Úver: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 975 bajtov ,  pred 7 rokmi
d
Doplnené: Úvery podľa účelu poskytovania Spôsoby čerpania a splácania úverov Spôsob zabezpečenia úveru
(druhy úverov z hľadiska času)
d (Doplnené: Úvery podľa účelu poskytovania Spôsoby čerpania a splácania úverov Spôsob zabezpečenia úveru)
'''Hypotekárny úver '''je dlhodobý úver poskytnutý na financovanie kúpi, rekonštrukcie, výstavby nehnuteľností.
 
==Úvery podľa účelu poskytovania==
 
===P'''odľa subjektov '''===
* Úvery pre obyvateľov
* Pre podnikateľské subjekty
* Pre právnické osoby
* Pre obce a mestá
 
===Z časového hľadiska===
* Krátkodobé – do 1 roka
* Strednodobé – do 5 rokov
* Dlhodobé – nad 5 rokov
 
===Podľa účelovosti===
* Účelové – napr.: hypotekárny úver je vopred definovaný účel, na nákup auta
* Neúčelové – nie je stanovený účel - vyššia úroková sadzba
 
===Podľa zdrojov krytia ===
* Úvery kryté primárnymi zdrojmi banky: primárne zdroje sú vklady klientov
* Úvery kryté sekundárnymi zdrojmi banky: poplatky, výnosy z investovania do CP, najdôležitejším sekundárnym zdrojom pre banky sú medzibankové úvery
Aby bola banka stabilná je najlepšie ak bude poskytovať úvery kryté primárnymi zdrojmi
 
==Spôsoby čerpania a splácania úverov==
 
===Čerpanie úveru===
Spôsoby čerpania úveru sú dohodnuté v úverovej zmluve, sú presne rozpísané, odkedy a dokedy klient môže úver čerpať. Taktiež sú v nej uvedené podmienky, za ktorých klient môže úver čerpať (napr. pravidelné predkladanie VZaS).
 
===Splácanie úveru===
V úverovej zmluve sa dohodne splátkový kalendár klienta a spôsob akým bude splácať úver. Ak banka poskytne klientovi úver, chce od dlžníka naspäť nielen požičanú sumu, ale aj niečo navyše - úrok. Úrok je cena za prenechanie peňazí na určitú dobu niekomu inému (to platí pri vkladoch) alebo cena, ktorú získavame za peniaze niekoho iného. Výška úroku závisí od výšky sumy a od doby na ktorú sú peniaze uložené alebo požičané. Úroková sadzba nám ukazuje koľko % dlžník zaplatí z dlžnej sumy vo forme úroku.
 
==Spôsob zabezpečenia úveru==
 
===Osobné===
* Ručenie
* Zabezpečenie zmenkou
* Pristúpenie k záväzku
 
===Reálne===
* Záložné právo
* Prevod (odovzdanie) vlastníctva
* Postúpenie pohľadávok
* Hypotéka
[[Kategória:Úver| ]]
6

úprav