Záznamové médium: Rozdiel medzi revíziami

Záznamové média si môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk:
 
* '''Podľa druhu''' delíme médiá na:
** Vymeniteľné (pre záznam/čítanie na takéto médium sa používa ďalšie zariadenie - zapisovač/čítač [[Dáta|dát]], jeden zapisovač/čítač slúži pre viacero médií
** Pevné, zabudované - ktoré sú súčasťou zapisovacieho zariadenia [[pevný disk]].
Anonymný používateľ