Pôžička: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 645 bajtov ,  pred 7 rokmi
d
typografia
d
d (typografia)
'''Pôžička''' je [[záväzkový právny vzťah]], ktorého predmetom je prenechanie [[vec]]i určenej podľa druhu (napríklad peňazí) [[veriteľ]]om [[dlžník]]ovi, pričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára '''zmluva o pôžičke''', ktorú upravuje Občiansky zákonník v § 657 a 658.<ref name="oz1">§ 657 a § 563 Občianskeho zákonníka (stav 2013)</ref><ref name="SOP">heslá pôžička a zmluva o pôžičke inIn: Ovečková,{{Citácia O.knihy et al.: ''Slovník obchodného práva'', 1994</ref>
| priezvisko = Ovečková
| meno = Oľga
| spoluautori = a kol.
| titul = Slovník obchodného práva
| vydanie = 1
| vydavateľ = Iura edition
| miesto = Bratislava
| rok = 1994
| počet strán =
| strany = 366
| kapitola =
| typ kapitoly = heslo
| isbn = 8088715113
| jazyk =
| prekladatelia =
| edícia =
| zväzok edície =
}}</ref>
 
== Forma zmluvy ==
Text Občianskeho zákonníka pre zmluvu o pôžičke nepredpisuje žiadnu konkrétnu formu, z toho vyplýva, že zmluva nemusí byť písomná a môže byť len ústna.<ref>§ 658, 659 Občianskeho zákonníka</ref><ref name="idnes">http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr</ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko = Hartmanová
| meno = Dagmar
| odkaz na autora =
| titul = Vzor: Smlouva o půjčce
| url = http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr
| dátum vydania = 2012-03-08
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2013-08-27
| vydavateľ = idnes.cz
| miesto =
| jazyk = po česky
}}</ref>
 
== Vlastníctvo a nakladanie s požičanou vecou ==
Požičaná vec prechádza do vlastníctva dlžníka.<ref name="web">http://webpravo.eu/clanky/zmluva-o-pozicke-%C2%A7-659-obcianskeho-zakonnika</ref><ref{{Citácia name="MSCE"/>elektronického dokumentu
| priezvisko = Diatka
| meno = Samuel
| odkaz na autora =
| titul = Zmluva o pôžičke § 659 Občianskeho zákonníka
| url = http://webpravo.eu/clanky/zmluva-o-pozicke-%C2%A7-659-obcianskeho-zakonnika
| dátum vydania = 2013-05-07
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2013-08-27
| vydavateľ = Webpravo.eu
| miesto =
| jazyk =
}}</ref><ref name="MSCE"/>
 
S požičanou vecou môže dlžník voľne nakladať príp. ju aj spotrebovať.<ref name="SOP"/>
Pôžička môže byť odplatná alebo bezodplatná. Pri peňažnej pôžičke sa (prípadná) dohodnutá odplata nazýva [[úrok]]y. Pri nepeňažnej pôžičke (t.j. pri pôžičke veci) sa (prípadná) odplata nazýva úroky alebo pôžičovné (prípadne nájomné, tento výraz sa ale obyčajne používa v súvislosti s nájomnou zmluvou); namiesto úrokov možno pri nepeňažnej pôžičke dohodnúť poskytnutie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu (§ 658 Občianskeho zákonníka).<ref>§ 658 Občianskeho zákonníka</ref><ref name="SOP"/>
 
Úroky je dlžník povinný platiť iba vtedy, ak boli dohodnuté. Ich výšku Občiansky zákonník neupravuje.<ref name="PS">půjčka in: Hendrych, D. a kol.In: ''Právnický{{Citácia slovník'',knihy 2001</ref>
| priezvisko = Hendrych
| meno = Dušan
| spoluautori = et al.
| titul = Právnický slovník
| vydanie = 1
| vydavateľ = C.H. Beck
| miesto = Praha
| rok = 2001
| počet strán = 1189
| strany =
| kapitola =
| typ kapitoly = heslo
| isbn = 80-7179-360-4
| jazyk = po česky
| prekladatelia =
| edícia = Beckovy odborné slovníky
| zväzok edície =
}}</ref>
 
== Čas vrátanie požičaného ==
 
== Vzťahy podobajúce sa na pôžičku ==
Pôžičke veľmi podobný je [[úver]], ktorý je upravený v § 497 Obchodného zákonníka. Úver sa od pôžičky odlišuje predovšetkým nasledovne<ref>Anonymus:{{Citácia Obchodnýknihy zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou..., NOVÁ PRÁCA, 2007</ref><ref name="PS"/>:
| priezvisko =
| meno =
| titul = Obchodný zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 19/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. februára 2007
| vydanie =
| vydavateľ = Nová Práca
| miesto = Bratislava
| rok = 2007
| počet strán = 765
| strany =
| kapitola =
| typ kapitoly =
| isbn = 9788088929932
}}</ref><ref name="PS"/>:
*predmetom úveru môžu byť len peniaze
*úver je konsenzuálna (a nie reálna) zmluva, t.j. úver vzniká uzavretím zmluvy, nie až odovzdaním peňazí