Diskusia:Formovanie moderného slovenského národa: Rozdiel medzi revíziami

príklady použitia
(Vytvorená stránka „Presun aj nový názov treba doložiť nejakým zdrojom. Formovanie národa a obrodenie fakt nepovažujem za synonymá. ~~~~“)
 
(príklady použitia)
Presun aj nový názov treba doložiť nejakým zdrojom. Formovanie národa a obrodenie fakt nepovažujem za synonymá. [[Redaktor:Vasiľ|Vasiľ]] ([[Diskusia s redaktorom:Vasiľ|diskusia]]) 23:21, 18. jún 2014 (UTC)
 
: V rámci historickej vedy sa v súčasnosti používa tento termín (a jeho obmeny: konštituovanie / formovanie / kreovanie / vytváranie moderného / novodobého národa), národné obrodenie je starší termín, ktorý sa dnes zvykne používať len pre jeho zaužívanosť (myslím, že ho literárna veda používa ako terminus technicus). Reálne samozrejme nešlo o „obrodenie“ (teda obnovu), ale o vytváranie národnej identity v rámci nových politicko-kultúrnych reálií (hlavne vplyvom osvietenstva). Z odborných textoch som na dôkaz toho, že sa tento pojem používa momentálne narýchlo našiel:
:* v recenzi Petra Rusnáka [http://forumhistoriae.sk/-/k-rekonstrukcii-mentalnych-map-slovenskeho-narodotvorneho-myslenia tu] ([http://forumhistoriae.sk/documents/10180/326431/rusnak.pdf PDF]):
:: s. 121: „V rozsiahlej kolektívnej monografii ''Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia'' sme pozvaní vstúpiť do jedinečných autorských príbytkov, do akýchsi tvorivých filozofických dielní, kde sa práve rekonštruujú mentálne mapy slovenského politického myslenia od barokovej a predosvietenskej kultúry (M. Hamada) až k romantizmu (P. Krištof, M. Martinkovič) a moderne (Ľ. Kačírek), teda od skúmania impulzov reformačného humanizmu na Slovensku (M. Hamada) až k hlbinným analýzam filozofických fundamentov procesu konštituovania moderného slovenskeho národa a slovenskej politickej emancipácie (P. Krištof, M. Martinkovič) a ich historických podnetov a okolností v procese modernizácie Uhorska (Ľ. Kačírek).“
:: s. 123: „...hovoria o tom, že obraz národnej ideológie a proces formovania modernej slovenskej identity nemožno považovať za monolitný.“
:* FRANKOVÁ, Libuša. Prešovské evanjelické dištriktuálne gymnázium a formovanie moderného slovenského národa (Prvá polovica 19. storočia). In ''[http://dejiny.unipo.sk/2013-DEJINY-1-2013/index.html Dejiny]''. ISSN 1337-0707. 2013, č. 1, s. 124-136.
:* Napr. aj [http://www.martinus.sk/?uItem=3183 v tejto učebnici] má jedna z kapitol názov ''Formovanie moderného slovenského národa''.
:* Z grantových projektov:
:: VEGA 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej) Európe: identita, konfesionalita, mýtus
:: VEGA 2/6218/26-28 Formovanie moderného slovenského národa: identita, konfesionalita, mýtus. --[[Redaktor:Lišiak|Lišiak]] ([[Diskusia s redaktorom:Lišiak|diskusia]]) 00:29, 19. jún 2014 (UTC)
9 533

úprav