Pevná úroková sadzba: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 938 bajtov ,  pred 9 rokmi
úpravy
(kategórie)
(úpravy)
{{nabez úpravuzdroja}}
Výška úroku je stanovená pevnou (fixnou)'''Pevná''' alebo pohyblivou'''fixná sadzbou.úroková Pevnásadzba''' (fixná)je [[úroková sadzba sa]] pri úveroch[[úver]]och, počasktorá celejsa počas doby fixácie nemení. Fixná úroková sadzba jeJe typická pre krátkodobé a strednodobé úvery a býva garantovaná počas celej splatnosti úveru. Fixná úroková sadzba sa s príslušnou [[banka|bankou]] uzatvára vo forme zmluvy, ktorá počas celej dohodnutej doby zaručuje nemennú výšku dohodnutých splátok.
== Základná charakteristika ==
Peňažná a úverová [[politika]] ovplyvňuje ekonomickú aktivitu a to predovšetkým regulovaním úrokovej miery. Tým pochopiteľne zasahuje aj do celkového rozsahu investícií, zamestnanosti a národného dôchodku. Preto je dôležité aby boli správne nastavené aj ciele a nástroje peňažnej a úverovej politiky, čo v konečnom dôsledku prispieva k stabilizácii celej peňažno-úverovej sústavy a potrebnému rastu a stability cenovej hladiny. V trhovej ekonomike jedným z nástrojov ovplyvňovania úverovej politiky je úrok. [[Úrok]] je suma peňazí, ktorú musí dlžník zaplatiť veriteľovi za to, že si od neho na určitý čas požičiava určitú sumu peňazí (kapitálu).<ref>ŠÍBL, Drahoš, а kol. ''[[Malý slovník trhovej ekonomiky]]''. 1. vyd. Bratislava: Elita, 1991. 227 s. ISBN 80-85323-02-8. s. 208</ref>
 
Fixnú úrokovú sadzbu spomína aj [[zákon]] číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch [[dlhopis]]och. vV ustanovení § 10 napríklad umožňuje, aby aj pri výnosoch z dlhopisov bol tento výnos určený pevnou úrokovou sadzbou. Inou možnosťou kde sa využíva táto forma úroku sú aj hypotekárne [[záložný list|záložné listy]] a podobpod.
== Možnosti využitia úroku ==
Výška úroku je stanovená pevnou (fixnou) alebo pohyblivou sadzbou. Pevná (fixná) úroková sadzba sa pri úveroch počas celej doby fixácie nemení. Fixná úroková sadzba je typická pre krátkodobé a strednodobé úvery a býva garantovaná počas celej splatnosti úveru. Fixná úroková sadzba sa s príslušnou bankou uzatvára vo forme zmluvy, ktorá počas celej dohodnutej doby zaručuje nemennú výšku dohodnutých splátok.
Fixnú úrokovú sadzbu spomína aj [[zákon]] číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v ustanovení § 10 napríklad umožňuje, aby aj pri výnosoch z dlhopisov bol tento výnos určený pevnou úrokovou sadzbou. Inou možnosťou kde sa využíva táto forma úroku sú aj hypotekárne záložné listy a podob.
 
== Výška úroku ==
Výška fixného úveru v druhej polovici roka 2013 sa pohybovala v takto:
*UniCredit Banka pri fixácii na 5 rokov 3,99 %;
*Prima Banka pri fixácii na 5 rokov 4,40 %;
*mBank pri fixácii na 3 roky od 2,99 %;
*Tatra banka pri fixácii na 3 roky od 3,25 %;
*Sberbank pri fixácii na 5 rokov od 3,99 %;
*Slovenská sporiteľňa pri fixácii na 5 rokov od 3,49 %
 
<!-- == Referencie ==
{{Referencie}} -->
 
[[Kategória:Úrok]]