Redaktor:Peterzet/pieskovisko: Rozdiel medzi revíziami

| align="center" |1922
|Cinq Questions d'Actualité
|Päť aktuálnych otázok
|Five topical questions
| align="center" |[[William Jackson Pope|W. J. Pope]] (Cambridge)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1925
|Structure et Activité Chimique
|Štruktúra a chemická aktivita
|Structure and Chemical Activity
| align="center" |[[William Jackson Pope|W. J. Pope]] (Cambridge)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1928
|Questions d'Actualité
|Aktuálne otázky
|Topical Questions
| align="center" |[[William Jackson Pope|W. J. Pope]] (Cambridge)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1931
|Constitution et Configuration des Molécules Organiques
|Konštitúcia a konfigurácia organických molekúl
|Constitution and Configuration of Organic Molecules
| align="center" |[[William Jackson Pope|W. J. Pope]] (Cambridge)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1934
|L'Oxygène, ses réactions chimiques et biologiques
|Kyslík a jeho [[Chemická reakcia|chemické]] a [[biologická reakcia|biologické reakcie]].
|Oxygen, and its chemical and biological reactions.
| align="center" |[[William Jackson Pope|W. J. Pope]] (Cambridge)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1937
|Les vitamines et les Hormones
|[[Vitamín|Vitamíny]] and [[Hormón|hormóny]]
|Vitamins and Hormones
| align="center" |[[Frédéric Swarts|F. Swarts]] (Ghent)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1947
|Les Isotopes
|[[Izotop|Izotopy]]
| align="center" |[[Paul Karrer|P. Karrer]] (Zurich)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1950
|Le Mécanisme de l'Oxydation
|Mechanizmus [[oxidácia|oxidácie]]
|The mechanism of oxidation
| align="center" |[[Paul Karrer|P. Karrer]] (Zurich)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1953
|Les Protéines
|[[Bielkovina|Proteíny]]
|
| align="center" |[[Paul Karrer|P. Karrer]] (Zurich)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1956
|Quelques Problèmes de Chimie Minérale
|Niektoré problémy [[anorganická chémia|anorganickej chémie]]
|Some Problems of Inorganic Chemistry
| align="center" |[[Paul Karrer|P. Karrer]] (Zurich)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1959
|Les Nucléoprotéines
|[[Nukleoproteín|Nukleoproteíny]]
|Nucleoproteins
| align="center" |[[Alfred Rene Jean Paul Ubbelohde|A. R. Ubbelohde]] ([[Londýn]])
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1962
|Transfert d'Energie dans les Gaz
|Prenos energie v plyne
|Energy transfer in gases
| align="center" |[[Alfred Rene Jean Paul Ubbelohde|A. R. Ubbelohde]] ([[Londýn]])
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1965
|Reactivity of the Photoexcited Organic Molecule
|Reaktivita na fotoexcitovaných organických molekúl
|Vitamins and Hormones
| align="center" |[[Alfred Rene Jean Paul Ubbelohde|A. R. Ubbelohde]] ([[Londýn]])
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1969
|[[phase transition|Phase Transition]]s
|[[Fázový prechod|Fázové prechody]]
|Vitamins and Hormones
| align="center" |[[Alfred Rene Jean Paul Ubbelohde|A. R. Ubbelohde]] ([[Londýn]])
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1972
|Electrostatic Interactions and Structure of Water
|Elektrostatické interakcie a štruktúra vody
|Vitamins and Hormones
| align="center" |[[Alfred Rene Jean Paul Ubbelohde|A. R. Ubbelohde]] ([[Londýn]])
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1976
|Molecular Movements and Chemical Reactivity as conditioned by Membranes, Enzymes and other Molecules
|Molekulárne pohyby a chemická reaktivita podmienená membránami, enzýmami a ďalšími molekulami
|Vitamins and Hormones
| align="center" |[[Alfred Rene Jean Paul Ubbelohde|A. R. Ubbelohde]] ([[Londýn]])
|- style="background-color: #FFFFFF;"
| align="center" |1980
|Aspects of Chemical Evolution
|Aspekty chemickej evolúcie
|Vitamins and Hormones
| align="center" |[[Alfred Rene Jean Paul Ubbelohde|A. R. Ubbelohde]] ([[Londýn]])
|- style="background-color: #F0F8FF;"
| align="center" |1983
| Design and Synthesis of Organic Molecules Based on Molecular Recognition
|Dizajn a syntéza organických molekúl na základe molekulárneho rozpoznávania
|Vitamins and Hormones
| align="center" |[[Ephraim Katchalski|E. Katchalski]] (Rehovot) & [[Vladimir Prelog|V. Prelog]] (Zurich)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
|align="center"|1987
|Surface Science
|Veda povrchov
|Vitamins and Hormones
|align="center"|[[F. W. de Wette]] (Austin)
|- style="background-color: #F0F8FF;"
|align="center"|1995
|Chemical Reactions and their Control on the Femtosecond Time Scale
|Chemické reakcie a ich ovládanie na femtosekundovej časovej škále
|Vitamins and Hormones
|align="center"|[[Pierre Gaspard]] (Brussels)
|- style="background-color: #FFFFFF;"
|align="center"|2007
|From Noncovalent Assemblies to Molecular Machines
|Od nekovalentných agregátov po molekulárne stroje
|Vitamins and Hormones
|align="center"|[[Jean-Pierre Sauvage]] (Strasbourg)
|- style="background-color: #F0F8FF;"
|align="center"|2010
|Quantum Effects in Chemistry and Biology
|Kvantové efekty v chémii a biológii
|Vitamins and Hormones
|align="center"|[[Graham Fleming]] (Berkeley)
|- style="background-color: #F0F8FF;"
|align="right" style="padding-right:4px;" align="right" |23
|align="center"|2010
|New Chemistry and New Opportunities from the Exapanding Protein Universe
|Nová chémia a nové príležitosti vďaka rozrastajúcemu sa vesmíru proteínov
|Vitamins and Hormones
|align="center"|[[Kurt Wüthrich|K. Wüthrich]] ((ETH-Zurich) )
|}
 
439

úprav