Človek neandertálsky: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 527 bajtov ,  pred 7 rokmi
Bioweb na Biopedia
(Bioweb na Biopedia)
Nálezy prvých fosílnych indícií sú nález z jaskyne Engis v Belgicku z roku 1828 (uvádza sa aj 1829) a potom nález z Gibraltáru (Forbes’ Quarry) z roku 1848, ale oba nálezy boli spočiatku viac-menej ignorované a nedocenené. Preto sa za prvý „skutočný“ nález neandertálca považuje nález z jaskyne Kleine Feldhofer Grotte (doslova „Malá feldhofská jaskynka“) v [[Neandertal]]i (pôvodne písané Neanderthal; doslova „Neanderova dolina“) v Nemecku z roku [[1856]]; nález sa volá [[Neanderthal 1]] resp. Neandertal 1. Majiteľ miestneho kameňolomu si myslel, že ide o kosti medveďa, ale odovzdal ich miestnemu učiteľovi menom [[Johann Carl Fuhlrott]], ktorý si uvedomil, že sú to kosti nezvyčajného človeka. Fuhlrott neskôr odovzdal nález známemu anatómovi menom [[Hermann Schaaffhausen]], ktorý sa nazdával, že ide o rasu, ktorá obývala severnú Európu pred Germánmi a Keltmi. [[Thomas Huxley]] v roku 1863 ako prvý zastával názor, že ide o morfologicky primitívneho človeka, ktorý bol navyše oveľa bližšie k dnešnému človeku než k opiciam (teda vlastne zastával názor zhodný s dnešným). Huxley a Schaaffhausen a iní odmietali považovať nález za druh odlišný od druhu Homo sapiens. Nový druh zaviedol, teda holotyp opísal, až [[William King]] v roku 1864, ktorý druh nazval „Homo neanderthalensis“. Nález Neandertal 1 nie je len holotypom neandertálca, ale aj vôbec prvým opísaným druhom (nie však prvým nálezom) fosílneho hominida v dejinách.
 
Ďalšie dôležité nálezy do 50. rokov 20. stor. boli chronologicky z lokalít: La Naulette (Belgicko) v roku 1866, Šipka (Morava) v roku 1880, Spy (Belgicko) v roku 1886, Krapina (Chorvátsko) v rokoch 1899    1905, rôzne lokality z Francúzska v rokoch 1908    1921, Ehringsdorf v rokoch 1908    1916 a 1925, Kiik-Koba (Ukrajina) v roku 1924, Gánovce (Slovensko) v roku 1926, Tabun (Izrael) v roku 1931, Saccopastore (Taliansko) v rokoch 1929 a 1935, Subalyuk (Maďarsko) v roku 1932, Tešik-Taš (Uzbekistan)v roku 1938, Monte Circeo (Taliansko) v roku 1939, Šánidar (Irak) v rokoch 1953    1960 a Regourdou (Francúzsko) v roku 1957.
Časová os nálezov a chápania neandertálca je tu [http://www.athenapub.com/8timelin.htm].
Paratypy druh nemá stanovené.
== Zánik ==
=== Datovanie ===
Ako približný dátum ich zániku sa obyčajne udáva 35 000/30 000/29 000/28 000/27 000 BP. Za najmladšie nálezy sa donedávna považovali lokality Vindija (Chorvátsko, 33    32 000 BP)<ref name="Harvati 2007">Harvati 2007</ref>, Gruta Nova (Columbeira, 29 000 BP) <ref>Wolpoff 1999</ref>, Figueira Brava (30    29 000 BP) <ref name="Harvati 2007"/>, Zafarraya (Španielsko, 33/30/29/28/27/26 000, ale prípadne až 25 000 BP) <ref>Wolpoff 1999, Wood 2011, Harvati 2007, Thurzo 1998</ref>, ďalšie lokality z Pyrenejského polostrova (pozri napr. [http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/70594/1/The_Mousterian_complex_in_Portugal.pdf]) a Wolpoff 1999 uvádza, že najmladší nález by mohol byť nejasný nález z Devil’s Tower v Gibraltáre starý len 15 000 BP.
 
V roku 2006 pribudlo datovanie nálezov z jaskyne Gorham’s Cave na Gibraltáre 28 000 BP, ale možno len 24 000 BP.
** západoeurópske nálezy
** [[východný neandertálec]] v širšom zmysle/[[progresívny neandertálec]]/[[pokročilý neandertálec]]:
*** nálezy zo strednej a juhovýchodnej Európy    Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko
*** [[východný neandertálec]] v užšom zmysle
**** levantský neandertálec – Izrael
Poznámky:
* Nálezy zubov neandertálcov z jaskýň Okladnikov a Denisova na Sibíri boli známe už v minulosti (Wolpoff 1999), v roku 2007 bolo na kostiach z jaskyne Okladnikov aj priamo geneticky potvrdené, že ide o neandertálca.
* V roku 2011 bolo oznámené, že nálezy artefaktov z lokality Byzovaja na západnej strane polárneho (t. j. severného) Uralu v Rusku staré 31    34 000 BP patria do kultúry moustérien, typickej (v tomto období) pre neandertálcov. Z toho vyplýva buď, že neskorí neandertálci žili aj v polárnych oblastiach, alebo že moustérien predsa len aj v tomto období možno pripísať aj človeku dnešného typu <ref>http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110513112527.htm, http://www.sciencemag.org/content/332/6031/841</ref>
 
'''b)Členenie (prevažne) chronologické:''' <br />
** b) iná možnosť rozdelenia (primárne geografické delenie):
*** [[klasický neandertálec]] (/[[typický neandertálec]]/[[extrémny neandertálec]]) v užšom zmysle B/neandertálec D
*** [[progresívny neandertálec]]/[[pokročilý neandertálec]]/[[prechodný neandertálec]] B/[[východný neandertálec]]    poznámka: pojem progresívny/pokročilý neandertálec môže zahŕňať napr. aj raných neandertálcov
 
Vysvetlenie k členeniu b: Nálezy spred cca 230/220/200 000 BP alebo spred cca 130/115 000 BP alebo spred cca 75 000 BP niektorí autori klasifikujú ako tzv. anteneandertálcov a/alebo – najmä chronologicky mladšie nálezy – ako tzv. protoneandertálcov, pričom preneandertálci sa často formálne klasifikujú ako podskupina (vlastných) neandertálcov a anteneandertálci sa ako podskupina (vlastných) neandertálcov formálne klasifikujú menej často. Alternatívne sa niekedy tieto nálezy staršie klasifikovali ako [[Homo sapiens steinheimensis]] (či [[presapient]]) a [[Homo sapiens aniensis]]. Dnes (od roku 1995) sa tieto nálezy spred 230/220/200 000 BP (zriedkavejšie spred cca 130/115 000 BP) často klasifikujú ako nálezy druhu [[Homo heidelbergensis]] (alebo [[archaický Homo sapiens]]). <br />
* priemerná výška {{cm|163|m}} (muži)/{{cm|153|m}} (ženy)
*priemerná hmotnosť 68-{{kg|77}} (podľa niektorých názorov až do {{kg|90}})
* kapacita lebky 1  300    {{cm3|1750}}; mali (presnejšie nálezy z obdobia 50    30 000 BP mali) zo všetkých druhov rodu Homo najväčšiu absolútnu veľkosť mozgu (Relatívna    t. j. v pomere k hmotnosti tela meraná    veľkosť mozgu je však u človeka dnešného typu väčšia o 10 %).
* platycefalická (plochá) mozgovňa, tenšie kosti lebky ako u H. heidelbergensis, nadočnicový val s náznakom členenia na dva obočné oblúky (arcus superciliares), vyčnievajúce záhlavie vytvárajúce "drdol", fossa suprainiaca, pomerne plochá báza lebky, kruhovitý obrys lebky pri pohľade zozadu, vyčnievajúca tvár s veľkým a širokým nosom
*alveolárny prognatizmus, nevyvinutá alebo naznačená bradová hrčka (protuberantia mentalis), pomerne veľké rezáky, taurodontizmus (veľká dutina črenových zubov a stoličiek so zrastenými koreňmi), retromolárna medzera medzi treťou stoličkou a predným okrajom ramena sánky, chýbajúca fossa canina; u nálezov zo západnej Ázie sa vyskytujú navyše silne obrúsené zuby prednej časti chrupu
== Genetika <ref>Wood 2011, Thurzo 1998</ref> ==
Neandertálec je jediný vyhynutý príslušník rodu Homo, pre ktorého existujú kvalitné doklady DNA:
*V roku 1997 oznámili nemeckí biológovia (Mathias Krings et al.), že izolovali krátke fragmenty hypervariabilnej oblasti I (HVRI) kontrolnej oblasti mtDNA z nálezu Neanderthal 1. Keďže sa izolovaná sekvencia DNA veľmi odlišovala od korešpondujúcej oblasti DNA súčasného človeka, skonštatovali, že neandertálec tvorí vedľajšiu vetvu rodostromu Homo sapiens a nestojí priamo v jeho vývojovej línii. Vývojové línie neandertálca a človeka dnešného typu sa podľa tejto hypotézy mali oddeliť pred 550 000    690 000 rokmi.
*V roku 1999 ten istý tím sekvencoval segment inej časti (HVRII) kontrolnej oblasti mtDNA toho istého nálezu.
*V roku 2000 boli izolované sekvencie HVRI z neandertálca z lokality Mezmajskaja a Krings et al. ohlásili získanie sekvencií z nálezu Vi 33.16 (=Vi 75, t. j.Vindija, Chorvátsko).
 
== Neandertálci na Slovensku ==
V Slovensku sa neandertálcom pripisujú kultúry [[moustérien]] a [[mikromoustérien]] (130 000    70/65 000 BP) a kultúry s moustérienom príbuzné (resp. jeho varianty), a to [[premoustérien]] (=protomoustérien; 200    130 000 BP), [[micoquien]] (130    45 000 BP) a [[levallois moustérien]] (70 000/65 000    40 000 BP). [[Szeletien]] (40    32 000 BP) je tiež príbuzný s moustérienom, ale či bol jeho nositeľom neandertálec alebo už človek dnešného typu (alebo obaja) je sporné. Podrobnejšie pozri v článkoch [[stredný paleolit na Slovensku]] a [[mladý paleolit na Slovensku]].
 
Pokiaľ ide o nálezy indivíduí neandertálcov na Slovensku, nález z Gánoviec (značka [[Gánovce 1]]) sa zaraďuje ako protoneandertálec, nálezy [[Šaľa 1]] a [[Šaľa 2]] ako klasický neandertálec (ale Šaľa 1 sa zaraďuje – najmä staršie- aj ako prechodný neandertálec, protoneandertálec či protosapient) a nález zo Silickej Brezovej (dolná stolička stará 80 000    45 000 BP) ako klasický neandertálec. Podrobnosti o nálezoch pozri v príslušných článkoch.
 
== Interpretácie a systematika ==
 
=== Hominidés (2011) ===
Ide o druh Homo neanderthalensis. Trvanie: 120    30/28 000 BP, ale v roku 2006 bol oznámený nález starý len 24 000 z jaskyne Gorham v Gibraltáre.
 
=== Schwartz a Tattersall (2005) ===
a)2010:
 
[[paleantrop]]/[[archaický sapiens]]/Homo (sapiens) neanderthalensis v širšom zmysle    130    35 000 BP; niekedy sa k paleantropom zaraďuje aj Homo heidelbergensis:
*Homo (sapiens) neanderthalensis v užšom zmysle
*časť [[Homo helmei]]    africké nálezy; zaraďované aj pod (moderného) Homo sapiens
 
b)2003:
 
[[Pithecanthropus neanderthalensis]]:
*[[Pithecanthropus neanderthalensis palestinensis]]    130    100 000 BP
*[[Pithecanthropus neanderthalensis neanderthalensis]]    100    35 000 BP
 
=== Schrenk (2008, 1997) ===
Homo neanderthalensis:
*[[raný neandertálec]]    180 000    90 000 BP; nálezy: Krapina, Saccopastore, Forbes Quarry, Altamura, Ochtendung
*[[klasický neandertálec]]    90 000    27 000 BP; nálezy: Neandertal, Salzgitte-Lebenstedt, La-Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie, La Quina, Le Moustier, St. Césaire, Arcy-sur-Cure, Engis, La Naulette, Spy, Monte Circeo, Archi, Devil’s Tower, Zafarraya, Šipka, Subalyuk, Kiik-Koba, Vindija, Tešik-Taš, Tabun (Tabún), Amud (Amúd), Kebara, Šánidar, Dederiyeh
 
b) 1997:<br />
Homo sapiens neanderthalensis:
*[[raný neandertálec]]    200 000    90 000 BP; nálezy: Krapina, Ehringsdorf, Saccopastore, Forbes Quarry, Altamura
*[[klasický neandertálec]]    90 000    30 000 BP; nálezy: Neandertal, Salzgitte-Lebenstedt, La-Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie, La Quina, Le Moustier, St. Césaire, Arcy-sur-Cure, Engis, La Naulette, Spy, Monte Circeo, Archi, Devil’s Tower, Šipka, Tešik-Taš, Tabun (Tabún), Amud (Amúd), Kebara, Šánidar
 
=== Tattersall (2008) ===
 
=== Trinkaus a Tuttle ===
Neandertálce sa objavil 300 000    100 000 BP a bol nahradený modernými ľuďmi 35 000    24 000 BP.
 
=== Storch (2007) ===
 
Homo neanderthalensis – od 150/120 000 BP alebo od 250 000 BP alebo (podľa molekulárnej biológie) od 600 000 BP
*[[preneandertálec]] (najstarší sa volajú aj antenandertálci)    nálezy: Krapina (z eemu), Fontéchevade, Saccopastore, Steinheim (250 000 BP), Weimar-Ehringsdorf, Reilingen (125 000 BP alebo 250 000 BP), Pontnewydd (250 000 BP), Zuttíja; niektorí alebo všetci preneandertálci sa zaraďujú aj pod Homo heidelbergensis
*[[klasický neandertálec]]    obdobie würm [to by malo byť od 120 000 BP]; nálezy: Salemas, Figueira Brava, Columbeira, Los Casares, Monto Circeo, územie Francúzska (La-Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie etc.), Thetford, Norfolk, Wales, územie Belgicka, územie Nemecka (napr. Neandertal), územie Chorvátska, Krymu, Gruzínska, Tešik-Taš; vrátane blízkovýchodných nálezov (Tabun (Tabún), Šánidar, Amud (Amúd), Kebara (Kabára)) a vrátane posledných neandertálcov (okolo 28 000/27 000 BP; nálezy: Gibraltár, Zafarraya, Vindija)
 
=== Bräuer (2007; 1996) ===
b) 1996:
 
Neandertálci v širšom zmysle (nálezy z Európy a západnej Ázie)    400 000    30 000 BP
*[[anteneandertálec]]    400 000 BP    200 000 BP; nálezy Arago, Atapuerca, Petralona, Swanscombe, Steinheim
*[[raný neandertálec]]    200 000    70 000 BP; nálezy Biache St. Vaast, Saccopastore
*[[neskorý neandertálec]]    70 000    32 000 BP; početné nálezy
 
=== Harvati (2007) ===
Neandertálci existovali v západnej Eurázii od stredu stredného pleistocénu (t. j. od cca 500 000 BP) do cca 30 000 BP.
 
Prvé nálezy s neandertálskymi črtami v strednom pleistocéne, napr. Sima de los Huesos (ktorá je datovaná na 600    400 000 BP). Viac neandertálskych čŕt nasleduje cca 200 000    100 000 BP a klasickí neandertálci nasledujú 70 000    30 000 BP; pričom najmladšie nálezy sú Figueira Brava (30    29 000 BP), Zafarraya (33    30 000 BP) a Vindija (33    32 000 BP). Bývalé datovanie lokality Mezmajskaja na 29 000 BP bolo 2005 opravené na cca dvakrát staršie.
 
O systematike strednopleistocénnych nálezov autorka dodáva (dlhšiu verziu pozri v článku [[človek heidelberský]]):
 
=== Pietrusewsky (2009/2008?, najskôr 2006) ===
Homo sapiens neanderthalensis/Homo neanderthalensis    230 000    30 000 BP
*[[klasický neandertálec]]    západná Európa; nálezy: Saccopastore, Fontéchevade, Ehringsdorf, Neandertal, La-Chapelle-aux-Saints
*[[progresívny neandertálec]]    inde; nálezy: Šánidar, Tabun (Tabún), Schúl (Skhul)
*?iné
 
=== Wood a Lonergan (2008) ===
Homo neanderthalensis    Európa a juhozápadná Ázia, 200    28 000 BP (ak sa pridá Sima de los Huesos, tak od 400 000 BP)
 
=== Delson and Baab (2007), Delson (2002) ===
a)2007:
 
Homo neanderthalensis (v širšom zmysle)    od 650 000 BP:
*prechodná forma staršie známa ako [[Homo heidelbergensis]]    Swanscombe, Atapuerca, Arago, Montmaurin, Mauer, Steinheim, Petralona
*[[klasický neandertálec]]/[[extrémny neandertálec]]    cca 110 000    35 000 BP; západná a stredná Európa
*menej extrémne formy    na juh a východ od klasických neandertálcov
 
b) 2002:
 
neandertálec (Homo sapiens neanderthalensis)
*[[preneandertálec]]/[[anteneandertálec]]/?eurázijský [[archaický Homo sapiens]]    (?) 600/500 000    100 000 BP; Swanscombe, Atapuerca, Arago, Montmaurin, Steinheim, Petralona; na obrázku je táto skupina zobrazená samostatne, v texte je pod neandertálcami
*[[klasický neandertálec]]/[[extrémny neandertálec]]    110 000    35 000 BP; západná a stredná Európa
*menej extrémne formy    na juh a východ od klasických neandertálcov
 
=== Vančata (2007) ===
 
Homo sapiens neanderthalensis    od 130 000 BP; zaraďované aj ako samostatný druh Homo neanderthalensis; nálezy len Európa a záp. Ázia
*[[raný neandertálec]]    do 70/60 000 (?) BP; nálezy: Krapina (130 000), Saccopastore (125 000), Pech de l’Azé (100 000), Tabun (Tabún, 120    90 000), Tabun (Tabún) B (80 000), Altamura (90 000), Šánidar (80 000), Regardou (70 000), La Ferrasie (70 000), Monte Circeo 3 (70 000)
*pokročilí (t. j. progresívni) neandertálci    z textu nie je jasné, ktoré nálezy patria do tejto skupiny, analógiou k iným zdrojom možno: Tabun (Tabún), Kebara (Kabára, 60 000), Amud (Amúd, 50 000), Šánidar (druhý?, 45 000)
*[[klasický neandertálec]]    od (?) 60 000 BP; nálezy: La-Chapelle-aux-Saints (55 000), Le Moustier (40 000), Neandertal (dátum neznámy), Bañolas (45 000), Combe Grenal, ?Šipka (dátum neznámy), Kůlna (41 000), ?Šaľa (dátum neznámy), ?Gánovce (dátum neznámy), Spy (dátum neznámy), ?Tešik-Taš (dátum neznámy), ?Kiik-Koba (dátum neznámy)
*[[neskorý neandertálec]]    od (?) 40 000 BP; nález: St. Césaire (37 000), La Quina (35 000), Vindija (28 000), Bačo Kiro (43 000); Zafarraya (28 000), Gibraltár (?30 000)
 
=== Campbell et al. (2006) ===
 
=== Enc. of anthropology (2006) ===
Neandertálec sa vyskytoval v Európe a záp. Ázii 200    30 000 BP.
 
=== Soukup (2005) ===
Homo (sapiens) neanderthalensis spadá do obdobia 220    28 000 BP v Európe a juhozápadnej Ázii. Nálezy: Neandertal, Šipka, Gánovce, Spy, La Naulette, La-Chapelle-aux-Saints, Le Moustier, La Ferrassie, Arcy-sur-Cure, La Quina, Bañolas, Monte Circeo, Kiik-Koba, Tešik-Taš, Šánidar, Amud (Amúd), Tabun (Tabún), Kebara (Kabára).
 
Homo (sapiens) neanderthalensis sa delí na:
*[[včasný neandertálec]]    220    135 000 BP
*[[typický neandertálec]]    135    28 000 BP (na str. 626 píše, že klasický neandertálec trval 100    28 000 BP, ale na str. 229 píše, že 135    28 000 BP a tým ho zrejme stotožňuje s typickým neandertálcom)
 
=== Conroy (2005) ===
=== Cambridge Dictionary (2005) ===
 
Homo neanderthalensis/staršie Homo sapiens neanderthalensis/zastarano: [[Homo mousteriensis]]    250 až 28 000 BP v Európe a na Strednom Východe; vrátane Homo primigenius var. krapensis a Homo sapiens shanidarensis
 
=== МcKee (2005) ===
 
Homo sapiens neanderthalensis    130 000 (náznaky už od 230 000 BP)    30 000 BP, Európa a Str. východ; zaraďované aj ako druh Homo neanderthalensis (a asi aj pod archaického Homo sapiens    porov. obr. na str. 209)
*nálezy z eemu (= riss-würmu)    Krapina (130 000 BP), Fontéchevade, Ehringsdorf
*nálezy z würmu
**západoeurópske    Engis, Hortus, La Ferrassie, Le Moustier, La-Chapelle-aux-Saints, St. Césaire, Arcy-sur-Cure, Neandertal, Forbes Quarry, Devil’s Tower, Monte Circeo, Lagar Velho
**stredo- a východoeurópske    prechod k Homo sapiens sapiens; nálezy: Vindija, Ochoz, Šipka, Kůlna, Gánovce, Šaľa, Subalyuk
**strednovýchodné – Tabun (Tabún), Amud (Amúd), Kebara, Šánidar (Schúl a Kafza sú Homo sapiens sapiens), Dederiyeh, Zafarraya, Tešik-Taš, Mezmajskaja (Kaukaz)
 
 
=== Grupe, G. et al. (2005) ===
Homo neanderthalensis alebo Homo sapiens neanderthalensis, ale autori sa prikláňajú k prvej možnosti. 200    30 000 BP v Európe, ale už mladší predstavitelia Homo heidelbergensis vykazujú isté podobnosti s neandertálcami.
 
=== Lewin, Foley (2004) ===
rod Homo:
*...
*[[raný neandertálec]]    nálezy: (?)Sima de los Huesos (porov. hore), Biache, Saccopastore 1, 2, La Chaise, Ehringsdorf, Swanscombe, Krapina B, C, D, Gánovce, Tabun (Tabún) 1, Ma-pa (Maba, ale inde ho má ako H. heidelbergensis)
*[[neskorý neandertálec]] – Spy 1, 2, La Ferrassie 1, Neandertal, Šánidar 1, Mt. Circeo 1, Pech de l’Aze, La-Chapelle-aux-Saints, Kebara (Kabára), Amud (Amúd) 1, Gibraltar 1, 2, La Quina 5, Le Moustier, Banolas, Mezmajskaja, Arcy-sur-Cure, Saint-Césaire, Zafarraya, Vindija, Tešik-Taš, Altamura, Subalyuk
*...
 
Homo neanderthalensis:
*steinheimská skupina (Homo steinheimensis)    nálezy: Steinheim, Sima de los Huesos, Swanscombe, Narmada (!), Ma-pa (Maba,!)
*klasický neandertálec (západná Európa) a gracilnejšie nálezy (východná Európa a západná Ázia)    200 000 až 25 000 BP; nálezy: Montmaurin (najstarší nález), Zafarraya (posledný nález), Saccopastore, Neandertal, Forbes Cave (Gibraltár), La Naulette, La Ferrassie, La Quina, Grotta Guattari, Archy, Spy, Engis, La-Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie, Régourdou, Le Moustier, Peche de l’Azé, Subalyuk, Krapina, Vindija, Kebara, Amud (Amúd), Tabun (Tabún), Šánidar, Tešik-Taš, Dederiyeh
 
=== Lexikon der Biologie (2004) ===
Zaraďované ako Homo neanderthalensis alebo Homo sapiens neanderthalensis. Sú to nálezy z poslednej ľadovej doby (würm) z Európy a Blízkeho východu, neskorý alebo klasický neandertálec spadá do obdobia cca 90 000    30 000 BP.
 
=== Bramblett (2004) ===
 
neandertálec – Homo neanderthalensis/Homo sapiens neanderthalensis:
*prvé náznaky v nálezoch z MIS 15    13 (t. j. 620 000 do 470 000 BP), napr. nález Mauer, možno Boxgrove
*raný preneandertálec – MIS 13    11 (t. j. 450    350 000 BP), nálezy Arago, Visogliano, Fontana Ranuccio, Petralona, (časť z) Sima de lso Huesos
*neskorý preneandertálec – MIS 11    7, nálezy Casterl di Guido, (časť z) Sima de los Huesos, Biache 1 a 2, La Chaise, abri-Suard, Swanscombe, Apidima, Steinheim, Bilzingsleben, Reilingen,
*protoneandertálec – MIS 5 (t. j. 130 000    ? BP), nálezy Saccopastore 1 a 2, La Chaise Bourgeois-Delaunay, Krapina, Gibraltar 1, Ehringsdorf, Salzgitter-Lebenstedt
*klasický neandertálec – MIS 4-3 (t. j. od začiatku würmu do ??35 000 BP), nálezy: Circeo, Neandertal, Spy, Regourdou, La Quina, La Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie, St. Césaire, Kebara, Amud
 
=== BiowebBiopedia (2003 – 20112013) ===
Homo sapiens neanderthalensis    človek neandertálsky: 350 000    40 000 BP, Európa, Ázia, (!)Afrika
 
=== Stringer (2002) ===
 
[[skupina neandertálcov]]/[[pračlovek]]
*[[Homo sapiens steinheimensis]]/[[anteneandertálec]]    nálezy: Steinheim, Swanscombe, Montmaurin, Kanjera, Solo
*Homo sapiens neanderthalensis
**[[raný neandertálec]]/[[protoneandertálec]]    od 150 000 BP; nálezy: Ehringsdorf, Saccopastore, Fontéchevade, Gánovce
**[[klasický neandertálec]]    100 000    35 000 BP; nálezy: Neandertal, Gibraltár, La-Chapelle-aux-Saints, Le Moustier, La Naulette
*[[Homo sapiens palestinensis]]    prechodný neandertálec, nálezy: Kafza (Qafzeh), As-Schúl (Skhul), Tabun (Tabún), Šánidar, Jagca Köy
*[[Homo sapiens rhodesiensis]]
 
=== National Geographic Deutschland December 2002 (grafika) ===
 
neandertálec    Európa 100 000    27 000 BP (z grafiky nie je jasné, či je to zaradené ako poddruh Homo sapiens alebo ako samostatný druh)
 
=== Heslip (2001) ===
 
Homo neanderthalensis – 150    30 000 BP (ale Zafarraya je 27 000 BP); Európa, Ázia (a jeden z Afriky); Európa: Engis Child, Forbes Quarry, Krapina 3, La-Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie 1, Le Moustier, Mount Circeo, Neanderthal 1, Saccopastore 1 a 2, St. Césaire, Vindija G3, Zaffaraya; Afrika: Džabal Irhúd (Jebel Irhoud) 1; Ázia: Amud (Amúd), Dederiyeh, Kebara 1 a 2, Kafza (Quafzeh) 6, Šánidar (Shanidar) 1-6 a 8, Tabun (Tabún) C1, C2, C4, C5, Tešik-Taš
 
=== archeology.info ===
a)Wood a:
 
Homo neanderthalensis    zaraďované aj pod Homo sapiens; nálezy: Neandertal, Engis, Forbes Quarry (Homo calpicus), Šipka (Homo primigenius), Spy, Krapina, Ehringsdorf, Francúzsko (Homo transprimigenius    Le Moustier, La-Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie, La Quina), Normanské ostrovy (Homo breladensis), Kiik-Koba, Tabun (Tabún), Tešik-Taš, Saccopastore, Guattari/Circeo, Šánidar, Amúd (Amud), Kebara, Dederiyeh, St. Cesaire, Zaffaraya, Moula-Guercy, možno aj: Steinheim, Reilingen, Swanscombe, alebo dokonca aj Sima de los Huesos
 
Stringer navrhuje zlúčiť Homo heidelbergensis a Homo neanderthalensis do jedného taxónu. Volať by sa mohol Homo heidelbergensis (v širšom zmysle) alebo Homo rhodesiensis (v širšom zmysle).
b) Wood b:
 
Homo neanderthalensis – nálezy Neandertal, Engis, Forbes Quarry, Šipka, Spy, Krapina, Ehringsdorf, Le Moustier, La-Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie, La Quina, St. Brelade, Kiik Koba, Tabun (Carmel), Tešik-Taš, Saccopastore, Guattari/Circeo, Šánidar, Amúd (Amud), Kebara, St. Césaire, Zaffaraya, Moula-Guercy, možno aj (nálezy z 300    200 000 BP): Steinheim, Swanscombe, alebo dokonca aj Sima de los Huesos
 
=== Delson et al. (2000) ===
Na jednom mieste definuje neandertálcov ako nálezy z Európy a západnej Ázie od c. 300 000.
 
Na inom mieste    v článku Neanderthals    sa najprv píše, že neandertálci zahŕňajú nálezy z Európy (a juhozápadnej Ázie) „prevažne“ z obdobia 100    35 000 BP, a že v širšom zmysle pojem neandertálci zahŕňa aj „grade equivalents“ z Afriky a južnej a východnej Ázie. Ďalej v článku sa vývoj neandertálcov delí na tieto fázy:
*nálezy Arago, Petralona, Vértesszölös, Atapuerca (t. j. zrejme Sima de los Huesos) – tieto nálezy majú určité neandertálske črty, a obyčajne sa klasifikujú ako Homo erectus, archaický Homo sapiens alebo ako anteneandertálci (u Maueru a Bilzinsglebenu niet dosť údajov)
*raný neandertálec:
**nálezy Swanscombe, Biache St. Vaast, La Quina 5, Steinheim, Fontéchevade 2
**nálezy z obdobia cca 200    100 000 BP: La Chaise (Abri Suard, Bourgeois-Delaunay), Ehringsdorf, Saccopastore, Krapina
*typický neandertálec:
**európske nálezy    vek 70    35 000 BP; niektorí autori tvrdia, že východoeurópske nálezy (presnejšie len maďarské, česko-slovenské a chorvátske) sú prechodné formy k modernejšej morfológii
**západoázijské nálezy    vek 70    50 000 BP; nálezy: Šánidar, Amud (Amúd), Kebara, Tabun (Tabún), Kiik-Koba, Tešik-Taš (nie však Schúl (Skhul) a Kafza (Qafzeh))
 
=== Klein (1999) ===
 
Homo neanderthalensis    európske a juhozápadnoázijské nálezy z rokov 600 000 až 40 000 BP:
*[[raný neandertálec]]/[[anteneandertálec]]    600 000    127 000 BP, nálezy čiastočne podobné Homo erectus:
**staršie nálezy (viac podobné Homo erectus)    Vértesszölös, Bilzingsleben, Mauer, Arago, Petralona, Boxgrove, Castel di Guido, Fontana Ranuccio, Visogliano
**novšie nálezy (s viac neandertálskymi črtami) – Steinheim, Reilingen, Montmaurin, La Chaise, Biache, Sima de los Huesos, Swanscombe, Ehringsdorf, Pontnewydd, Fontéchevade, Le Lazaret
*[[klasický neandertálec]]    127 000    40 000 BP (možno do 30 000 BP); nálezy: La-Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie, Krapina a veľa iných
 
Medzi (klasických?) neandertálcov patria aj západoázijské nálezy Tabun (Tabún), Amud (Amúd), Kebara a Dederiyeh.
*Európa:
**nálezy z významným počtom neandertálskych znakov (pričom ale už staršie nálezy mali isté neandertálske črty):
***počas MIS 7 (=252    198): Pontnewydd (251    196), Petralona (250    150), Vértesszölös (211    160), Ehringsdorf (205    200), Atapuerca (200+/-4)
***počas MIS 6 (=198    129): Biache (196    159), Fontéchevade, Lazaret, Montmaurin, Orgnac III, Prince (160    110 al. 220), La Chaise (Bourgeois-Delaunay; 151)
**neandertálci už ako „diagnostikovateľná populácia“:
***počas MIS 5e (=129    122)/riss-würm/eem: Krapina (130+/-10), Saccopastore (129    122), Altamura/Bari, Gánovce, Taubach
***od začiatku MIS 5d (= od 122)/od začiatku würmu: Pech de l’Azé (vyše 103), Engis, Spy, La Naulette, Régourdou (75    65), Mt. Circeo 3 (74    60), Mt. Circeo/Guattari 1 a 2 (60    50), La Ferrassie D (75    60), Combe Grenal (60    56), La-Chapelle-aux-Saints (56 alebo 47), Bañolas (45), Šaľa, Neandertal (Feldhofer), Subalyuk, Roc de Marsal, (sem?) Cariguela, (sem?) Chateauneuf, (sem?) La Fate, (sem?) Lezetxiki, (sem?) Kiik-Koba
***poslední európski neandertálci (od (?)konca würmu II do 27/25, možno až do 15): Hortus (koniec würmu II), Vindija G3 (42), Vindija G1 (33), Kůlna (45    38), (sem?) Le Moustier (40), St. Césaire (36,3), Arcy sur Cure (Grotte du Renne; 34), Bačo Kiro 11 (vyše 43), (sem?) Bačo Kiro 6b (32,7), (sem?) La Quina Bed I (zub; 35), El Castillo (40), Gruta Nova (Columbeira, 29), Zafarraya (28/27/25), Devil’s Tower (Gibraltár; ?15!)
*presah Európy na Sibír – Denisova, Okladnikov
*západná Ázia:
**levantský neandertálec – často sa udáva, že sem patria nálezy Amud (Amúd), Tabun (Tabún) a (?)Kebara (na rozdiel od Schúl a Kafza), ale v skutočnosti zrejme u žiadneho levantského nálezu (t. j. (?)Zuttíja (250    350), Schúl (Skhul, B: 65/92 a 93/108), Kafza (Qafzeh, 96/115 al. 92 al. 96), Amud (Amúd, 47    55), Tabún (Tabun, B: 86/103 al. 60, C: 119 al. 40 a 80 al. 102/119 al. 101,6 al. 110, D:122/166 al. 110 al. 250), Kebara (60/64 al. 60)) nešlo o pravých neandertálcov, ale len o nálezy niekde medzi (najmä európskymi) neandertálcami a (africkými a východoázijskými) neneandertálcami
**ostatná západná Ázia – Šánidar 1, 3 a 5, Darra-i-Kur (vyše 30; tento je prechodný k H. sapiens), Tešik-Taš
 
=== Filit (1999) ===
 
Homo sapiens neanderthalensis    neandertálec; 300 000    30 000 BP
*[[predneandertálec]]    300 000    120 000 BP
**[[Homo sapiens steinheimensis]]
**[[Homo sapiens soloensis]]
**[[Homo sapiens rhodesiensis]]
*[[včasný neandertálec]]    120 000    80 000 BP
*[[klasický neandertálec]]
*[[prechodný neandertálec]]
=== Thurzo (1998) ===
 
Homo neanderthalensis    človek neandertálsky/neandertálec; Európa a juhozápadná Ázia od 230 000 do 29 000 rokov BP
*[[protoneandertálec]]/[[včasný neandertálec]]    cca 230 000    80 000 rokov BP; nálezy: Fontéchevade, Biache Saint Vaas, Abri Suard, Grotte du Lazaret, Grotte Du Prinze, Abri Bourgeois-Delaunay (La Chaise), Malarnaud, Régourdou (potiaľto všetky nálezy: vyše 120 000 BP), Cova Negra, Atapuerca, Bañolas, Pontnewyd (200    175 000 BP), Rameschhöhle (150 000 BP), Altamura (stredný pleistocén), Saccopastore (120 000 BP), Ehringsdorf, Taubach, Koblenz (vyše 125 000 BP), Krapina (130 000 BP), Gánovce (105 000 BP), Azychskaja (120    100 000 BP), Tabun (Tabún, vyše 150 000 BP), Zuttíja (Zuttiyeh, 150 000 BP)
*[[klasický neandertálec]]    cca 80 000    40 000 rokov BP; Neandertal (Feldhofer, 50 000    40 000 BP), Wildscheuer, Salzgitter, Forbes’s Quarry, La-Chapelle-aux-Saints (50 000 BP), La Ferrassie (50 000 BP), La Quina, Le Moustier, Jersey (St. Brelade), Monsempron, Regourdou, Mas Vieil, Castaigney, Roc de Marsal, Pech de l’Azé, Monte Circeo (Grotta Guattari, 50 000 BP), Caverna della Fate, Nicotera I, Contrada lanní di San Calogero, Grotta Breuil, Fossellone, La Fate, Engis, Spy (80    60 000 BP), Vindiha (42 000 BP), Bačo Kiro (43 000 BP), Subalyuk (60    45 000 BP), Burdul Mare pri Ohaba-Ponore (80    45 000 BP), Švédův stůl (Ochoz, 80    45 000 BP), Kůlna (50 000 BP), Šipka (50    35 000 BP), Šaľa 1, Šaľa 2, Silická Brezová (80    45 000 BP), Amud 1 (50    40 000 BP), Amud 7, Kebara 2 (55 000 BP), Šánidar (70 000 a 60 000 BP), Tešik-Taš (70 000 BP), Zaskalnaja VI (50    40 000 BP), Kiik-Koba (50    40 000 BP), Dederiyeh (80    40 000 BP)
*[[prechodný neandertálec]]/[[neskorý neandertálec]]    40 000    29 000 rokov BP; nálezy: Saint-Césaire (Charente-Maritime, 36 000 BP), Arcy-sur-Cure (Grotte du Renne, 34 000 BP), Zafarraya (33 000 a 29 000 BP), Vindija (40 000 BP), Velika Pečina (33 000 BP)
 
Poznámka: V roku 1985 (v diele Milióny rokov človeka) používal Thurzo ešte „Homo sapiens neanderthalensis“.
 
Rozlišujú 4 vývojové fázy neandertálcov.
*[[raný preneandertálec]]/európsky raný [[archaický Homo sapiens]]    MIS 12 a staršie (kromer); nálezy: Arago, Mauer, Petralona
*[[preneandertálec]]/európsky neskorý [[archaický Homo sapiens]]    MIS 11-9; nálezy Bilzingsleben, Vértesszőlős, Sima de los Huesos (Atapuerca), Swanscombe. Steinheim, Reilingen
*[[raný neandertálec]]    MIS 7-5; nálezy Ehringsdorf, Biache, La Chaise Suard, Lazaret, La Chaise, Bourgeois-Delaunay, Saccopastore, (väčšina nálezov) Krapina, (časť nálezov) Šánidar
*[[klasický neandertálec]]/neandertálec v užšom zmysle    MIS 4-3; nálezy Neandertal, Spy, (zvyšok nálezov) Monte Circeo, Gibraltár Forbes Quarry, La Chapelle-aux-Saints, La Quina, La Ferrassie, La Moustier, Šánidar, Amud (Amúd)
 
=== Rutte, E. (1998) ===
Homo sapiens:
*[[paleantropín]]/(?-str. 31 a 32) [[archaický Homo sapiens]]:
**[[presapient]]    nálezy Steinheim (Homo sapiens steinheimensis), Swanscombe, Montmaurin, Nice, Arago (Tautavel), Quinzana, Broken Hill, Ngandong
**[[protosapient]]/[[ehringsdorfský človek]]    nálezy Palestína, Irak, Uzbekistan, Kiik-Koba (ale spomína aj ako neandertálca), Krapina, Šaľa, Šipka, Kůlna, Ochoz, Ehringsdorf, Fontéchevade
**Homo sapiens neanderthalensis    130 000    40 000 BP:
***staršie formy    nálezy Gibraltár, Pinar, Saccopastore, Taubach, Gánovce
***mladšie formy/[[klasický neandertálec]]    nálezy Neandertal, Spy, La-Chapelle-aux-Saints, La Quina, Le Moustier
***nálezy: Tabún, Kebara, Šánidar; Tešik-Taš
*...
Homo sapiens:
*[[Homo sapiens steinheimensis]] – [[človek steinheimsky]]/ [[predneandertálec]]/[[anteneandertálec]] – nálezy Steinheim, Swanscombe
*[[Homo sapiens aniensis]]    [[protoneandertálec]]/[[včasný neandertálec]]/[[človek aniensky]] – nálezy Saccopastore, Ehringsdorf, (?)Gánovce
*Homo sapiens neanderthalensis – [[klasický neandertálec]]/[[extrémny neandertálec]] – uvedené sú nálezy zo západnej Európy a z Hušnjakova pri Krapine; vek 80    35 000 BP
*[[Homo sapiens palestinus]]    [[prechodný neandertálec]]/[[neskorý neandertálec]]/[[progresívny neandertálec]]/[[východný neandertálec]]     „rôzne nálezy z Izraela a priľahlých častí Ázie a Afriky, ale aj z Európy“, napr. Šaľa, Amud (Amúd), Kafza (Qafzeh), Tabun (Tabún), As-Schúl (Skhul), Šánidar, Tešik-taš; 95    45 000 BP (text je ale chaotická zlepenina sekcií z iných textov, takže je možné, že jednotlivé odseky nie sú vzájomne kompatibilné)
*...
 
=== [[Lexikón svetových dejín]] (1997) ===
 
Neandertálec spadá do obdobia 70 000    40 000 pred Kr.; Európa, južná a východná Afrika (!), Jáva
 
=== Aiello (1996) ===
Neandertálec (poddruh Homo sapiens) je obmedzený na obdobie 130 000    30 000 BP (Európa a juhozápadná Ázia).
 
=== Scott (1995) ===
*…
*[[Homo sapiens praeneanderthalensis]] [t. j. zrejme preneandertálec]- 100 až 70 tisíc BP, nálezy: Weimar, Ehringsdorf, Gánovce, Krapina, Saccopastore
*Homo sapiens neanderthalensis    neandertálci v užšom zmysle
**neandertálci v západnej, strednej a južnej Európe
**[[východní neandertálci]]    jv. Európa a Blízky východ
*...
 
=== Kronika ľudstva (1992/1988) ===
 
neandertálec/[[paleantrop]]    členenie je v texte nejasne formulované
*Homo sapiens neanderthalensis
*[[ngandonský človek]]    Jáva
*[[rodézsky človek]]    južná Afrika (z textu nie je jasné či je to neandertálec alebo paralelný poddruh)
*[[Homo sapiens palestinus]]    Stredný východ
 
=== The Times Atlas of Archaelogy (1991) ===
 
neandertálec (poddruh druhu Homo sapiens) – 120 000    35 000 BP, Európa a jz. Ázia
*preneandertálec/včasný neandertálec – napr. Saccopastore
*klasický neandertálec – napr. Neandertal, Le Moustier, La-Chapelle-aux-Saints
 
neandertálec:
*[[Homo sapiens steinheimensis]]/[[anteneandertálec]]    300 000    250 000 BP
*Homo sapiens neanderthalensis
**[[včasný neandertálec]]/[[protoneandertálec]]    150 000    120 000 BP; nálezy: napr. Gánovce; pri nálezoch Šipka, Kůlna, Ochoz, Šaľa ťažko rozhodnúť, či patria k včasným alebo klasickým neandertálcom; nálezy z vrchu Karmel sú prechod k Homo sapiens sapiens
**[[klasický neandertálec]]/[[extrémny neandertálec]]    100 000    35 000 BP; nález Krapina je prechod od včasného neand.
 
=== Michovský (1991); Skladaný et al.(1988) ===
*…
*…
*[[človek rozumný]]/[[pračlovek]]    Michovský: od 200 000, Skladaný: od 500 000 (všimnúť si vymedzenie termínu človek rozumný    nezahŕňa človeka dnešného typu)
*[[človek dnešného typu]]    od 40 000 pred Kr.
 
Poznámka: Takto definovaný pojem „človek rozumný“ musí nevyhnutne (vzhľadom na uvedené datovanie) implicitne zahŕňať nielen Homo sapiens neanderthalensis, ale aj Homo sapiens palestinus a podobne; v prípade Skladaného (hranica 500 000) aj Homo steinheimensis a podobné staršie taxóny. Michovský aj výslovne píše, že sa „človek rozumný“ vyskytoval aj v Afrike (Skladaný sa geografickým umiestnením nezaoberá), takže tam zahŕňa aj to, čo sa inde označuje ako nastaršie africké nálezy človeka dnešného typu (a pri nepresne reprezentovanom datovaní tam zahŕňa možno aj Homo rhodesiensis).
Homo sapiens:
*[[paleantropín]]/neandertálec
**[[Homo sapiens praeneanderthalensis]] ([[Homo sapiens präneanderthalensis]])    100 až 70 000 pred Kr., nálezy: Weimar/Ehringsdort, Gánovce, Saccopastore a Krapina
**Homo sapiens neanderthalensis    neandertálec v užšom zmysle    prvá polovica würmu (t. j. 70    35 000 BP); t. j. záp., str. a južná Európa a „východný neandertálec“ (=juhovýchodná Európa, Predný Východ); z textu nie je jasné či pojmom klasický neandertálec označuje všetkých neandertálcov v užšom zmysle alebo len tých z nich, ktorí nie sú východní neandertálci
**...
 
*“ťažko zaraditeľné nálezy“ (pozri poznámku dole)
**[[anteneandertálec]] – vek okolo 200 000 BP
***[[Homo sapiens steinheimensis]]    nálezy: Steinheim, Swanscombe, Montmaurin
***[[Homo sapiens soloensis]]    nález z Ngandongu
**preneandertálska fáza v Afrike
***[[Homo sapiens rhodesiensis]]    nález z Broken Hill
***nález zo [[Saldanha]] Bay
*Homo sapiens neanderthalensis (v užšom zmysle – pozri poznámku dole) – neandertálsky človek/neandertálec (v užšom zmysle) – 120 000    35 000 BP
**[[raný neandertálec]]/[[preneandertálec]]/[[protoneandertálec]] – „žili v teplom období poslednej medziľadovej doby [t.j. od 120 000 BP] a na zač. würmu“; nálezy: Bañolas, Gibraltár, Piñar, Saccopastore, La Chaise, Ehringsdorf, Taubach, Krapina, Tabun E1, Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), Hawa Ftaih (Haua Fteah), Dire Dawa, Ma-pa (Maba), Gánovce
**[[klasický neandertálec]] – „žil v chladnom a drsnom prostredí poslednej ľadovej doby (würmu 1) a jej prvého interštadiálu [t.j. podľa str. 598 würm 1-2]“ [t. j. absolútne podľa str. 658 asi od 75 000 BP do 39 000?, ale logicky asi do 35 000 BP]; nálezy: La-Chapelle-aux-Saints, Le Moustier, La Ferrassie, La Quina, Spy, Düsseldorf-Neandertal, Monte Circeo
**[[progresívny neandertálec]]/[[prechodný neandertálec]]/“progresívny prechodný neandertálec“ (asi preklep)– „žil v rozpätí 70 000 – 40 000 BP“; nálezy: Magára el Zultych ([??] Mugharet el Zultych), Magára at-Tabún (Mugharet el Tabun), Magára as-Schúl (Mugharet es Skhul), Amud (Amúd), Šánidar, Krapina, Subalyuk, Šaľa, Ochoz, Sloup; nálezy Tabun a Schúl (tzv. palestínsky neandertálec) sa novšie zaraďujú aj ako prechodný typ medzi neandertálcom a Homo sapiens, niekedy ako poddruh nazývaný [[Homo sapiens palestinus]]    palestínsky človek
*...
 
=== Buchvald (1985) ===
 
Homo sapiens neanderthalensis    100 000 BP    40/30 000 BP
*predneandertálske formy    vyvinuli sa z archaického Homo sapiens; nálezy: Gibraltár, Saccopastore, Pinar, Taubach, Gánovce
*[[klasický neandertálec]]    60    40 000 BP; nálezy: Hawa Ftaih (Haua Fteah), Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), Rabat, Monte Circeo, Neanderthal, Spy, La-Chapelle-aux-Saints, La Quina, La Ferrassie, Le Moustier
 
=== [[Malá československá encyklopedie]] (1984) ===
heslo neandertálec:<br />
okruh neandertálcov/?neandertálec v širšom zmysle (?Homo sapiens neanderthalensis v širšom zmysle)
* [[Homo sapiens steinheimensis]] – [[anteneandertálec]]; 300 000    250 000 rokov BP; nálezy: Steinheim, Swanscombe
*[[protoneandertálec]]/[[preneandertálec]]/[[včasný neandertálec]]    150 000    60 000 rokov BP; nálezy Ehringsdorf, Saccopastore, Fontéchevade, Gánovce
*[[klasický neandertálec]] (Homo sapiens neanderthalensis)    100 000    35 000 rokov BP; nálezy Neandertal, Gibraltár, Spy, La Quina, Le Moustier, La Naulette, ale aj z ďalších častí Európy, severnej Afriky (!), Blízkeho východu a strednej Ázie
*[[prechodný neandertálec]]
 
[[Homo sapiens]]
*[[paleantropín]]
**[[preneandertálec]]    nálezy Ehringsdorf, južná Európa, (?) Fontéchevade (180 000 BP)
**Homo sapiens neanderthalensis    120 000/70 000    30 000 BP; Európa, Krym, Ázia
*...
 
 
=== Boľšaja sovetskaja enciklopedija ===
A) 3. vydanie (1970    1979)
Na jednom mieste sa uvádza: [[paleantrop]] ([[Palaeoanthropus]])    300/250 000    35 000 BP, Európa, Afrika, Ázia; vrátane neandertálcov (= neskorí paleantropi v západnej Európe). Ale v článku neandertálec sa píše, že neandertálec je európsky, ázijský alebo africký paleantrop z obdobia 200 000    35 000 BP.
 
B) 2. vydanie (1949    1957):
 
neandertálec:
človek a jeho predchodcovia:
*...
*[[paleantropín]]i – primitívni ázijskí a africkí neandertálci; na inom mieste článku sa píše, že spadajú do 440 000    72 000 BP (z tohto obdobia sú už známe aj nálezy neantropínov), ide o vedľajšiu (t. j. na rozdiel od neantropínov „nesapientnú“) radiáciu neandertálcov (v najširšom zmysle slova); patria sem nálezy Saldanha, Broken Hill a Ngandong
*[[neantropín]]i – progresívni neandertálci [zrejme použité v inom zmysle ako v článku neandertálec] a predveký človek; na inom mieste článku sa píše, že zahrnuje Homo sapiens neanderthalensis [t. j. v užšom zmysle], Homo sapiens sapiens a ich predchodcov
*...
heslo neandertálec (1980):<br />
Homo sapiens neanderthalensis (Homo neanderthalensis, [[Homo primigenius]]) – [[pračlovek]]:
*primitívna skupina    nález Ngandong a [[Homo sapiens rhodesiansis]]
*[[raný neandertálec]]/[[protoneandertálec]]/[[preneandertálec]]    niektoré nálezy z Nemecka, Talianska, Juhoslávie a ZSSR
*[[klasický neandertálec]]    západná a južná Európa, ČSSR
*[[progresívny neandertálec]]    juhozápadná Ázia
 
heslo Homo sapiens (1974):<br />
[[Paleoanthropus]] – [[pračlovek]], [[neandertálsky človek]]; od 300 000 BP; nálezy: Neandertal, Gibraltár, Bañolas, La-Chapelle-aux-Saints, Krapina, Saccopastore, delí sa na:
*[[klasický neandertálec]]    západná Európa
*[[atypický neandertálec]]/[[progresívny neandertálec]]    Krapina, centrálna Ázia
 
=== Јеlínek (1977) ===
Homo sapiens neanderthalensis – neandertálec
*Európa:
**[[včasný neandertálec]]/[[preneandertálec]]    posledné medziľadové obdobie; nálezy Ehringsdorf, Saccopastore, Gánovce
**[[klasický neandertálec]]/[[západoeurópsky neandertálec]]    posledná ľadová doba; nálezy (?)Gibraltár, La-Chapelle-aux-Saints, Le Moustier, La Ferrassie, La Quina, Arcy sur Cure, Jersey, Spy, La Naulete, Bañolas, Guattari
**incertae sedis: Krapina, Švédův stůl, Kůlna, Šipka, Šaľa, Subalyuk
*inde: Temara, Džabal Irhúd, Hawa Ftaih (Haua Fteah), Magára at-Tabún (Mugharet et Tabun), Magára as-Schúl (Mugharet es Skhul), Džabal Kafza (Qafzeh), Šánidar, Tešik-Taš, Kiik-Koba, Ma-pa (Maba)
Homo sapiens neanderthalensis – [[pračlovek]] –v širšom zmysle:
*Homo sapiens neanderthalensis (pračlovek) v užšom zmysle:
**[[preneandertálec]]    posledný interglaciál, t. j. 150    70 000 BP; nálezy: Gibraltár, Saccopastore, Gánovce
**[[klasický neandertálec]] – posledný glaciál    starší a stredný würm, t. j. 70    35 000 BP; nálezy: Neandertal, Spy, La-Chapelle-aux-Saints, Circeo
**[[prechodný neandertálec]]/[[protosapient]]    koniec posledného interglaciálu až stredný würm, t. j. 70    35 000 BP; nálezy: Šánidar, Galilea, Subalyuk, Šaľa, Šipka, Ochoz, Kůlna
*taxóny alternatívne vyčleňované ako samostatné poddruhy mimo neandertálca:
**[[Homo sapiens palestinensis]] – „najstaršia forma prechodných neandertálcov, ktorí v období 70-40 000 BP prechádzali z Prednej Ázie na Balkán“
**[[Homo sapiens soloensis]] – „ázijská, veľmi primitívna neandertálska forma nájdená v v Ngandongu na Jáve a ojedinele aj v Číne“
**[[Homo sapiens rhodesiensis]] – „africká neandertálska forma z konca pleistocénu“, 40    30 000 BP
 
=== Zubov (1973) ===
*[[Homo neandertalensis rhodesiensis]]
*[[Homo neandertalensis soloensis]]
*[[Homo neandertalensis subsp.]]    nález Ma-pa (Maba, !)
*[[Homo neandertalensis palestinicus]]
*[[Homo neandertalensis subsp.]]    nálezy Amud (Amúd), Tabun (Tabún), Haua Fteah (!), Šánidar, Tešik-Taš
*[[Homo neandertalensis neandertalensis]]
 
**nálezy Saccopastore, Gibraltár, Gánovce
**nálezy Ehringsdort, Tešik-Taš
*[[klasický neandertálec]]    nálezy: La-Chapelle-aux-Saints, Džabal Irhúd (Djebel Irhoud) a i.
*nález z Rhodézie (Broken Hill)
 
(ponechaný archaický pravopis)
 
[[Homo primigenius]]    pračlovek; t. j. človek (najmä?) z diluvia; nálezy Taubach, Neandertal, Egisheim, Weimar, Bonn, Piltdown, La-Chapelle-aux-Saints, Gibraltár, Spy, La Naulette, Krapina, Le Moustier:
*[[heidelbersko-piltdownský typ]]    najstaršie nálezy
*[[človek neandertalský]] ([[rasa neandertalská]]) [z dnešného pohľadu v užšom zmysle]    stredné diluvium
*[[Homo diluvialis recens]]    koniec diluvia
*[[brachycefal]] ([[furfoozská rasa]])    začiatok neolitu, človek s krátkou hlavou
 
=== Osborn (1918) ===
== Referencie ==
*Wood, B et al.: Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, 2011
*Harvati, K., Harrison, T. (eds.): Neanderthals revisited    New Approaches and Perspectives, 2006
*Terra Nostra 2006/2 – 150 years of Neanderthal discoveries http://web.archive.org/web/20070225183257/http://www.neandertal.uni-bonn.de/kongress_bonn/terra%20nostra08-3-8-06.pdf
*Manzi, G.:Before the Emergence of Homo sapiens: Overview on the Early-to-Middle Pleistocene Fossil Record (with a Proposal about Homo heidelbergensis at the subspecific level), 2011 http://www.hindawi.com/journals/ijeb/2011/582678/
*Larousse: http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Neandertal/64843    heslo homme de Neandertal
*hominidés: http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres.php
*Schwartz, J. H., Tattersall, I.: The Human fossil record IV, 2005
*Bramblett, C. A.: Evolution of Primates http://uts.cc.utexas.edu/~bramblet/ant301/thirteen.html
*Susanne Ch. et al.: Anthropologie biologique, évolution et biologie humaine, 2003
*biowebBiopedia.sk:http://www.bioweb.genezisbiopedia.eusk/?cat=6clovek&file=vyvoj
*Stringer, Ch.: Modern human origins: progress and prospects, 2002 http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/357/1420/563.full.pdf
*Paulička, I. et al.: ''[[Všeobecný encyklopedický slovník]]'', 2002
*archeologyinfo: http://archaeologyinfo.com/homo-neanderthalensis/
*Hantabálová,I. a kol.: Prírodopis pre 7. ročník základných škôl. Media Trade, spol. s r.o. –SPN. Bratislava, 2001.s. 8-10, citované v http://www.oskole.sk/pdfpage.php?clanok=1179 (súlad s originálom neoverený)
*Wood a: Wood, B., Richmond, B. G.: "Human evolution : taxonomy and paleobiology", J. Anat. (2000) 196, pp.  19    60. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1468107/pdf/joa_1971_0019.pdf)
*Wood, B. A.: The History of the Genus Homo, 2000 (kópia in: Ciochon, R. L.: The Human Evolution Source Book, 2006)
*Delson, E., Tattersall, I., Couvering, J. A. Van, Brooks, A. S.: Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, 2000
*Jelínek: Velký obrazový atlas pravěkého člověka (po slov. vyšlo 1980)
*Reisenauer, R. (ed.): Co je co? (2), 1983/1973
*Зубов А.А. Систематические критерии рода Homo и его эволюция in: Вопросы ан¬тро¬пологии, 1973, вып.43, с.92    106, citované v Drobyševskij 2003, str. 324
*Menghin, O.: Das wissenschaftliche Bild von der frühen Menschheit, 1968 http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/BERI_56_0475-0491.pdf
*Alimen, M.-H., Steve, M.-J.: Fischer Weltgeschichte    Vor- und Frühgeschichte Band 1, 1966 (2003)
*Campbell B. The systematics of man in: Nature, 1962, V.194, pp.  225    232.
*Campbell B. Quantitative taxonomy and human evolution. Classification and human evolution. New York, 1963.
*Campbell B. The nomenclature of the Hominidae including a definitive list of hominid taxa in: R. Anthropol. Inst., 1965, Occ. Paper 22
*Robinson J.T. The Australopithecinae and their bearing on the origin of man and of stone tool-marking in: South African J. Science, 1961, V.7.
*Howell, F. C.: The place of Neanderthal man in human evolution, American Journal of Phys. Anthropology 9: 379    416 (citované v Handbook of Handbook of Paleoanthropology)
*Mayr, E.: Taxonomic categories in fossil hominds, 1950
*Дебец Г.Ф. О систематике и номенклатуре ископаемых форм человека in: Краткие сообщения Ин-та истории материальной культуры АН СССР, вып. XXIII, 1948а, с.13    41, citované v Drobyševskij 2003
*Нестурх М.Ф. Антропогенез in: Бунак В.В., Нестурх М.Ф., Рогинский Я.Я. Антропология. Краткий курс. М., Учпедгиз, 1941, с.13    131., citované v Drobyševskij 2003
*McCown T.D. et Keith A. The Stone age of Mount Carmel. V.II: The fossil remains from the levalloise-mousterian. Oxford, 1939, citované v Drobyševskij 2003
*Bujnák, P. et al.: ''[[Slovenský náučný slovník]]'', 1932
35

úprav