Pôžička: Rozdiel medzi revíziami

==Úroky z omeškania, nesplatenie ==
Ak dlžník vec nevráti v dohodnutom termíne, môže od neho veriteľ požadovať [[úroky z omeškania]] (§ 517 Občianskeho zákonníka). Nesplatenú pôžičku možno vymáhať žalobou na súde. Na súde musí potom veriteľ dokázať, že zmluva o pôžičke bola uzavretá, a že veriteľ vec dlžníkovi vec skutočne odovzdal (odovzdanie sa dokazuje napr. predložením potvrdenia o odovzdaní peňazí). <ref>[http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr]</ref><ref>§ 517 Občianskeho zákonníka</ref>
 
==Vzťahy podobajúce sa na pôžičku ==
Pôžičke veľmi podobný je [[úver]], ktorý je upravený v § 497 Obchodného zákonníka. Úver sa od pôžičky odlišuje predovšetkým nasledovne <ref>Anonymus: Obchodný zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou..., NOVÁ PRÁCA, 2007</ref><ref>Hendrych, D. et al.: Právnický slovník, 2001</ref>:
*predmetom úveru môžu byť len peniaze
*úver je konsenzuálna (a nie reálna) zmluva, t.j. úver vzniká uzavretím zmluvy, nie až odovzdaním peňazí
*zmluva o úvere musí zaväzovať dlžníka platiť úrok (ak sa napriek tomu podľa zmluvy o úvere nemá platiť úrok, vzťah sa musí považovať za pôžičku, nie za úver)
 
Pôžičke (zmluve o pôžičke) povrchne podobné, ale odlišné, vzťahy sú:
*[[výpožička]] ([[zmluva o výpožičke]])
*[[nájom]] ([[nájomná zmluva]])
*[[zmluva zámenná]]
 
==Referencie ==
131 806

úprav