Obdobie Heian: Rozdiel medzi revíziami

preklepy
(gramatika, štylistika)
(preklepy)
 
== Politické dejiny ==
V tomto období začala vo väčšej miere prechádzať voľná pôda, do súkroméhosúkromného vlastníctva miestnych veľmožov, alebo do vlastníctva chrámových inštitúcií. Za účelom získania rôznych daňových a správnych výhod sa v priebehu 8. storočístoročia začali roztrieštené súkromné hospodárstva zlučovať do väčších celkov pod patronátom mocných regionálnych rodov. VzniknutéTakto vzniknuté veľko-hospodárstva sa nazývali [[šóen]] a na ich čele stálmohol stáť spravidla vplyvný dvorný aristokrat, alebovo vidieckyväčšine prípadov však provinčný šľachtic.<ref name="Dějiny Japonska31">Edwin Reischauer, Albert M Craig (2000), ''Dějiny Japonska'' , Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1. Vydanie, edícia Dějiny států, str. 31 </ref> Došlo taktakto k decentralizácií moci a niektoré pôvodne štátne inštitúcie sa získali podobu rodovej vládynadvlády, kde sa určitá štátna funkcia dedila v rodovej línii.
 
Jedným z týchto rodov bol [[Fudžiwara|rod Fudžiwara]], ktorý získal v 9. storočí svojouzískal premyslenou politikou systematických sobášov svojich dcér s mužskými členmi cisárskeho rodu a obrovskýmzhromažďovaním obrovského pozemkovýchpozemkového vlastníctvom,vlastníctva takmer úplnouúplnu kontrolu nad cisárstvom. Hlava rodu [[Jošifusa Fudžiwara|Jošifusa]] dosadil v roku 858 n. l. na trón svojho vnuka [[cisár Seiwa|Seiwa]]. Pretože nový cisár bol iba sedemročný, nechal sa Jošifusa menovať jeho regentom (seššó). Jeho nástupca Motocune sa stal regentom podobným spôsobom. Vytvoril dokonca novú funkciu regent kampaku, v dobe keď sa stal regentom už dospelého cisára [[cisár Kókó|Kókó]], ktorý nastúpil na trón v roku 884 po Kr. Spod vplyvu rodu Fudžiwarov sa cisársky dvor vymanil až v roku 1072, keď s rodom Fudživarov nespriaznený cisár [[cisár Gosandžó|Gosandžó]] abdikoval v prospech svojho syna [[cisár Širakawa|Širakawu]]. Cisár Gosadžó chcel zo zákulisia riadiť vládu svojho syna, ale pol roka po svojej abdikácii zomrel. Základy nového systému tak plne rozvinul až jeho syn Širakawa. Ako tridsaťštyriročný v roku 1086 abdikoval v prospech svojho syna [[cisár Horikawa|Horikawu]] a odišiel do kláštora, odkiaľ zo zákulisia ovplyvňoval vládu svojho syna. Táto forma vlády sa nazývala [[insei]] a pokračovala zhruba ďalšie storočie aj napriek tomu, že rod Fudžiwara i naďalej súperil s cisárskym rodom o vládnúcu moc.
 
Tento zápas o vplyv a podobu vlády [[insei]] nakoniec viedol k vážnemu oslabeniu moci cisárskeho dvora a k moci sa postupne dostali silné vojenské klany sídliace v provinciách, ktoré mali k dispozícii vlastné ozbrojené družiny. V čase, keď cisársky dvor negarantoval právo a poriadok v krajine, poskytoval systém súkromných feudálnych domén šóen obyvateľstvu provnicíí ochranu pred miestnymi banditami a v pobrežných oblastiach aj pred pirátmi z oblasti [[Vnútorné more|Vnútorného mora]]. Jedna z vetví takého klanu šóen, rodu Minamoto sídliaceho vo východnej časti Japonska, sa v roku 1031 zbavila jednej z vetví rodu Taira a medzi rokmi 1051 a 1088 ďalších dvoch rodov zo severného [[Honšú]], s ktorými súperila. Rody Minamotov a Taira sa následne snažili celú prvú polovicu 12. storočia získať priazeň cisárskeho dvora alebo rodu Fudžiwarov.