Letce: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 20 bajtov ,  pred 7 rokmi
d
Bioweb na Biopedia
d (Bot: Odstránenie 28 odkazov interwiki, ktoré sú teraz dostupné na Wikiúdajoch (d:q19168))
d (Bioweb na Biopedia)
 
== Charakteristika ==
Majú pneumatizované kosti a hrebeň hrudnej kosti, na ktorý sa upínajú svaly potrebné na let. Predné končatiny majú premenené na krídla, zadné končatiny sú rôzne    v závislosti od spôsobu života a prostredia. O mláďatá sa zvyčajne starajú obidvaja rodičia alebo skôr samica, mláďatá bývajú častejšie nekŕmivé. U všetkých letcov sú známe hlasové prejavy a veľa z nich žije v kolóniách.
 
Prví zástupcovia sa objavili už v spodnej kriede, ďalšie rady sa objavovali od vrchnej kriedy do začiatku treťohôr.
Systematika letcov, presnejšie Neoaves v užšom zmysle, je mimoriadne sporná a v súčasnosti sa situácia dokonca z roka na rok s príchodom stále nových vzájomne si úplne protirečiacich štúdií ešte zhoršuje. Na úrovni radov a vyššie v súčasnoti pre väčšinu systému neexistuje ani náznak nejakého konsenzu. V 90. rokoch 20. storočia sa zdalo, že konsenz prinesie tzv. Sibleyho-Ahlquistova taxonómia (pozri nižšie), ktorú možno často nájsť na internete, ale ďalšie štúdie jej výsledky z veľkej časti popierajú a navyše aj spoľahlivosť technického postupu pri tejto taxonómii je sporná.
 
Z tohto dôvodu bol zvolený prístup uvedenia len radov a nižšie nasledujú varianty ich zoskupení (nadpis Poznámky    Zoskupenia radov) a ukážky niektorých systémov.
 
=== Systematika používaná v tejto wikipédii ===
***** (-) nadčeľaď Jacanoidea, resp. v minulosti samostatný rad [[jakanotvaré]]/[[jakany]] (Jacaniformes)
*******...
***** (-) [[alky]] (Alcae)    v minulosti samostatný rad [[alkotvaré]]/[[alky]] (Alciformes) –
****** čeľaď [[alkovité]] (Alcidae)    zaraďované aj pod Laridae
***** (-) [[čajkotvaré]]/[[čajky]] (Lariformes) – v minulosti samostatný rad, dnes spravidla neexistujúca skupina
******...
**** rad [[víchrovníkotvaré]]/[[rúrkonosce]] (Procellariiformes)
*****...
**** rad [[člnozobcotvaré]] (Balaenicipitiformes)    donedávna zaraďovaný pod Pelecanidae alebo priamo pod Pelecaniformes alebo pod Ciconiida (b)
***** čeľaď [[člnozobcovité]] (Balaenicipitidae)
**** rad [[pelikánotvaré]]/[[veslonožce]] (Pelecaniformes) – v mnohých nových deleniach neexistuje a je rozdelený na jednotlivé časti
*** rad [[holubotvaré]]/ [[Holubotvaré|holuby]] / [[holubovce]] (Columbiformes)
****...
*** (-) „skupina suchozemských vtákov“ ['''nepíše sa do infoboxu''']    pozri aj Falconiformes a Cariamae
**** rod †Fluvioviridavis – zaraďované aj pod Caprimulgiformes
**** čeľaď †Gracilitarsidae
**** rad [[bananiarotvaré]] / [[bananiare]] / [[turakovce]] (Musophagiformes)
***** čeľaď [[bananiarovité]] (Musophagidae)
**** ? rad [[hoacinotvaré]] / [[hoaciny]] (Opisthocomiformes) – zaraďovaný aj pod Musophagiformes (2000), Columbiformes (2003) a ku Cariamidae (2003); donedávna zaraďovaný aj ako Opistocomida pod Cuculiformes    Crotophagides
***** čeľaď [[hoacinovité]] (Opisthocomidae)
**** rad [[kukučkotvaré]]/ [[kukučky]] (Cuculiformes) v užšom zmysle (Cuculidae v najširšom zmysle) – Cuculiformes v širšom zmysle (Cuculimorphae) a Cuculiformes v širšom zmysle pozri v poznámkach
******...
***** (-) [[myšovcotvaré]] / [[myšovce]] (Coliiformes) v užšom zmysle (Coliae):
****** čeľaď [[myšovcovité]] (Coliidae)    v širšom zmysle, teda vrátane rodov †Masillacolius, †Primocolius a †Oligocolius
**** rad [[sovotvaré]]/ [[sovy]] (Strigiformes) v užšom zmysle– zaraďované aj tesne vedľa Falconiformes (či už Falconiformes ako časť Ciconiiformes alebo ako časť skupiny „suchozemské vtáky“) alebo donedávna pod Caprimulgiformes; Strigiformes v širšom zmysle = Strigiformes v užšom zmysle + Caprimulgiformes
*****...
***** čeľaď [[trogónovité]] (Trogonidae, Trogonioidea)
**** rad [[zoborožcotvaré]] / [[zoborožce]] (Bucerotiformes) v širšom zmysle (Bucerotimorphae)
***** (-) Buceroidea    zaraďované aj ako samostatný rad [[zoborožcotvaré]] / [[zoborožce]] (Bucerotiformes) v užšom zmysle
******...
***** (-) Upupae    zaraďované aj ako samostatný rad [[dudkotvaré]]/[[dudky]] (Upupiformes)
******...
**** rad [[ďatlotvaré]]/[[ďatle]]/[[ďatlovce]] (Piciformes) v širšom zmysle
***** (-) [[ďatlotvaré]]/[[ďatle]]/[[ďatlovce]] Piciformes v užšom zmysle (Pici, Picae) – zaraďované aj ako samostatný rad
******...
***** (-) [[jagavcotvaré ?]] / [[jagavce ?]] (Galbuliformes, Galbulimorphae)    zaraďované aj ako samostatný rad
******...
**** rad [[vrabcotvaré]] / [[spevavce]] (Passeriformes)
 
==== Fain and Houde ====
Od roku 2004 ([http://biology-web.nmsu.edu/houde/Parallel_radiations.pdf (pdf)]) existuje – zatiaľ nie všeobecne akceptovaný    návrh rozdeliť Neoaves v užšom zmysle na tieto dve základné skupiny:
* [[Metaves]] =Mesitornithidae + Rhynochetiformes + Eurypygiformes + Pteroclidiformes + Pheonicopteriformes + Podicipediformes + Phaethontes + Columbiformes + Opisthocomiformes + Aegothelidae + Podargides + Trochiliformes + Apodidae
* [[Coronaves]] = všetky ostatné
=== Tradičný, zjednodušený systém ===
* nadrad '''Letce'''
** [[Tučniakotvaré]]    v najstarších systémoch jediný rad v nadrade plavce
** [[Potáplicotvaré]]
** [[Potápkotvaré]]
* 2003, 2004: systém podľa Mayra: [http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/Metazoa/Deuterostoma/Chordata/Archosauria/Aves/Neognathia_3.html] (Mayr, G. & Clarke, J. A., 2003: The deep divergences of neornithine birds: a phylogenetic analysis of morphological characters. in Cladistics: Vol. 19, #5, pp. 527-553 '''+''' Mayr, G., 2004: Morphological evidence for sister group relationship between flamingos (Aves: Phoenicopteridae) and grebes (Podicipedidae). in Zoological Journal of the Linnean Society: Vol. 140, pp. 157-169 )
 
* 2000    2004: syntéza niektorých moderných systémov: [http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/metazoa/deuterostoma/chordata/Archosauria/Aves/Neognathia.htm#Neognathia_2]
 
* 2001: systém podľa Livezey a Zusi na základe porovnávacej anatómie: [http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/metazoa/deuterostoma/chordata/Archosauria/Aves/Neognathia_2.htm] (Livezey, B. C. & Zusi, R. L., 2001: Higher-order phylogenetics of modern Aves based on comperative anatomy. in Netherlands Journal of Zoology: Vol. 51, #2, pp. 179-205)
* 1990/1993 systém čiastočne populárny v 90. rokoch, najmä v Amerike, tzv. [[Sibleyova-Ahlquistova taxonómia]], dnes zväčša už zase prekonaný; uvedený je aj hore pod „Systém Neoaves podľa Sibleyho (1993)“: [http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/Metazoa/deuterostoma/Chordata/Archosauria/Aves/Neornithes_after_Sibley_&_Ahlquist_1990/neornithes.htm](Sibley, C. G. & Ahlquist, J. E., 1990:Phylogeny and classification of birds. A study in molecular evolution. Yale University Press, New Haven & London, pp. xxii-976)''' resp. prakticky to isté na'''[http://sn2000.taxonomy.nl/Main/Classification/51238.htm](Monroe, B.L. & Sibley, C.G. 1993. A World Checklist of Birds. Yale University Press, New Haven and London.)'''a na'''[http://www.scricciolo.com/classificazione/sequence.htm] (Sibley)
 
* 70    80. roky 20. storočia:
** typický klasický, starý systém (v dolnej časti stránky): [http://php.learnline.de/angebote/blickpunktmatnat/autoren/leuders/taxo/taxo/db_internet/animalsontheweb/_quelle/site/update.htm]
** prehľad starých českých systémov: http://www.sweb.--/benskala/aves.htm (za -- treba doplnit "cz")
** (veľmi) starý systém preberaný na slovenských gymnáziách (biowebBiopedia.sk): [http://www.biowebgym.szmbiopedia.sk/?cat=zivocichy/d_vtaky1.htm&file=vtaky&page=1]
 
[[Kategória:Letce| ]]
35

úprav