Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied: Rozdiel medzi revíziami

typografia, pravopis
d (typografia, doplnenie mena V. Gutha)
(typografia, pravopis)
[[Obrázok:Asusav2.jpg|right|thumb|Sídlo astronomického ústavu]]
 
'''Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied''' vznikol v roku [[1953]], keď dovtedajšie štátne observatórium na Skalnatom Pleseplese (založené v roku 1943 Dr. A. Bečvářom) dostalo štatút Astronomického ústavu a stalo sa jedným zo zakladajúcich ústavov novovzniknutej [[Slovenská akadémia vied|Slovenskej akadémie vied]]. Vo vedomí vtedajších i terajších pracovníkov ústav a observatórium na Skalnatom Pleseplese vždy splývali a splývajú v jedno, takže za rok založenia astronomického ústavu sa dá považovať už rok [[1943]]<ref>
{{cite web| title = Prečo sme, prečo sme tu a kto sme?| url = http://www.ta3.sk/public_relation/60SP50AsU/8/8.html| dateformat = 2009-09-12 | accessdate = 2009-09-12}} </ref>. V súčasnosti má sídlo pri [[Tatranská Lomnica|Tatranskej Lomnici]].
 
== Zameranie a organizácia ústavu ==
 
[[Obrázok:Lomnicky Stit.jpg|right|thumb|Astronomické a meteorologické pracovisko na [[Lomnický štít|Lomnickom štíte]] (v prevádzke od roku [[1960]]), ktorý je s výškou 2 634 m tretímdruhým najvyšším vrchom Slovenska.]]
 
Astronomický ústav sa zameriava na výskum [[Slnko|Slnka]], medziplanetárnej hmoty ([[kométa|komét]], [[meteor]]ov, [[asteroid]]ov) a [[astrofyzika|astrofyzikálny]] výskum premenných a pekuliárnych hviezd. Má približne 65 zamestnancov a z toho zhruba 50 aktívnych vedcov. Člení sa na oddelenie fyziky Slnka, oddelenie medziplanetárnej hmoty a stelárne oddelenie.<ref>{{cite web| title = Všeobecne o astronomickom ústave| url = http://www.ta3.sk/l2_sk.php?part=general&cont=descr| dateformat = 2009-09-08| accessdate = 2009-09-08}}</ref>
=== Oddelenie fyziky Slnka ===
 
Pretrvávajúci záujem o aktivitu v [[Slnečná atmosféra|slnečnej atmosfére]] viedol oddelenie k zameraniu sa na mnohéviaceré procesy v slnečnej fotosfére, chromosfére a koróne použitím spektrálnej analýzy dát z VTT na [[Tenerife]] a dát zo [[Solar and Heliospheric Observatory]], vrátane vlastných koronálnych pozorovaní z Lomnického Štítuštítu. Vedúcim oddelenia je RNDr. Aleš Kučera, CSc.
 
=== Oddelenie medziplanetárnej hmoty ===
 
Výskum na tomto oddelení zahŕňa fotometriu a [[astrometria|astrometriu]] asteroidov a komét hlavným ďalekohľadom na observatóriu Skalnaté Plesopleso. Oddelenie tiež používa celooblohové kamery na pozorovanie [[bolid]]ov. Vedúcim oddelenia je Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
 
=== Stelárne oddelenie ===
=== Vybavenie ústavu ===
 
Ústav disponuje [[Observatórium Skalnaté pleso|observatóriom na Skalnatom Pleseplese]], [[Observatórium Lomnický štít|Lomnickom Štíteštíte]] a teoretickým pracoviskom v Bratislave (založenom v roku 1955), ktoré je celoštátnym koordinačným strediskom pre výskum medziplanetárnej hmoty a prevádzkuje viaceré celooblohové bolidové kamery, ktoré sú súčasťou Európskej bolidovej siete. Astronomické observatórium na Skalnatom Pleseplese (1 783 m n. m.) bolo založené v roku 1943. Je vybavené 61 cm astrometrickým a fotometrickým reflektorom so CCD kamerou a 60 cm fotometrickým reflektorom. Koronálna stanica na Lomnickom Štíteštíte (2 635 m n. m.) je v prevádzke od roku 1960. Je vybavená 20 cm koronografom so spektrografom. Pri centrále astronomického ústavu v [[Stará Lesná|Starej Lesnej]] je umiestnený 60 cm reflektor a solárny spektrograf.
 
== Riaditelia ústavu<ref>{{cite web| title = Directors of the Astronomical Institute| url = http://www.ta3.sk/l3.php?p3=dirs| dateformat = 2009-09-08
* Aleš Kučera ([[2009]] – doteraz]
 
== VýznamneVýznamné objavy ==
Astronomický ústav sa podieľal na objavoch nasledujúcich komét:
<ref>{{cite web| title = Objavy a fyzika komét| url = http://www.ta3.sk/public_relation/60SP50AsU/4/4.html| dateformat = 2009-09-09| accessdate = 2009-09-09}}</ref>
<!-- [[Obrázok:Observatórium Skalnaté pleso 1.jpg|right|thumb|]]
[[Obrázok:Observatórium Skalnaté pleso 3.JPG|right|thumb|]] -->
[[Obrázok:Observatórium Skalnaté pleso 2.jpg|right|thumb|Observatórium na [[Skalnaté pleso|Skalnatom Pleseplese]] vo výške 17831 783 m n. m. (založené v roku 1943).]]
 
{| class="wikitable" border="1"
|-
|'''Meno''' ||'''Ozna&#269;enieOznačenie''' ||'''Dátum objavu''' || '''Jasnos&#357Jasnosť; pri objave (mag)'''
|-
|Pajdušáková-Rotbar-Weber ||C/1946 K1 ||30. 05. 1946 || 7
|-
|Be&#269;vá&#345;Bečvář ||C/1947 F2 ||27. 03. 1947 || 9
|-
|Mrkos ||C/1947 Y1 ||20. 12. 1947 || 9,5
4 849

úprav