Pôžička: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
'''Pôžička''' je [[záväzkový právny vzťah]], ktorého predmetom je prenechanie veci[[vec]]i určenej podľa druhu (napríklad peňazí) [[veriteľ]]om [[dlžník]]ovi, pri ktorompričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vecivec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára '''zmluva o pôžičke''', ktorú upravuje Občiansky zákonník v § 657 a 658<ref>§ 657 a § 563 Občianskeho zákonníka (stav 2013)</ref><ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref>
{{pracuje sa}}
'''Pôžička''' je záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je prenechanie veci určenej podľa druhu (napríklad peňazí) [[veriteľ]]om [[dlžník]]ovi, pri ktorom sa dlžník zaväzuje vrátiť veci rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára '''zmluva o pôžičke''', ktorú upravuje Občiansky zákonník v § 657 a 658<ref>§ 657 a § 563 Občianskeho zákonníka (stav 2013)</ref><ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref>
 
==Forma zmluvy ==
 
==Vlastníctvo a nakladanie s požičanou vecou ==
Požičaná vec (peniaze) prechádza do vlastníctva dlžníka. <ref>http://webpravo.eu/clanky/zmluva-o-pozicke-%C2%A7-659-obcianskeho-zakonnika</ref><ref>půjčka in: Malá československá encyklopedie</ref>
 
S požičanou vecou (peniazmi) môže dlžník voľne nakladať príp. ju (ich) aj spotrebovať. <ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref>
 
==Čo sa požičiava (t.j. predmet zmluvy o pôžičke) a čo treba vrátiť ==
Predmetom pôžičky je vec určená podľa druhu (t.j. nie vec určená individuálne, čiže individuálne rozlíšiteľná), napríklad [[peniaze]], cukor, pšenica. Predmetom pôžičky nemôže byť napr. [[nehnuteľnosť]], pretože je to vec určená individuálne. <ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref> Požičiavanie športového vybavenia, DVD, áut a pod. nie je pôžička v právnom zmysle, pretože sa v týchto prípadoch požičiava vec určená individuálne, keďže treba vrátiť presne tú istú vec, ktorú ste si požičali (a nie len rovnakú vec). Hoci sa rôzne podniky poskytujúce takéto predmety označujú ako "pôžičovne" a svoju činnosť označujú ako "požičiavanie", v právnom zmysle ide o [[nájom]] (§ 663 Občianskeho zákonníka), nie o pôžičku. <ref>http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr</ref>
 
Najčastejším predmetom pôžičky sú peniaze, častým predmetom sú aj suroviny na varenie chýbajúce v danom okamihu v domácnosti. <ref>http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr</ref>
 
Dlžník nevracia (nemusí vrátiť) tú istú vec (peniaze), ktorú si požičal, ale len vec (peniaze) toho istého druhu av rovnakej akosti a rovnakom množstve, ako bola požičaná (t.j. musí vrátiť len ''rovnakú'', nie ''tú istú'', vec). Ak by musel vrátiť tú istú vec, nešlo by o pôžičku, ale o tzv. [[výpožička|výpožičku]] (§ 659 Občianskeho zákonníka). Ak by musel vrátiť inú konkrétnu vec, nešlo by o pôžičku, ale o [[zmluva zámenná|zmluvu zámennú]] (§ 611 Občianskeho zákonníka).<ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref><ref>Občiansky zákonník (stav 2013)</ref><ref>půjčka in: Malá československá encyklopedie</ref>
 
Pochopiteľne je však pri pôžičke dovolené vrátiť namiesto rovnakej veci vec lepšej akosti než mala pôvodná vec - pozri nižšie pod nadpisom Odplata.
 
==Čas vzniku zmluvy ==
Zmluva o pôžičke je [[reálna zmluva]] (nie je to teda [[konsenzuálna zmluva]]). To znamená, že zmluva vznikne až faktickým odovzdaním požičanej veci. V prípade (peňazí). sa za faktické odovzdanie veci považuje aj bezhotovostný prevod peňazí<ref>[http://webpravo.eu/clanky/zmluva-o-pozicke-%C2%A7-659-obcianskeho-zakonnika#sthash.tC4mYov7.dpuf]</ref><ref>http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr</ref>
 
==Odplata ==
Ak dlžník vec nevráti v dohodnutom termíne, môže od neho veriteľ požadovať [[úroky z omeškania]] (§ 517 Občianskeho zákonníka). Nesplatenú pôžičku možno vymáhať žalobou na súde. Na súde musí potom veriteľ dokázať (napr. predložením potvrdenia o prevzatí peňazí), že zmluva o pôžičke bola uzavretá, a že veriteľ vec (peniaze) dlžníkovi vec skutočne odovzdal. <ref>[http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr]</ref><ref>§ 517 Občianskeho zákonníka</ref>
 
==Referencie ==
{{referencie}}
 
[[Kategória:Financie]]
131 806

úprav