Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
'''Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely''' alebo '''spoločná nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely''' (po anglicky ''common classification of territorial units for statistics''; do roku 2002: ''Nomenklatúra územných jednotiek na/pre štatistické účely'' - po anglicky ''Nomenclature of territorial units for statistics''; súčasná aj historická medzinárodná skratka: je '''NUTS''' a je odvodená z fr. názvu platného do roku 2002, t.j. ''Nomenclature des unités territoriales statistiques'' - doslova: Nomenklatúra štatistických územných jednotiek)<ref>Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011
zo 17. januára 2011, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)</ref><ref>Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)</ref><ref>Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 176/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii</ref><ref>[http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryEdit.do] IATE ID: 781617</ref> je štandard vyšších úrovní hierarchického členenia územných oblastí štátov Európskej únie (a niektorých susedných štátov) na účely regionálnej štatistiky. TentoNUTS štandardnemusí bolnevyhnutne vyvinútýzodpovedať vadministratívnemu Európskejdeleniu úniištátu. aNa pretoNUTS pokrývanadväzuje podrobnedelenie ibana jejmenšie členskéjednotky štáty.(na DelenieSlovensku ŠÚJ nemusíto nevyhnutnekonkrétne zodpovedaťokresy administratívnemua deleniuobce) štátunazývané po anglicky [[LAU]].
131 809

úprav