Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Od začiatku svojej existencie sa pracovníci ústavu zameriavali na fyziku pevných látok, jadrovú a subjadrovú fyziku.
 
V súčasnosti je ústav orientovaný na vedeckovýskumnú činnosť vo fyzike kondenzovaných látok (materiály pripravené rýchlym chladením, kovové multivrstvy, iónové vodiče a senzory, teória nízkorozmerných systémov), jadrovej fyzike (štruktúra jadra, mechanizmus jadrových reakcií, využitie pozitrónov), subjadrovej fyzike (fenomenológia vysokoenergetických zrážok, neporuchové [[Kvantová chromodynamika|QCD]] metódy, vlastnosti hadrónového spektra) a kvantovej informácii. Ústav je rozsiahle zapojený do systému európskych projektov a spolupracuje s významnými strediskami svetovej fyziky (SÚJV Dubna, GSI [[Darmstadt]], ESRF [[Grenoble]], DESY Hamburg, [[Európska organizácia pre jadrový výskum|CERN Ženeva]], ICTP Terst, BNL Brookhaven, atď.).
 
Okrem vedeckej práce sa ústav podieľa na výchove diplomantov a doktorandov.
17

úprav