Pohyb s konštantným zrýchlením: Rozdiel medzi revíziami

 
== Základné vzťahy ==
*Pre skúmanie zmien polohy telesa je nutné zvoliť si [[vzťažná sústava|vzťažnú sústavu]], v ktorej budeme tento pohyb pozorovať a merať polohu telesa. Teraz budeme pre jednoduchosť predpokladať, že skúmaný rovnomerne zrýchlený pohyb sa odohráva po priamke (teda v jednom rozmere). Polohu telesatelhesa v čase <math>t=0</math> označíme <math>x_0</math>, jeho [[rýchlosť]] v tomto čase zase <math>v_0</math>. Ak je zrýchlenie telesa <math>a</math>, jeho poloha <math>x(t)</math> a rýchlosť <math>v(t)</math> v ľubovoľnom čase <math>t</math> sú
:<math>
x(t)=x_0+v_0t+\frac12at^2,\qquad
Anonymný používateľ