Redaktor:Peterzet/pieskovisko: Rozdiel medzi revíziami

| align="center" |1911
|''La théorie du rayonnement et les quanta''
|Teória [[žiarenie|žiarenia]] a [[Kvant|kvánt]]
| align="center" |[[Hendrik Antoon Lorentz|H. A. Lorentz]] (Leiden)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1921
|''Atomes et électrons''
|[[Atóm]]<nowiki/>y a [[elektrón]]<nowiki/>y
|Atómy a elektróny
| align="center" |[[Hendrik Antoon Lorentz|H. A. Lorentz]] (Leiden)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1927
|''Electrons et photons''
|[[Elektrón]]<nowiki/>y a [[fotón]]<nowiki/>y
|Elektróny a fotóny
| align="center" |[[Hendrik Antoon Lorentz|H. A. Lorentz]] (Leiden)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1933
|''Structure et propriétés des noyaux atomiques''
|Štruktúra a vlastnosti [[Atómové jadro|atómových jadier]]
| align="center" |[[Paul Langevin|P. Langevin]] (Paríž)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1948
|''Les particules élémentaires''
|[[Elementárne častice]]
| align="center" |[[William Lawrence Bragg|L. Bragg]] (Cambridge)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1951
|''L'état solide''
|[[Pevná látka|Pevné látky]]
| align="center" |[[William Lawrence Bragg|L. Bragg]] (Cambridge)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1954
|''Les électrons dans les métaux''
|Elektróny v [[kov|kovoch]]
| align="center" |[[William Lawrence Bragg|L. Bragg]] (Cambridge)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1961
|''La théorie quantique des champs''
|[[Kvantová teória poľa]]
| align="center" |[[William Lawrence Bragg|L. Bragg]] (Cambridge)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1964
|''The Structure and Evolution of Galaxies''
|Štruktúra a evolúcia [[Vesmír|vesmíru]]
|(Struktur und Evolution von [[Galaxie]]n)
| align="center" |[[Robert Oppenheimer|R. Oppenheimer]] (Princeton)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1967
|''Fundamental Problems in Elementary Particle Physics''
|Fundamentálne problémy fyziky [[elementárne častíce|elementárnych častíc]]
| align="center" |R[[Christian Møller|Ch. Møller]] (Kodaň)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| style="padding-right:4px;" align="right" |15
| align="center" |1970
|''Symmetry Properties of Nuclei''
|[[Symetria (fyzika)|Symetrické]] vlastnosti [[Atómové jadro|jadier]]
| align="center" |[[Edoardo Amaldi|E. Amaldi]] (Rím)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1978
|''Order and Fluctuations in Equilibrium and Nonequilibrium Statistical Mechanics''
|usporiadanieUsporiadanie a fluktuácie in rovnovážnej a nerovnovážnej [[štatistická fyzika|štatistickej fyzike]]
| align="center" |[[Léon Van Hove|L. Van Hove]] ([[CERN]])
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1987
|''Surface Science''
|[[Fyzika povrchov]]
| align="center" |[[Frederick W. De Wette|F. W. de Wette]] (Austin)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| style="padding-right:4px;" align="right" |20
| align="center" |1991
|''Quantum Optics''
|[[Kvantová optika]]
| align="center" |[[Paul Mandel|P. Mandel]] (Brüssel)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| style="padding-right:4px;" align="right" |21
|''Dynamical Systems and Irreversibility''
|Dynamické systémy a ireverzibilita
| align="center" |[[Ioannis Antoniou |I. Antoniou]] (Brüssel)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| style="padding-right:4px;" align="right" |22
|''The Physics of Communication''
|Fyzika komunikácie
| align="center" |[[Ioannis Antoniou|I. Antoniou]] (Brüssel)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| style="padding-right:4px;" align="right" |23
| align="center" |2005
|''The Quantum Structure of Space and Time''
|Kvantová štruktúra [[Priestor (fyzika)|priestoru]] a [[čas|času]]
| align="center" |[[David Gross|D. Gross]] (Santa Barbara)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |2008
|''Quantum Theory of Condensed Matter''
|Kvantová [[Fyzika kondenzovaných látok|teória kondenzovaných látok]]
| align="center" |[[Bertrand Halperin|B. Halperin]] (Harvard)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |2011
|''The theory of the quantum world''
|Teória [[kvantová fyzika|kvantového]] sveta
| align="center" |[[David Gross|D. Gross]] (Santa Barbara)
|}
439

úprav