Koordinovaný svetový čas: Rozdiel medzi revíziami

pravopis!
(pravopis!)
[[Súbor:Time zones of Europe.svg|náhľad|Modrý región používa [[západoeurópsky čas]] alebo [[Greenwichský hlavný čas|GMT]] alebo UTC. Ostatné európske [[časové pásmo|časové pásma]]: červená [[stredoeurópsky čas]], kaki [[východoeurópsky čas]], zelená [[Moskovský čas]] ]]
 
'''Koordinovaný svetový čas''' alebo '''Coordinated Universal Time (UTC)''' je časový štandard založený na [[Medzinárodný atómový čas|Medzinárodnom atómovom čase]] s [[Priestupná sekunda|priestupnou sekundou]], ktorá jesa aplikovanáaplikuje nepravidelne, aby bolasa dosiahnutádosiahla synchronizácia so spomaľujúcou sa rotáciou Zeme.
 
Niekedy sa nazýva aj ako '''Zulu time''', označovaný písmenom '''Z''' za časovým údajom. UTC je základomzáklad systému občianskéhoobčianskeho [[čas]]u, jednotlivé [[časové pásmo|časová pásma]] sa definovanédefinujú svojimi odchýlkami od UTC. UTC je ako základ systému merania času nástupcom '''GMT''' (''Greenwich Mean Time'' – [[greenwich]]ský stredný čas) a v neformálnom vyjadrovaní jesa s ním niekedy zamieňanýzamieňa. Na rozdiel od GMT, ktorý udáva čas platný v časovom pásme [[základný poludník|základného poludníka]], ktorý jesa založenýzakladá na rotácii [[Zem]]e, jesa UTC založenýzakladá na [[atómové hodiny|atómových hodinách]], tzn. jeod na rotáciirotácie Zeme nezávislýnezávisí.
 
Pretože saKeďže rotácia Zeme sa mierne spomaľuje, GMT sa oproti UTC postupne oneskoruje. Aby sa UTC dal používať v praktickom živote, ktorý je s rotáciou Zeme spätý, jeudržiava udržovanýsa v rozmedzírozhraní ±0,9 [[sekunda|sekundy]] od [[UT1]]; pokiaľak jesa táto odchýlka prekročenáprekročí, je o polnoci najbližšieho [[30. jún|30. júna]] alebo [[31. december|31. decembra]] pridanása pridá alebo (teoreticky) odobranáodoberie tzv. ''[[priestupná sekunda]]'', takže tento deň sa končí v čase 23.59:60, resp. 23.59:58 (na rozdiel od bežného 23.59:59). K tomuto dochádza priemernev priemere raz za rok až rok a pol. PretožeKeďže sa rotácia Zeme spomaľuje, sú vždy priestupné sekundy pridávanésa vždy pridávajú, ale teoreticky sa všakráta počíta iaj s možnosťou ubranejodobratej priestupnej sekundy. O tom, či budesa v príslušnompatričnom termíne priestupná sekunda použitápoužije, rozhoduje podľa merania rotácie Zeme ''International Earth Rotation and Reference Systems Service'' podľa merania rotácie Zeme.
 
Medzinárodný [[štandard]] času UTC jesa určovanýurčuje v mnohých národných časových laboratóriílaboratóriách, ktoré sú vybavenýchvybavené atómovými hodinami,. zZ týchto meraní potom ''[[Bureau International des Poids et Mesures]]'' (Medzinárodný úrad pre mierymier a váhyváh) určí úplne presnú hodnotu UTC, pretoželebo jednotlivé atómové hodiny sa môžu o niekoľko [[nanosekunda|nanosekúnd]] navzájom líšiťodlišovať.
 
== Názov ==
Anonymný používateľ