Príjmová elasticita dopytu: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Bronto (diskusia | príspevky)
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
Riadok 1:
'''Príjmová elasticita dopytu''' (iné názvy: '''dôchodková elasticita dopytu, príjmová/dôchodková pružnosť dopytu''') je [[elasticita dopytu]], pri ktorej je faktorom dopytu príjem spotrebiteľa. Meria sa pomocou koeficientu príjmovej elasticity dopytu, čo je vzájomný pomer relatívnej (čiže percentuálnej) infinitezimálnej zmeny dopytovaného množstva a relatívnej infinitezimálnej zmeny cenypríjmu statkuspotrebiteľa. Príjmová elasticita alebo dôchodková elasticita teda už nevyjadruje vzťah zmeny ceny tovaru a objemu dopytu, ale vzťah zmeny príjmu spotrebiteľa a objemu dopytu.
 
Rovnica má potom podobu<br />
Anonymný používateľ