že zmluva nemusí byť písomná a môže byť len ústna. <ref>§ 658, 659 Občianskeho zákonníka</ref><ref>http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr</ref>
 
==Vlastníctvo a nakladanie s požičanou vecou ==
Požičaná vec (peniaze) prechádza do vlastníctva dlžníka. <ref>http://webpravo.eu/clanky/zmluva-o-pozicke-%C2%A7-659-obcianskeho-zakonnika</ref><ref>půjčka in: Malá československá encyklopedie</ref>
 
S požičanou vecou (peniazmi) môže dlžník voľne nakladať príp. ju (ich) aj spotrebovať. <ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref>
 
==Čo sa požičiava (t.j. predmet pôžičkyzmluvy o pôžičke) a čo treba vrátiť ==
Predmetom pôžičky je vec určená podľa druhu (t.j. nie vec určená individuálne, čiže individuálne rozlíšiteľná), napríklad peniaze, cukor, pšenica. Predmetom pôžičky nemôže byť napr. [[nehnuteľnosť]], pretože je to vec určená individuálne. <ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref> Požičiavanie športového vybavenia, DVD, áut a pod. nie je pôžička v právnom zmysle, pretože sa v týchto prípadoch požičiava vec určená individuálne (a nie vec určená podľa druhu), keďže treba vrátiť presne tú istú vec, ktorú ste si požičali (a nie len rovnakú vec). Hoci sa rôzne podniky poskytujúce takéto predmety označujú ako "pôžičovne" a svoju činnosť označujú ako "požičiavanie", v právnom zmysle ide o [[nájom]] (§ 663 Občianskeho zákonníka), nie o pôžičku. <ref>http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr</ref>
 
Najčastejším predmetom pôžičky sú peniaze, častým predmetom sú aj suroviny na varenie chýbajúce v danom okamihu v domácnosti. <ref>http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr</ref>
 
Dlžník nevracia (nemusí vrátiť) ''tú istú'' vec (peniaze), ktorú si požičal, ale len vec (peniaze) toho istého druhu a akosti (t.j. len ''rovnakú'', nie ''tú istú'', vec). Ak by musel vrátiť tú istú vec, nešlo by o pôžičku, ale o tzv. [[výpožička|výpožičku]] (§ 659 Občianskeho zákonníka);. akAk by musel vrátiť inú konkrétnu vec, nešlo by o pôžičku, ale o [[zmluva zámenná|zmluvu zámennú]] (§ 611 Občianskeho zákonníka).<ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref><ref>Občiansky zákonník (stav 2013)</ref><ref>půjčka in: Malá československá encyklopedie</ref>
==Čo treba vrátiť ==
 
Dlžník nevracia (nemusí vrátiť) ''tú istú'' vec (peniaze), ktorú si požičal, ale len vec (peniaze) toho istého druhu (t.j. len ''rovnakú'' vec). Ak by musel vrátiť tú istú vec, nešlo by o pôžičku, ale o tzv. [[výpožička|výpožičku]] (§ 659 Občianskeho zákonníka); ak by musel vrátiť inú konkrétnu vec, nešlo by o pôžičku, ale o [[zmluva zámenná|zmluvu zámennú]] (§ 611 Občianskeho zákonníka).<ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref><ref>Občiansky zákonník (stav 2013)</ref>
Pochopiteľne je však pri pôžičke dovolené vrátiť namiesto rovnakej veci vec lepšej akosti než mala pôvodná vec - pozri nižšie pod nadpisom Odplata.
 
==Čas vzniku zmluvy ==
 
==Odplata ==
Pôžička môže byť odplatná alebo bezodplatná. Pri peňažnej pôžičke sa môžu (ale nemusiaprípadná) dohodnúťdohodnutá odplata nazýva [[úrok]]y. Pri nepeňažnej pôžičke (t.j. pri pôžičke veci) sa (prípadná) odplata nazýva úroky alebo pôžičovné (prípadne nájomné, tento výraz sa ale obyčajne používa v súvislosti s nájomnou zmluvou); namiesto úrokov možno pri nepeňažnej pôžičke dohodnúť poskytnutie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu. <ref>§ 658 Občianskeho zákonníka</ref><ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref>
 
==Čas vrátanie požičaného ==
Ak sa veriteľ s dlžníkom dohodli na termíne, požičanú vec (peniaze) treba vrátiť v dohodnutom termíne. Ak sa na termíne nedohodli, požičanú vec (peniaze) treba vrátiť na požiadanie veriteľa. Splatnosť pôžičky môže byť dohodnutá aj formou splátok. <ref>§ 657 a § 563 Občianskeho zákonníka (stav 2013)</ref><ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref><ref>[http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr]</ref><ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref>
 
 
 
==Úroky z omeškania, nesplatenie ==
Ak dlžník vec nevráti v dohodnutom termíne, môže od neho veriteľ požadovať [[úroky z omeškania]] (§ 517 Občianskeho zákonníka). Nesplatenú pôžičku možno vymáhať žalobou na súde. Na súde musí potom veriteľ dokázať (napr. predložením potvrdenia o prevzatí peňazí), že zmluva o pôžičke bola uzavretá, a že veriteľ vec (peniaze) dlžníkovi vec skutočne odovzdal. <ref>[http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr]</ref><ref>§ 517 Občianskeho zákonníka</ref>
 
V rámci pôžičky dlžník dostane určité množstvo peňazí, nazývané [[istina]] od veriteľa a je povinný mu túto sumu do určitého dátumu v budúcnosti splatiť. Väčšinou sú peniaze splácajú v pravidelných sumách, najčastejšie raz za mesiac. Pôžička je väčšinou poskytovaná za poplatok, ktorý sa nazýva [[úrok]]. Ak sa pôžička uzatvára ako právny akt, potom je dlžník viazaný aj ďalšími obmedzeniami.
 
[[Kategória:Financie]]
131 806

úprav