Elektráreň: Rozdiel medzi revíziami

d (Verzia používateľa 87.197.10.249 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Pe3kZA)
'''Elektráreň''' je technické zariadenie a prípadne i komplex stavieb produkujúce elektrickú energiu premenou iného druhu energie. Elektrárne sú producenti energie pre distribučnú sieť.
 
== Delenie elektrární: ==
[[Súbor:NesjavellirPowerPlant edit2.jpg|náhľad|Geotermálna elektráreň na [[Island]]e]]
Podľa druhu primárnej energie a spôsobu premeny delíme elektrárne na:
* [[Slnečná elektráreň|slnečné]]
 
== Význam elektrární: ==
 
[[Elektrická energia]] je najjednoduchšie transportovateľný a transformovateľný druh [[Energia|energie]]. Stala sa preto hlavným energetickým vstupom domácností i [[Priemysel|priemyslu]]. Energetický potenciál je nerovnomerne rozdelený a často sa nenachádza na mieste najvyššej spotreby. Preto je ekonomicky výhodné budovať elektrárne s veľkými [[výkon]]mi vo vhodných lokalitách a prenášať energiu k spotrebiteľom.
Rozdiel medzi cenou vyrobenej energie v sedle a špičke využívajú prečerpávacie elektrárne, ktoré ukladajú prebytočnú energiu do [[Potenciálna energia|potenciálnej energie]] [[Voda|vody]] a umožňujú lepšie využitie iných elektrární. Pri špičkovom odbere premieňajú energiu späť na elektrickú, takže nie je potrebné získavať energiu z drahých zdrojov (plynové elektrárne, nákup).
 
== Ekologické problémy a alternatívne zdroje energie: ==
[[Súbor:Windkraftanlagen Dänemark gross.jpg|náhľad|Veterná elektráreň v Dánsku]]
Negatívne vplyvy bežne budovaných energetických zdrojov na [[životné prostredie]] – znečisťovanie prostredia, [[Kyslý dážď|kyslé dažde]], [[globálne otepľovanie]], uvoľňovanie [[Rádioaktivita|rádioaktivity]], výrazné zmeny rázu [[Krajina (kraj)|krajiny]], hrozba katastrofy veľkého rozsahu a iné – vedú k hľadaniu alternatívnych, najmä [[Obnoviteľný zdroj energie|obnoviteľných zdrojov energie]]. Ich využitie je však zatiaľ marginálne a doterajšie skúsenosti naznačujú, že zatiaľ nemáme ekologicky čistý zdroj schopný plne nahradiť problematické elektrárne na [[Fosílne palivo|fosílne palivá]] a dnešné [[Atómová elektráreň|atómové elektrárne]] využívajúce [[Štiepenie atómových jadier|štiepenie]] ťažkých jadier.
Tepelné elektrárne spaľujúce [[Fosílne palivo|fosílne palivá]], najmä [[uhlie]], produkujú vo veľkých množstvách emisie [[prach]]u, [[Skleníkové plyny|skleníkových]] ([[Oxid uhličitý|CO<sub>2</sub>]]) a životné prostredie poškodzujúcich plynov ([[Oxid siričitý|SO<sub>2</sub>]], [[Oxid dusnatý|NO]] a [[Oxid dusičitý|NO<sub>2</sub>]]). Tieto emisie tiež spôsobujú [[Kyslý dážď|kyslé dažde]] a pravdepodobne tiež [[globálne otepľovanie]], majú tiež negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva v okolí elektrárne. V elektrárňach sa preto budujú odsírovacie zariadenia. Nezanedbateľné, avšak málo známe sú emisie [[:Kategória:Rádioaktívne prvky|rádioaktívnych prvkov]] obsiahnutých v uhlí a tým aj v produktoch horenia – uhoľná elektráreň vyvrhne do ovzdušia viac [[Rádioaktivita|rádioaktivity]] na jednotku vyrobenej energie, než [[atómová elektráreň]] (s výnimkou vážnej nehody).
 
=== Atómová energia: ===
{{Hlavný článok|Atómová elektráreň}}
 
Vyhorené palivo zostáva rádioaktívne mnoho rokov až tisícročí a je potrebné zabezpečiť jeho skladovanie tak, aby nedochádzalo k únikom radiácie do prostredia, inak môže znamenať vážnu záťaž pre životné prostredie. Na druhej strane, nové typy reaktorov umožňujú využiť časť energie, ktorá vo vyhorenom palive zostáva, a znížiť jeho rádioaktivitu.
 
=== Voda: ===
[[Obrázok:PVE Čierny Váh 1.JPG|náhľad|Obe nádrže [[Prečerpávacia vodná elektráreň|prečerpávacej]] elektrárne [[Čierny Váh (vodná nádrž)|Čierny Váh]]]]
Vodné elektrárne pri prevádzke produkujú škodliviny, znečistenie, emisie [[Skleníkový plyn|skleníkových]] a [[jed]]ovatých plynov iba v zanedbateľnej miere a z tohto pohľadu nepredstavujú žiadnu ujmu [[životné prostredie|životnému prostrediu]].
Avšak, vodné elektrárne tiež spôsobujú ekologickú záťaž najmä zatopením – a tým v podstate zničením – rozsiahlych častí [[ekosystém]]u. Výstavba [[Priehrada (hrádza)|priehradných hrádzí]] sťažuje [[migrácia (zoológia)|migráciu]] niektorých živočíšnych druhov, stabilizácia výšky hladiny [[rieka|rieky]] pod elektrárňou môže viesť k zániku spoločenstiev prispôsobených na pravidelné [[záplavy]]. Prípadné pretrhnutie hrádze môže mať katastrofálne následky pre človeka i prírodu na rozsiahlom území, s dôsledkami porovnateľnými s haváriou atómovej elektrárne.
 
=== Vietor: ===
 
{{Hlavný článok|Vplyv veterných elektrární na životné prostredie}}
Veterné elektrárne nie sú schopné pokryť významnú časť spotreby energie, ani keby boli postavené na všetkých miestach, kde sa ich stavba energeticky oplatí<ref>http://www.mnforsustain.org/windpower_tyner_g_net_energy.htm</ref>.
 
=== Slnečná energia: ===
[[Súbor:Photovoltaik adlershof.jpg|náhľad|Slnečný kolektor]]
Využitie slnečnej energie predpokladá pokrytie rozsiahleho územia slnečnými článkami, zrkadlami či iným zariadením; toto územie nemožno využiť iným spôsobom (s výnimkou inštalácie na strechy domov). Látky používané pri výrobe slnečných článkov môžu byť jedovaté, ekologickú záťaž tiež môžu predstavovať vyradené konštrukčné prvky elektrárne.
Anonymný používateľ