Tagged Image File Format: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 4 107 bajtov ,  pred 7 rokmi
d (pridaná Kategória:Kompresné algoritmy pomocou použitia HotCat)
'''Tagged Image File Format''' (skr. '''TIFF''') je jeden zo [[Súbor (informatika)|súborových]] [[Formát súboru|formátov]] pre ukladanie [[Rastrová grafika|rastrovej]] [[Počítačová grafika|počítačovej grafiky]]. Formát TIFF tvorí neoficiálne štandard pre ukladanie snímok určených pre [[Tlač z výšky|tlač]]. TIFF je zložitejší formát oproti iným formátom pre ukladanie rastrovej grafiky. Tento formát vytvorila v roku [[1986]] spoločnosť [[Aldus]]. TIFF umožňuje ako jeden z mála grafických formátov viacstranové súbory a preto sa často používa napríklad pre ukladanie prijatých [[Fax (zariadenie)|faxov]] prijatých pomocou počítača a [[Digitálna sieť integrovaných služieb|ISDN]] karty či [[Modem|faxmodemové]] karty.
{{na úpravu}}
'''Tagged Image File Format''' (skrátene '''TIFF''') patrí k najuniverzálnejším grafickým formátom a nepísaným štandardom pri práci s grafikou pre kódovanie statických obrázkov.
 
== ZdrojeDejiny ==
Pôvodne bol vytvorený v roku [[1986]] firmou Aldus Corporation (ktorú neskôr pohltila firma [[Adobe Systems]]). Jeho základné vlastnosti podporuje väčšina grafických aplikácií. Umožňuje používať 32 bitovú hĺbku, podporu celého farebného priestoru, akékoľvek rozlíšenie a podporu rôznych ďalších polí. Oblasť jeho hlavného použitia je typografia - [[DTP]]. Bežne sa používa v aplikáciách na spracovanie obrázkov, vrátane skenovacích a faxových aplikácií.
Súslovie "Tagged Image File Format", alebo tiež, "Tag Image File Format", bolo používané ako podtitulok v niektorých predchádzajúcich verziách špecifikácií formátu TIFF. Terajša špecifikácia TIFF formátu, TIFF 6.0, už nijako nepripomína a nezmieňuje toto súslovie; názov je teraz skrátka len "TIFF".6.0.
 
TIFF bol pôvodne vytvorený na skúšku, za účelom získania jednotného formátu pre stolné [[skener]]y v polovici 80. rokov. Tento formát mal byť zhodný pre väčšinu naskenovaných obrazových formátov, aby sa zamedzilo problémom s vývojom formátov podliehajúcich [[Autorské právo|autorským právam]] rôznych tvorcov. Sprvu bol TIFF iba binárnom obrazovým formátom; v tej dobe to bolo všetko, čo skenery mohli zatiaľ ponúknuť. Akonáhle sa skenery stali výkonnejšími, a pamäť [[Desktop|stolových počítačov]] oveľa väčšie, TIFF sa rozrastal ako formát čiernobielych a potom aj farebných obrazov.
Formát umožňuje uložiť aj viac obrázkov alebo vrstiev v jednom súbore, aj keď táto funkčnosť nie je vždy v aplikáciách podporovaná, nakoľko jej podpora nie je TIFF špecifikáciou vyžadovaná. Je rozšíriteľný – aplikácie môžu doňho vkladať svoje vlastné dáta (často sú to napríklad rôzne dodatočné popisné informácie) bez narušenia čitateľnosti súboru v inej aplikácii, avšak niektoré rozšírenia (ako napríklad špecifická kompresia obrázkov) môžu znemožniť zobraziteľnosť súboru v niektorých aplikáciách. Pre [[grafický formát]] TIFF je charakteristická veľká pružnosť reprezentácie údajov, čo má v niektorých prípadoch nežiaduce dôsledky. Môžu vznikať problémy pri spracovaní súboru na inom počítači, napr. "Neznámy formát údajov" a pod.
 
== BaselineFlexibilné TIFFmožnosti ==
TIFF je flexibilný a adaptabilný formát. Môže niesť rozmanité obrazy a dáta v rade za sebou vďaka obsiahnutiu "tagov" v začiatku súboru. Tagy môžu naznačovať základnú stavbu obrazu, ako jeho veľkosť, alebo môžu definovať ako sú vystavané dáta obrazu a či sú využité možnosti premenlivej obrazovej [[Kompresia dát|kompresie]]. Napríklad, TIFF môže byť použitý ako obal pre [[JPEG]] a [[Run length encoding|RLE]] komprimované obrazy. TIFF súbor môže tiež obsahovať [[Vektor (matematika)|vektorovo]] umiestnený [[Clipping path]] (osnovu, ktorá oreže či orámuje hlavný obraz). Schopnosť ukladať obrazové dáta v [[Bezstratová kompresia|bezstratovom]] formáte robí z TIFF súborov užitočnú metódu pre archiváciu obrázkov. Na rozdiel od štandardných JPEG súborov, TIFF súbory, využívajúce bezstratovú kompresiu (alebo úplne žiadnu kompresiu), môžu byť editované a znovu ukladané bez utrpení kompresných strát. Iné voľby súboru TIFF obsahujú viacnásobné vrstvy či stránky.
Oficiálna špecifikácia TIFF 6.0 definuje takzvaný ''Baseline TIFF'' (základný TIFF), ktorý zaručuje základnú kompatibilitu medzi rôznymi typmi aplikácií a mali by ho podporovať všetky aplikácie pracujúce s TIFF. Baseline TIFF okrem iných vlastností predpisuje tri povinné kompresné schémy: nekomprimované obrázky, kompresiu Packbits a kompresiu CCITT Huffman RLE. Programy podporujúce iba "Baseline TIFF" nemusia vo viac-stránkovom TIFF súbore (ktorý obsahuje niekoľko obrázkov) zobraziť alebo umožniť upravovať žiadny obrázok okrem prvého.
 
Aj keď je to dnes už široko rozšírený a prijatý štandard formátu, jeho rozširovanie viedlo k problémom kompatibility. Podľa špecifikácie TIFF majú programátori voľnú ruku v špecifikáciách nových tagov a volieb, ale nie všetky programy majú podporu pre všetky tagy, ktoré boli vytvorené. Ako výsledok sa najmenším spoločným menovateľom čoskoro stal takzvaný "Baseline TIFF" (základný TIFF). Dnes obrovská väčšina TIFF súborov, a kód ktorý ich číta, je založená na 32-bit CMYK či 24-bit RGB nekomprimovanom obraze.
== Rozšírenia ==
Špecifikácia však okrem "základného TIFF" definuje vlastnosti nad rámec "základného TIFF" formátu, ďalej rozšírenia špecifikácie (''TIFF extensions'') a tiež možnosti dopĺňania ľubovolných "súkromných" vlastnostní formátu (''Private tags''). Podpora rozšírených vlastností TIFF sa môže medzi rôznymi aplikáciami veľmi líšiť. Keďže aplikácie podporujúce TIFF často umožňujú používať rôzne komprimačné algoritmy nad rámec "základného TIFF", môže sa stať, že takýto obrázok nebude možné v niektorých programoch zobraziť. Väčšina aplikácii zvláda kompresie Packbits, CCITT Huffman RLE, čiernobiele kompresie CCITT T.4 (známe ako fax group 3) a kompresiu CCITT T.6 (fax group 4) a LZW. So základnými vlastnosťami tohto formátu dokáže pracovať aj mnoho bezplatných, voľne šíriteľných a sharewarových aplikácií, avšak nie vždy podporujú rôzne rozšírené vlastnosti TIFF (ako je napríklad kompresia Deflate, kompresia JPEG, JBIG a podobne). Štandardnou príponou súboru je *.TIF
 
Špecifikácia TIFF 6.0 definuje takzvaný "Baseline TIFF" (základný TIFF), ktorý by mali podporovať všetky aplikácie pracujúce s TIFF. Ten okrem iných vlastností predpisuje tri povinne podporované kompresné schémy: nekomprimované obrázky, kompresiu Packbits a kompresiu CCITT Huffman RLE. Programy podporujúce len "základné TIFF" nemusia vo viac-stranovom TIFF súbore (ktorý obsahuje niekoľko obrázkov) zobraziť alebo umožniť upravovať žiadny obrázok, okrem prvého. Špecifikácia okrem "základného TIFF" definuje tiež voliteľné vlastnosti nad rámec "základného TIFF" formátu, ďalej rozšírenie špecifikácie ("TIFF extensions") a tiež možnosti doplnenia ľubovoľných "súkromných" vlastností formátu ("Private tags"). Podpora vlastností TIFF nad rámec Baseline TIFF sa môže veľmi líšiť medzi rôznymi aplikáciami. Preto sa môže stať, že obrázok používajúci vlastnosti nad rámec Baseline TIFF nebude možné v niektorých programoch plnohodnotne zobraziť. Väčšina aplikácií zvláda kompresie Packbits, CCITT Huffman RLE, čiernobiele kompresie CCITT T.4 (známe ako fax group 3), kompresiu CCITT T.6 (fax group 4) a LZW.
Formáty, ktoré využívajú rozšírenia TIFF, ktoré ešte neboli schválené ako súčasť Baseline TIFF, by podľa špecifikácie nemali používať označenie TIFF a mali by byť nejakým spôsobom označené, aby sa dali odlíšiť od základných TIFF súborov.
 
TIFF má možnosť využívať [[LZW]] kompresiu, bezstratovú dátovú kompresnú techniku ​​pre redukciu veľkosti súboru. Do roku 2004 bolo využitie tejto možnosti obmedzené, pretože technika LZW bola predmetom niekoľkých patentov. Avšak, týmto patentom už skončila ich platnosť.
== Odvodené formáty ==
 
Vďaka veľkým možnostiam rozšíriteľnosti vlastností formátu TIFF vzniklo viacero nových špecifických formátov, napríklad: TIFF/EP (norma ISO 12234-2 od roku 2001), TIFF/IT (norma ISO 12639 od roku 1998), TIFF-F (RFC 2306), TIFF-FX (RFC 3949) alebo [[Exif]]. Niektoré z týchto nových formátov nezaručujú plnú spätnú kompatibilitu a nemusí ich byť preto možné prezerať alebo vytvárať v bežných aplikáciách na prácu s TIFF súbormi.
Každý TIFF súbor začína 2-[[Bajt|Bytovým]] indikátorom [[Endianita|Bytového poradia]]: "II" pre [[Endianita#Little-endian|little endian]] a "MM" na [[Endianita#Big-endian|big endian]] bytové radenia. Nasledujúce 2 Byty reprezentujú číslo [[42 (číslo)|42]]. Číslo 42 bolo vybrané "pre svoj hlboký filozofický význam." Čítanie čísla 42 je závislé na Bytovom poradí indikovanom v prvých 2 Bytoch. Čítanie všetkých slov, dvojslov, atď., V TIFF súbore je založené na indikovanom Bytovom poradí.
 
== TIFF v dokumentovom zobrazovaní ==
TIFF formát je štandardom pre dokumentové zobrazovanie a systémy dokumentovej správy. V tomto prostredí je bežne využívaný s [[Medzinárodná telekomunikačná únia|CCITT]] Group IV 2D kompresiou, ktorá podporuje čiernobiele (tiež nazývané bizonálne či monochromatické) obrazy. Vo veľkoobjemových prostrediach sú dokumenty typicky skenované čiernobielo (skôr ako farebne či v odtieňoch sivej) kvôli zachovaniu kapacity pamäte. Priemerné naskenovanie strany formátu A4 zaberie 30 kilobytov (KB) dát v rozlíšení 200 [[ppi]] a 50 KB dát v rozlíšení 300 ppi. 300 ppi je oveľa viac obvyklé rozlíšenie ako 200 ppi.
 
Pretože TIFF formát podporuje viacnásobnosť stránok, viacstránkové dokumenty môžu byť uložené ako jednotlivé TIFF súbory, skôr než ako séria súborov pre každú naskenovanú stranu.
 
== Organizácia TIFF formátu ==
* Image File Header - hlavička súboru
* Image File Directory - adresár súboru
* Bitmapové dáta
 
Každá dátová štruktúra TIFF začína hlavičkou zvanou TAG. Umiestnenie všetkých položiek v súbore sa môže meniť podľa použitého programu pre zápis TIFFu.
 
== Parametre formátu TIFF ==
* [[Farebná hĺbka|Farebné rozlíšenie]]: 1 - 24bit
* Podporované kompresné algoritmy: bez kompresie, [[RLE]], [[LZW]], [[ZIP/DEFLATE]], [[CCITT Group 3]] a Group 4 (FAX), CCITT 1D (Modified Huffman), [[JPEG]], [[Packbits]], (ale tiež JBIG a mnoho ďalších)
* Max. veľkosť bitmapy: 4294967295 x 4294967295 [[Obrazový prvok|pixelov]]
* Možnosť uložiť viac obrazových bitmap do jedného súboru
* Podpora parametrov nad rámec Baseline TIFF nie je zaručená vo všetkých bežne dostupných aplikáciách
 
=== Baseline TIFF ===
Známy taky pod označením ''TIFF 6.0, Part 1: Baseline TIFF''
* Podporované kompresné algoritmy: bez kompresie, CCITT Group 3 1-Dimensional Modified Huffman RLE, PackBits
* Typy obrázkov: BiLevel (čierno-biele), grayscale (stupne šedi), palette-color, a RGB full-color.
* Nie je vyžadovaná plná podpora pre viac bitmap v jednom súbore; programy musia vo viac-stránkových TIFF súboroch zobraziť alebo umožniť upravovať len tú prvú
* Všetky aplikácie dodržujúce špecifikáciu TIFF 6.0 musia podporovať minimálne Baseline TIFF
 
== Pozri aj ==
* [[Design rule for Camera File system]]
 
== Externé odkazy ==
* [http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/index.html Adobe TIFF 6.0Resources špecifikáciapage]: stránky spoločnosti Adobe - odkaz na špecifikáciu a využitie TIFF
* [http://www.remotesensing.org/libtiff/ Libtiff Home Page]: široko využívaná knižnica pre čítanie a písanie TIFF súborov rovnako ako nástroje pre príkazy TIFF súborov
* [http://www.awaresystems.be/imaging/tiff.html TIFF File Format FAQ and TIFF Tag Referencie]: Všetko čo ste kedy chceli vedieť o TIFF, ale báli ste sa opýtať.
 
== Zdroj ==
{{Preklad|cs|Tagged Image File Format|11261446}}
 
== Zdroje ==
* [http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/index.html TIFF 6.0 špecifikácia]
* [http://www.root.cz/clanky/bitmapove-formaty-tiff-jpeg/ Grafika v UNIXu - bitmapové formáty TIFF a JPEG]
* [http://office.microsoft.com/sk-sk/help/format-tiff-tagged-image-file-format-HP003081257.aspx Formát TIFF (Tagged Image File Format)]
{{Kompresné formáty}}
 
[[Kategória:Grafické súborové formáty]]
[[Kategória:Digitálna fotografia]]
[[Kategória:Kompresné algoritmy]]