Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely: Rozdiel medzi revíziami