Pevná úroková sadzba: Rozdiel medzi revíziami

d
(základný text Ing.Mgr.Jozef Kotulič)
 
== Základná charakteristika ==
Peňažná a úverová [[politika]] ovplyvňuje ekonomickú aktivitu a to predovšetkým regulovaním úrokovej miery. Tým pochopiteľne zasahuje aj do celkového rozsahu investícií, zamestnanosti a národného dôchodku. Preto je dôležité aby boli správne nastavené aj ciele a nástroje peňažnej a úverovej politiky, čo v konečnom dôsledku prispieva k stabilizácii celej peňažno-úverovej sústavy a potrebnému rastu a stability cenovej hladiny. V trhovej ekonomike jedným z nástrojov ovplyvňovania úverovej politiky je úrok. [[Úrok]] je suma peňazí, ktorú musí dlžník zaplatiť veriteľovi za to, že si od neho na určitý čas požičiava určitú sumu peňazí (kapitálu).<ref>ŠÍBL, Drahoš, а kol. ''Malý slovník trhovej ekonomiky''. 1. vyd. Bratislava: Elita, 1991. 227 s. ISBN 80-85323-02-8. s. 208</ref>
<ref> Šibala, Drahoš; doc. Ing. DrSc a kolektív: Malý slovník trhovej ekonomiky, vydala ELITA, rok 1991 str. 208</ref>
 
== Možnosti využitia úroku ==