Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely: Rozdiel medzi revíziami

d
typografia, preklepy
d
d (typografia, preklepy)
[[Súbor:NUTS 2 regions EU-27.svg|thumb|NUTS 2]]
[[Súbor:NUTS 3 regions EU-27.svg|thumb|NUTS 3]]
'''Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely''' alebo '''spoločná nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely''' (po anglicky podľa nariadení EÚ: ''common classification of territorial units for statistics, '', podľa webstránky Eurostatu ''Nomenclature of territorial units for statistics''; do roku 2002 podľa nariadení EÚ: ''Nomenklatúra územných jednotiek na/pre štatistické účely'' - po anglicky ''Nomenclature of territorial units for statistics''; súčasná aj historická medzinárodná skratka je '''NUTS''' a je odvodená z fr. názvu platného do roku 2002, t.j. ''Nomenclature des unités territoriales statistiques'' - doslova: Nomenklatúra štatistických územných jednotiek) je štandard vyšších úrovní (napr. [[región]]y, [[kraj]]e) hierarchického členenia územných oblastí štátov [[Európska únia|Európskej únie]] (a niektorých susedných štátov) na účely regionálnej štatistiky.<ref>Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)</ref><ref>Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)</ref><ref>Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 176/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii</ref><ref>[http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryEdit.do IATE ID: 781617]</ref> NUTS nemusí nevyhnutne zodpovedať administratívnemu deleniu štátu. Na NUTS nadväzuje delenie na menšie jednotky (na Slovensku sú to konkrétne [[okres]]y a obce) nazývané po anglicky [[LAU]].
zo 17. januára 2011, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)</ref><ref>Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)</ref><ref>Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 176/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii</ref><ref>[http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryEdit.do] IATE ID: 781617</ref> je štandard vyšších úrovní (napr. regióny, kraje) hierarchického členenia územných oblastí štátov Európskej únie (a niektorých susedných štátov) na účely regionálnej štatistiky. NUTS nemusí nevyhnutne zodpovedať administratívnemu deleniu štátu. Na NUTS nadväzuje delenie na menšie jednotky (na Slovensku sú to konkrétne okresy a obce) nazývané po anglicky [[LAU]].
 
V rámci NUTS sa rozlišujú tri úrovne:
* NUTS 1 - veľké socio-ekonomické regionyregióny
* NUTS 2 - základné regióny na aplikáciu regionálnych politík
* NUTS 3 - malé regióny na špecifické diagnózy