Skepticizmus: Rozdiel medzi revíziami

typografia
(typografia)
{{Bez zdroja}}
<small>Pozn.:Táto stránka opisuje význam slova „skepticizmus“ z vedeckého a praktického hladiska. Ak ste hľadali „filozofický skepticizmus“, čo je smer a tendencia vo filozofii, tak pozrite [[skepticizmus (filozofia)]].</small>
 
'''Skepticizmus''' je systém myslenia, kde základne nastavená pozícia jednotlivca je taká, že dané tvrdenie považuje za nesprávne, nepravdepodobné alebo len pravdepodobné (ale nie pravdivé), až kým sa nedokáže dôveryhodnosť procesov a informácií, ktoré boli použité pri výskume a boli zbavené predsudkov zo strany vedcov a ostatných účastníkov prieskumu.
Skeptický postoj k realite je v priamom rozpore so základným nastavením ľudskej mentality, kde neoficiálne dôkazy a očitý svedkovia sa považujú za dôveryhodnú formu dôkazov. Moderna veda považuje očitých svedkov za najnižšiu formu dôkazu. Oficiálne výskumy sú tie, ktoré sú publikované vo vedeckom časopise a tiež prešli procesom peer review (z angličtiny).