Apoštolská cirkev na Slovensku: Rozdiel medzi revíziami

Revízia 5823502 používateľa 78.98.227.234 (diskusia) bola vrátená /vrátenie náboženských ód, článok je na rozsiahlu úpravu kvôli slohovej štylistike
(Revízia 5823502 používateľa 78.98.227.234 (diskusia) bola vrátená /vrátenie náboženských ód, článok je na rozsiahlu úpravu kvôli slohovej štylistike)
{{na revíziu}}''' Apoštolská cirkev na Slovensku''' je protestantská [[cirkev]]. Špecificky je zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God (AoG), ktoré spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 750 miliónov členov - znovuzrodených kresťanov. V rámci [[Európa|Európy]] patrí do Letničného Európskeho spoločenstva (PEF), ktoré má 4 milióny členov.
 
==História==
V súčasnosti vzrástol počet cirkevných zborov na 36. Popri nich pôsobí približne 20 kazateľských staníc a podľa sčítania z roku 2011 má 5 831 členov. Cirkev vníma svoje poslanie v misijnom budovaní zborov na miestach, kde dobrá správa [[Evanjelium|evanjelia]] [[Ježiš Kristus|Ježiša Krista]] ešte neprenikla. Chce slúžiť svojim veriacim, aby všetkých pripravila a vystrojila pre plnohodnotný a [[Boh]]om požehnaný život služby. Cirkev vidí svoje poslanie taktiež v prinášaní morálnych a etických hodnôt [[Sväté písmo|Písma]] do praktického života, ako aj v sociálnej službe.
 
Apoštolskú cirkev na Slovensku vedie biskup a Rada cirkvi, ktorú tvoria zástupcovia biskupa zodpovední za rôzne oblasti práce a oblastní správcovia oblastí, ktorí zastupujú oblasti Slovenska, ktoré sa zhodujú s administratívnym členením Slovenska. Smerovanie cirkvi je založené na "Veľkom príkaze Pána Ježiša - milujte", na "Veľkom poverení - choďte a čiňte" a na Božom zmocnení zo Sk. 1,8, kde Pán hovorí: „Očakávajte v [[Jeruzalem]]e na moc z výsosti a budete mi svedkami...“ Evanjelizácia a misia - domáca aj zahraničná sú základnými piliermi jej služby, z toho vyplývajúce aj zakladanie zborov, ale tak isto aj vzdelávanie nasledujúcej generácie považuje za nevyhnutnosť k budovaniu cirkvi. To je obrazne povedané len jedno veslo našej loďky, to druhé veslo je príkaz Pána Ježiša Milovať Boha a svojho blížneho ako seba samého, to znamená sociálny rozmer našej služby. Preto cirkvi pracuje aj v tejto oblasti, so závislými na drogách - Teen Challenge, vo väzniciach a s prepustenými z väzníc v rámci Slovenského väzenského spoločenstva, s mládežou, dorastom a deťmi v rámci zborov, či cez [[Royal Rangers]]. Diakonia a charita ACS pracuje v detských domovoch a s núdznymi v rôznych oblastiach.
Najmarkantnejšie túto službu vidíme, v službe našim Rómskym bratom a sestrám. Vidíme stovky ľudí zmenených Božou mocou, ktorí prestali s klamstvom, kradnutím, smilstvom, bitkami, úžerou a začali sa starať o svoje rodiny, o svoje domy, začali mať záujem o prácu a následné zabezpečenie svojich rodín. Dnes má Apoštolská cirkev na Slovensku 7 Rómskych zborov, najväčší zbor má komunitné centrum v Sabinove, ktorý je príkladom toho, čo Boh robí medzi nimi. Veríme, že keď sú zmenení ľudia zvnútra smerom von tak to má potom neskôr trvalé ovocie.
 
Apoštolská cirkev na Slovensku je členom Evanjelickej aliancie, Združenia evanjelikálnych cirkví, Slovenského väzenského spoločenstva, pozorujúcim členom Ekumenickej rady cirkvi, spolupracuje s Trans world Radio, [[Slovenská biblická spoločnosť|Slovenskou biblickou spoločnosťou]] a združením Ježiš pre Každého.
4 410

úprav