Peňažná sústava (jedna ekonomika): Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
d (wikilinky)
Bez shrnutí editace
 
Vo významoch b až d je synonymum '''mena'''. Vo významoch a až d sú zriedkavé synonymá '''peňažné zriadenie, menové/monetárne/peňažné usporiadanie, menová/monetárna štruktúra''', alebo (najmä vo významoch b až d) aj '''menová/monetárna konštitúcia'''. Približné synonymum definície d, e a podobných definícií je '''systém/sústava peňažného obehu'''.
 
 
== Ukážky definícií z literatúry ==
*spôsob razenia mincí (najmä či a nakoľko ide o zliatiny viacerých kovov alebo len čisté zlato a podobne)
*spôsob vydávania papierových peňazí do obehu
 
 
Podľa R. Richtera "elementárna menová sústava" obsahuje stanovené tieto body <ref>Richter, R.: Geldtheorie: Vorlesung auf der Grundlage der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie und der Institutionenökonomik, 1990, str. 103 a nasl. </ref>:
**zásobovania platidlom, čiže stanovenie spôsobu tvorby peňazí a ničenia peňazí v krajine
 
Podľa K. Helffericha <ref>Helfferich, K.: Das Geld, 1923 (presnejšie: Hand- und Lehrbuch der Staatswisseschaften in selbständigen Bänden - Erste Abteilung: Volkswirtschaftslehre - VIII. Band: Geld un Banken - 1. Teil: Das Geld)</ref> je <u>menová sústava</u> definovaná ako jedna z možných kategórií pri rozlišovaní mien. Vzhľadom na autorovu špecifickú definíciu meny (mena sú jednotne poňaté peniaze jedného štátu - pozri vyššie), prichádzajú do úvahy ako kritériá pri rozlišovaní mien len faktory, ktoré sú na peňažníctve jednotné a spájajúce (teda to, čo z neho ostane, keď sa odhliadne jednak od samotných hmotných peňazí a jednak od čistého pojmu peňazí), a to je:
 
Podľa K. Helffericha <ref>Helfferich, K.: Das Geld, 1923 (presnejšie: Hand- und Lehrbuch der Staatswisseschaften in selbständigen Bänden - Erste Abteilung: Volkswirtschaftslehre - VIII. Band: Geld un Banken - 1. Teil: Das Geld)</ref> je <u>menová sústava</u> definovaná ako jedna z možných kategórií pri rozlišovaní mien. Vzhľadom na autorovu špecifickú definíciu meny (mena sú jednotne poňaté peniaze jedného štátu - pozri vyššie), prichádzajú do úvahy ako kritériá pri rozlišovaní mien len faktory, ktoré sú na peňažníctve jednotné a spájajúce (teda to, čo z neho ostane, keď sa odhliadne jednak od samotných hmotných peňazí a jednak od čistého pojmu peňazí), a to je:
*A) z národohospodárskeho hľadiska podmienenosť a správanie hodnoty peňazí, t.j. odpoveď na otázku:
** či hodnota peňazí závisí od hodnoty menového kovu (resp. iného predmetu) alebo nie - t.j. či ide o viazanú alebo neviazanú menu - a
*B) z právneho hľadiska formálne znaky (formálna konštrukcia) monetárnej konštitúcie, t.j. či je zákonom obmedzená razba menového kovu, či je (pri voľnej razbe) zákonom stanovený pomer nominálnej hodnoty medzi zlatými a striebornými peniazmi, či sú papierové peniaze konvertibilné za kov a aká je zákonná platobná sila kovových peňazí.
Body A a B úzko súvisia, aj keď nie sú vecne úplne identické.<br>
Podľa toho istého autora je <u>peňažná sústava</u> jednak menová sústava a jednak – z hľadiska vnútornej organizácie peňažnej sústavy– plánovito uskutočnené usporiadanie (štruktúra) viacerých druhov (hmotných) peňazí predstavujúcich rôzne veľké hodnoty (t.j. nie napríklad len chaoticky paralelne existujúce rôzne mince). Vnútorná organizácia peňažnej sústavy zahŕňa veci ako:
*stanovenie peňažnej jednotky, stanovenie podjednotky a násobkov peňažnej jednotky, rozvrhnutie nominálnych hodnôt uvedených na peniazoch,
*stanovenie hmotnosti mince, pomeru počtu peňažných jednotiek a jednotky hmotnosti menového kovu, obsahu čistého drahého kovu v minci, podielu tohto obsahu na celkovej hmotnosti mince (rýdzosť), rôznych hraníc tolerancie odchýlok o stanovenej rýdzosti, maximálnej prípustnej hranice opotrebovania (hmotnosti) mince
113 814

úprav