Obrazový prvok: Rozdiel medzi revíziami

skloňovanie uprava č.2
(Vyskloňované slovo pixel)
(skloňovanie uprava č.2)
Body na obrazovke tvoria štvorcovú sieť a každý pixel možno jednoznačne identifikovať podľa jeho súradníc. Vzhľadom na obmedzené množstvo pixelov a obmedzenú frekvenciu vykresľovania obrazu, dochádza pri zobrazení na monitore k mnohým nežiadúcim efektom. Medzi ne patrí napríklad aliasing, [[Moaré (rušivý obraz)|moaré]], neostrosti, mozaikové skreslenia, strata informácii pri zmenšovaní, zväčšovaní alebo otáčaní obrazu a pod.
 
Veľkosť pixela záleží na type monitora. Pri obvyklých analógových typoch sa veľkosť pixlapixela mení zmenou rozlíšenia. LCD obrazovky naproti tomu majú počet fyzických pixlovpixelov (tzv. natívne rozlíšenie) spravidla pevne viazané na používané rozlíšenie (napríklad 1024×768) a zobrazenia jediného rozlíšenia pri takom monitore vedie k určitej deformácií obrazu, pretože „počítačové pixle“pixely“ sú prepočítavané nerovnomerne prerozdeľovane na väčší počet „fyzických pixelov“.
 
V bežných režimoch má obrazovka rozlíšenie od zhruba 640×480 po 1600×1200, niekedy i viac. Pri 15 palcovom monitore pri rozlíšení 1024×768 predstavuje veľkosť jedného pixela sotva 0,3 mm. Maximálne možné rozlíšenie monitoru sa uvádza v jednotkách „pixel na palec“ (skratka ppi z anglického pixel per inch).
Anonymný používateľ