Katastrálny odbor okresného úradu: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
'''Katastrálny odbor okresného úradu''' (od roku 19952002 do septembra 2013 '''Správa katastra''') je odbor [[okresný úrad|okresných úradov]] na Slovensku, ktorý pre územie daného okresu <ref>zákon č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon) v znení platnom od októbra 2013</ref>:
*a) rozhoduje v katastrálnom konaní,
*b) zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
*k) rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri.
 
==Dejiny ==
Katastrálne odbory okresných úradov vznikli ako "Správy katastra" (ktoré neboli súčasťou vtedajších obvodných úradov) na základe zákona 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon), ktorý upravuje ich fungovanie a postavenie (v zákone sa označujú jednoducho ako "okresný úrad").
Do roku 2001 činnosť dnešných katastrálnych odborov vykonávali [[katastrálny úrad|katastrálne úrady]]. V roku 2002 vznikli "Správy katastra" (ktoré neboli súčasťou vtedajších obvodných úradov) na základe novely zákona č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon), ktorý upravoval ich fungovanie a postavenie. Od októbra 2013 sa agenda Správ katastra stala súčasťou okresných úradov a v zákone sa preto odvtedy označujú jednoducho ako "okresné úrady"; v praxi ide presnejšie o katastrálne odbory okresných úradov. Agenda katastrálnych odborov okresných úradov je zhodná s agendou dovtedajších Správy katastra.
 
==Referencie ==
131 809

úprav